Letisko za minulý rok v strate 400-tisíc eur

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 23. apríla 2019, 00:00

Záchrana piešťanskej leteckej akciovky vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, mesta Piešťany a štátu sa ani po zmenách vo vedení župy a akciovky nekoná. Rozpredajom letiskových pozemkov sa len predlžuje jej podnikateľská agónia. A navyše státisícová strata v hospodárení za rok 2018 vrátila letiskovú spoločnosť do účtovnej mizérie na úroveň roku 2013.

Oživenie letiska znamená aj intenzívny letecký ruch nad hlavami Piešťancov. (Autor: Supa)

Koncom roka 2018 zastupiteľstvo Trnavské ho samosprávneho kraja (TTSK) odsúhlasilo odkúpenie pozemkov od Letiska Piešťany, a. s.

Z údajov zverejnených na www.finstat.sk je možné skonštatovať, že účtovná hodnota pozemkov v majetku letiskovej spoločnosti podľa súvahy klesla z 19 947 355 eur na 19 802 591 eur, teda o 144 764 eur. Vo výkaze ziskov a strát akciovka uvádza, že tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu boli 70 178 eur, pričom jeho zostatková cena bola 144 764 eur.

Keďže účtovníctvo by malo zachytávať reálny stav pravdivo, niet pochýb, že uvedené pozemky boli predané pod nadobúdaciu cenu alebo cenu, akou boli zavedené do účtovníctva po ich precenení alebo vklade do majetku.

Ak vyjdeme z odsúhlasených cien za kúpu pozemkov schválených zastupiteľstvom TTSK – 202 856,38 eur za parcelu číslo 12202/28 s rozlohou 4286 m2 a 84 142,76 eur za parcelu číslo 12202/29 s rozlohou 6248 m2, uvedená účtovná operácia sa týka parcely 12202/29, ktorej kúpna cena bez DPH bola 70 119 eur.

Zarážajúci je výrazný rozdiel v cene za meter štvorcový týchto dvoch susedných pozemkov. Podľa znaleckého posudku to bolo u väčšieho pozemku 47,33 eur s DPH a u pozemku, ktorý sa dostal do účtovníctva, to bolo 13,47 s DPH a 11,23 bez DPH, pričom v účtovníctve bola táto cena 23,04 eur za m2 bez DPH.

Ide teda o operáciu, ktorá bola pre spoločnosť Letisko Piešťany výrazne nevýhodná, a keďže išlo o operáciu medzi spoločnosťou a jej majoritným akcionárom, boli poškodené aj záujmy ostatných akcionárov, čiže štátu zastúpeného Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Mesta Piešťany.

Rozpredaj majetku nepomôže

V roku 2017 pred predajom pozemku číslo 12208/29 tvorili pozemky 90,3 percenta majetku spoločnosti. Po predaji podiel pozemkov na majetku letiska stúpol na 91,2 %.

Ak znalec posúdil, že pozemok priliehajúci komunikácii, pozemok na ktorom sú inžinierske siete, má viac ako dvakrát nižšiu hodnotu, ako je to v účtovníctve, potom akú znaleckú a teda reálnu hodnotu majú pozemky letiska stovky metrov vzdialené od komunikácií, kde treba všetky siete vybudovať?

Ako by sa za týchto okolností zmenili pohľady veriteľov na letisko, ak by sa zreálnila hodnota 91 % majetku letiskovej akciovky podľa modelu predaja pozemkov Trnavskej župe. Otázkou tiež je, ako by to dopadlo s reálnou hodnotou majetku letiska, ak by sa posudzoval z hľadiska schopnosti produkovať zisk. Nakoľko po takomto zreálnení hodnoty nehnuteľného majetku a trhovom ocenení hodnoty spoločnosti by akciovka Letisko Piešťany mala ísť do konkurzu pre predĺženie.

Samozrejme, reálna je možnosť, že po preklasifikovaní pozemkov v územnom pláne na iné účely, napríklad bytová výstavba, priemyselná zóna a podobne, by mohla byť ich hodnota niekoľkonásobne vyššia.

Takýto administratívny nárast hodnoty letiska je však len v kompetencii piešťanského zastupiteľstva, a to prípadným odsúhlasením zmien územného plánu mesta, ktorý by preklasifikoval lúky a polia napríklad na stavebné parcely.

Osud pozemkov má v moci radnica

Poslanci TTSK schválili aj kúpu pozemku číslo 12208/28 za sumu 202 856,38 eur. Ako vyplýva z údajov na katastri nehnuteľností, dodnes (22. apríla 2019) spočíva na tejto parcele, doteraz v majetku Letiska Piešťany, záložné právo v prospech Mesta Piešťany a ani uvedená kúpna zmluva nebola zverejnená, teda je neúčinná.

Potreba vysporiadať sa s týmto problémom dáva šancu mestským poslancom zamyslieť sa nad budúcnosťou letiska a položiť si otázku, či podnikateľská agónia tohto priestoru je v záujme mesta a či by naozaj nebolo lepšie otvoriť tento priestor pre rozvoj Piešťan.

Letisko len prehlbuje stratu

V roku 2018 bol výsledok hospodárenia letiska po zdanení v mínuse 398 448 eur, čo je o 6588 eur väčšia strata v hospodárení ako v roku 2017. Alarmujúca je najmä mínusová pridaná hodnota, kde sa letisko vrátilo do situácie v roku 2013. Opätovne narástli osobné náklady, kde sa po krátkom poklese v roku 2017 situácia vrátila do úrovní rokov 2013-2016. Rozlietanie letiska je zatiaľ veľmi rozpačité a na základe výsledku v roku 2018 je možné očakávať v roku 2019 ešte vyššiu stratu.

Zdá sa to byť paradoxné, ale je to úplne normálny jav, ak systém nepracuje v optimálnom režime. Preto čím viac pasažierov letiskom prejde, tým jeho strata bude vyššia až do určitého počtu, keď začne pokles jednotkových nákladov. Problém letiska je však v tom, že tento bod je vzdialený od reálneho počtu pasažierov, ktorý má schopnosť pritiahnuť, preto vyrovnaný výsledok aspoň bežnej prevádzky zrejme nikdy nedosiahne.

Jozef Legény

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana