Spomienka na vzácneho človeka Tibora Urbánka

  • Kultúra a spoločnosť
  • 3. mája 2019, 12:00

Vo veku 95 rokov zomrel 23. apríla 2019 vzácny človek doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc., lekár, docent vnútorného lekárstva, reumatológ, pedagóg a publicista.

Slávnostná prezentácia knihy Kúpeľný lekári v Piešťanoch sa konala 13. decembra 2003 v Balneologickom múzeu. Jej autor Tibor Urbánek stojí prvý zľava. © archív (BMIW)

Narodil sa v malebnej západoslovenskej obci Budmerice 1. októbra 1923. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Malackách študoval na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 1948 promoval.

Ešte v období štúdia v Bratislave sa ako študent v rámci praxe v Banskej Bystrici ocitol po začiatku Slovenského národného povstania v jeho centre. Ako zdravotník vo vojenskej nemocnici v Banskej Bystrici liečil ranených vojakov povstaleckej slovenskej armády. Bol nositeľom pamätnej medaily SNP.

Po promócii v Prahe praxoval u významného kúpeľného lekára MUDr. Štefana Kollára v liečebnom dome Pro Patria v kúpeľoch Piešťany a na internom oddelení Štátnej nemocnice v Piešťanoch. V roku 1951 začal pracovať na reumatologickom oddelení Liečebného ústavu Národnej poisťovne v Trenčianskych Tepliciach u prof. MUDr. Š. Siťaja, DrSc. S profesorom Siťajom spolupracoval 40 rokov.

Tibor Urbánek patrí k zakladateľom Výskumného (dnešného Národného) ústavu reumatických chorôb. V roku 1952 v rámci vzniku výskumných ústavov bolo rozhodnuté, že ústav tohto typu bude umiestnený v Piešťanoch. Koncom roka prevzal T. Urbánek objekt Cyril a A-pavilón Pro Patrie a malú laboratórnu budovu. Ústav tu začal fungovať 1. marca 1953. Tibor Urbánek tam pracoval do roku 1990. Zaslúžil sa o vybudovanie novej účelovej budovy ústavu (v rokoch 1983-1988 prvá etapa výstavby, v rokoch 1988-1993 druhá etapa – klinické oddelenie) a zastával tu aj funkciu zástupcu riaditeľa.

Titulná strana publikácie.

Bol podpredsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, členom federálneho výboru Čs. reumatologickej spoločnosti a jej čestným členom, členom francúzskej vedeckej spoločnosti Centre Oncologique et e Biologique de Recherche Appliquée a pracoval v Európskej lige proti reumatizmu, bol spoluzakladateľom Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

Popri klinickej práci sa T. Urbánek podieľal na výskume reumatických chorôb (výskum epidemiológie reumatickej horúčky, reumatoidnej artritídy a i.). Za výskum ochorení reumatoidnej artritídy a Bechterevovej choroby dostal spolu so svojimi spolupracovníkmi cenu Francúzskej spoločnosti pre boj proti reumatizmu. Je autorom a spoluautorom vedeckých publikácií a uverejnil množstvo vedeckých článkov, štúdií v domácich a zahraničných periodikách a bol dlhé roky šéfredaktorom časopisu Rheumatologia (vychádza od roku 1987). Okrem odborných publikoval aj populárno-náučné články a štúdie z dejín medicíny a zdravotníctva. Bol členom redakčnej rady zborníka Balneologický spravodajca. V roku 2003 mu vyšla knižka Kúpeľní lekári v Piešťanoch / Pohľad do histórie (prvé vydanie, vydalo Balneologické múzeum).

Bol ocenený Medailou J. B. Gwotha, Medailou J. E. Purkyně, ocenením Propter merita – Societas medicorum Slovaciae, v roku 2003 mu primátor Remo Cicutto udelil Cenu mesta Piešťany a v roku 2012 získal Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Spomíname si na MUDr. Tibora Urbánka ako na milého, priateľského, príjemného a vzdelaného človeka. Som nesmierne rád, že sme mali možnosť s ním spolupracovať a byť v odbornom i ľudskom kontakte. Až do vysokého veku navštevoval naše podujatia a po dokončení knižky o lekároch do zbierok múzea daroval viacero hodnotných materiálov.

S úctou a smútkom spomíname.

Vladimír Krupa, Balneologické múzeum Imricha Wintera

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 9. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom za zničenie malých a ľahkých zbraní. Meniny má Lujza.
  • 09.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 8. júla. Tento deň je Svetovým dňom alergií a Dňom videohier. Meniny má Ivan.
  • 08.07.2024, 00:16
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 12. júla 2024
Meniny má Nina, zajtra Margita