Vystavujú aj generálovu kolísku

  • Kultúra a spoločnosť
  • 4. mája 2019, 10:00

Ktokoľvek by si chcel osobnosť Milana Rastislava Štefánika pripomenúť akosi „hmatateľne“ a možno sa i nadýchať vône a atmosféry z konca 19. a začiatku 20. storočia, nemusí cestovať ani na Košariská, kde sa nachádza generálov rodný dom. Stačí zostať v Piešťanoch, pretože posledná miestnosť Balneologického múzea Imricha Wintera je venovaná práve pamiatke Štefánika.

V poslednej miestnosti Balneologického múzea I. Wintera nájdete zariadenie zo Štefánikovho rodného domu. (Autor: am)

O expozícii generála Milana Rastislava Štefánika, najvýraznejšej postave novodobých slovenských dejín, bola i prednáška, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 25. apríla v budove múzea v mestskom parku. Viedol ju Andrej Bolerázsky, tamojší historik a kurátor historickej zbierky a zbierky novšej histórie.

Približne poldruha hodiny približoval záujemcom detaily o jednotlivých fotografiách, kusoch zariadenia a osobných predmetoch Štefánika. Uvádzal ich do súvislostí s jeho prácou, súkromným životom alebo rodinnými vzťahmi. Priblížil i to, ako sa tieto predmety do múzea dostali. Po skončení jeho prezentácie nastala živá a rozsiahla viac ako hodinová diskusia. Prítomní sa nielen pýtali, ale tiež pridávali svoje poznatky a pohľady na jednotlivé historické udalosti spojené so Štefánikom.

Korene založenia expozície v budove Kúpeľnej dvorany siahajú ešte do obdobia vzniku a sprístupnenia múzea v roku 1933. Prvú expozíciu vytvorili ešte zakladatelia múzea na čele s Imrichom Winterom. Časť venovaná generálovi Štefánikovi slúžila na pripomenutie a uctenie si jeho pamiatky zo strany kúpeľných hostí a návštevníkov neďalekej mohyly na Bradle, kde je pochovaný.

Pôvodný „Štefánikov kútik“ sa časom (s výnimkou období, keď musela byť expozícia z ideologických dôvodov zrušená) rozšíril na samostatnú a pôsobivú expozíciu. Jej chronologické usporiadanie približuje Štefánikov život od detstva po tragickú smrť. Doplnená je jedinečnými exponátmi z pozostalosti Štefánika, ako i časťou zariadenia z jeho rodného domu v Košariskách. Nechýba dokonca ani jeho kolíska. Uvidíte ju aj na vystavenej fotografii, kde pri kolíske stojí Albertína Štefániková – generálova mama.

Návštevník tu môže vidieť cenné predmety, ktoré si Štefánik priniesol zo svojich ciest, či ide o predmety orientálneho pôvodu z ostrova Tahiti, z Japonska, alebo predmety zo severnej Afriky. Z najzaujímavejších exponátov môžeme spomenúť zlatom vyšívaný záves z Japonska z 18. storočia, ručne vyrábanú netkanú textíliu – „tapa“ a lykový odev z Tahiti, model lietadla Caproni Ca.33, na ktorom zahynul, jeho francúzsku uniformu, posmrtnú masku generála vytvorenú sochárom Otakarom Španielom či jeho poslednú fotografiu, zachytávajúcu ho pri lietadle krátko pred osudným letom z Talianska do vlasti 4. mája 1919 a mnohé ďalšie vzácne predmety.

(am), zdroj: balneomuzeum.sk

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 21. júla 2024
Meniny má Daniel, zajtra Magdaléna