Zvyšovanie kvality života seniorov

  • Spravodajstvo
  • 26. apríla 2019, 12:00

Ako členka Výboru NR SR pre sociálne veci spolu s kolegom Jurajom Soboňom, členom Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, som sa 11. apríla zúčastnila medzinárodného sociálneho kolokvia s témou Sociálne trendy a vízie v paradigme zvyšovania kvality života človeka na témy – zdravotná, sociálna starostlivosť, sociálna politika, poradenstvo, starostlivosť a celoživotné vzdelávanie.

Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa Národnej rady SR (Autor: archív autora)

Kolokvium organizovala Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v piešťanskom hoteli Satelit.

Pozornosť sme venovali najmä seniorom a zefektívneniu kvality ich života. Starnutie a staroba predstavujú celospoločenský i individuálny jav. Štatistické dáta vypovedajú o tom, že populácia v Európskej únii, vrátane Slovenskej republiky, starne. Prístup ku kvalite života v starobe vyžaduje komplexný pohľad a spoluprácu naprieč celým spektrom vedných i spoločenských odborov. Pokiaľ nemá budúci vývoj viesť k zníženiu kvality života seniorov, je potrebné lepšie načúvať ich potrebám.

Staroba je obdobím bilancovania uplynulého života a jeho prijatie so všetkými pozitívami i negatívami. V kontexte kvality života prináša so sebou staroba nutnosť akceptovať kompromisy medzi prianiami a realitou. Chorý jedinec môže svoju kvalitu života vnímať na vysokej úrovni a naopak, zdravý jedinec môže subjektívne vnímať svoju kvalitu života na nízkej úrovni. V období seniorského veku zohráva vysokú rolu sociálna sieť, ktorú tvoria sociálne kontakty, sociálne aktivity, potreba asistenta a podobne.

Na stretnutí sme si vypočuli názory odborníkov pôsobiacich na akademickej pôde, odborníkov z oblasti poskytovania sociálnych služieb i zástupcov ministerstva z danej oblasti. Odbornými garantmi kolokvia boli: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. a PhDr. et Mgr. Andrej Martoš, MBA. Medzi zúčastnenými boli napríklad námestník generálneho riaditeľa ÚPSVaR a riaditeľ sekcie koordinácie výkonu štátnej správy Jozef Hudák a nechýbali ani uznávaní odborníci ako prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý pôsobí ako prorektor pre právne záležitosti na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.

Život občanov, seniorov mi nie je ľahostajný, a preto ďalšie moje aktivity a legislatívne návrhy v rámci NR SR budú intenzívnejšie smerovať i k tejto cieľovej skupine. Získané poznatky z akademickej pôdy či od odborníkov z praxe sa budeme snažiť zapracovať i do volebného programu na ďalšie volebné obdobie 2020-2024.

Bolo mi potešením byť súčasťou pri tvorení novej vízie a koncepcie starostlivosti o seniorov. Zároveň som rada, že táto diskusia sa konala práve v Piešťanoch, ktoré sú otvorené voči seniorom. Majú azda ako jediné mesto svoj Seniorský parlament, ktorý aktívne spolupracuje s primátorom a mestským zastupiteľstvom.

JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana