V Rakoviciach sa konal experiment – overovali maturity floristov

  • Mladí dnes / Školy
  • 18. apríla 2019, 10:00

V Strednej odbornej škole Rakovice sa počas uplynulého týždňa každý deň schádzali maturanti, aby pred komisiou prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na praktickej maturitnej skúške. Pred skúšajúcich v priestoroch starobylého kaštieľa predstúpili maturanti manažmentu regionálneho cestovného ruchu, pracovníci marketingu, floristi a tiež študenti nadstavbového odboru záhradník. V stredu maturovali floristi. A pri ich maturitách sme boli aj my, a nielen my. V komisii boli aj dve špičkové vysokoškolské profesorky s najvyššími akademickými titulmi.

Maturanti v úvode praktickej skúšky viazali kytičku k jubileu. (Autor: vd)

Išlo totiž o špeciálnu maturitu. Hovorí o nej riaditeľka školy Mária Múdra: „Floristika je odbor, ktorý zatiaľ podlieha špeciálnemu overovaniu. My sme prvou školou na Slovensku, kde sa toto overovanie uskutočňuje.“ A tak tohtoroční maturanti-floristi mali možno o to viac trému ako ich kolegovia. Potom, čo splnili prvé zadanie praktickej maturitnej skúšky – zhotovili kyticu na rôzny typ jubilea, posadali si na chodbu pred dvere skúšobnej miestnosti a ešte si narýchlo opakovali informácie, ktoré potrebovali k prezentácii spracovanej v PowerPointe, aby obstáli pred maturitnou komisiou. „Maturanti prezentovali svoje práce, ktoré robili počas celého roka. Tematicky boli viazané k Vianociam, ku Dňu svätého Valentína, ktorý je medzi mladými veľmi obľúbeným sviatkom lásky, a ešte zhotovovali jarnú dekoráciu. Na ňu využívali dostupný materiál, ktorý sa dá použiť na závesnú dekoráciu príbytku,“ skonštatovala M. Múdra.

Toto sú rakovickí študenti aj s kyticami, ktoré vytvorili podľa zadania praktickej skúšky z floristiky.

Bolo nám umožnené sadnúť si a pozorovať maturantov. Najskôr do miestnosti vstúpila študentka Dominika Bartovičová. K svojej prezentácii pristupovala zodpovedne, vysvetlila komisii pojem florista, predstavila svoje štyri diela, pričom každé popísala, zdôvodnila, ako a prečo použila ňou vybrané materiály, tie opísala a nezabudla vyčísliť aj ich trhovú hodnotu. Napríklad v téme Srdcové záležitosti, čiže k sv. Valentínu, zhotovila módny doplnok pre muža – motýlik. Bol ozdobený prírodnými materiálmi a kvietkami, zaviazať sa dal okolo krku stužkou.

Drevo na motýlik stálo 3,5 eura, materiál 1,5 eura, sušené kvety 1,5 eura, stužka 0,5 eura, náplň do tavnej pištole, ktorou sa ozdoby pripevňovali k drevu, ju vyšla na jedno euro, ku všetkému prirátala ziskovú prirážku 50 percent a za prácu si účtovala tri eurá na hodinu. Takto vyčíslila celý motýlik na 12 eur. Motýlik poskytla na odborné posúdenie komisii, ktorá podobne ako predtým zhodnotila jej kyticu, skontrolovala aj kvalitu zhotovenia príležitostného šperku. Skúšajúcich zaujímalo i to, akým smerom a čo by študentka chcela robiť v budúcnosti. Dostali od nej uspokojujúcu odpoveď, Dominika sa chce naplno venovať profesii a otvoriť si vlastnú prevádzku.

Dominika Bartovičová prezentovala pred maturitnou komisiou svoje dielo.

Po nej prišiel pred maturitnú komisiu ďalší maturant. Komisia pracovala v zložení: riaditeľka školy M. Múdra, predsedníčka predmetovej komisie pre teoretickú a praktickú časť maturitnej skúšky, Anna Drahovská, skúšajúca aj vyučujúca Anna Kanderová, vyučujúci Patrik Komár a prísediace prof. Anna Jakábová a prof. Magdaléna Valšíková, ktorá je zároveň garantkou tohto experimentálne overovaného projektu, pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Uvedeným študentom nebol nik iný ako talentovaný florista Juraj Bocian. Ten v úvode pútavo porozprával, čo ho priviedlo na štúdium do Rakovíc, pričom vyzdvihol pôsobenie svojich rodičov na jeho formovanie. Práve rodina ho v detstve

viedla cez vychádzky do prírody a výlety k láske k floristike a umeniu. Tú aj pretavil napríklad do šperku – vytvoril náušnice, náramok a náhrdelník pre svoju mamu, tiež pôsobivú kyticu, ktorá stála i bez toho, že by potrebovala vázu. Opísal aj závesnú jarnú dekoráciu i vianočný aranžmán. Maturitnej komisii zdôvodnil podobne ako jeho spolužiačka Dominika všetky atribúty, ktoré sprevádzali ním zhotovené diela.

Prof. Anna Jakábová skúšala, ako by sa floristické dielko – motýlik – vynímalo na košeli učiteľa Patrika Komára.

Skúšajúci kládli pri prezentáciách obom maturantom rôzne otázky. Pýtali sa napríklad, čím by predĺžili životnosť a odolnosť kvetov voči množiacim sa baktériám či plesniam vo váze s vodou. „Ak sme doma, do vody kvapneme zopár kvapiek sava, kvety vydržia dlhšie,“ uviedli maturanti. Učitelia dodali, že z domácich zdrojov sa takto dá využiť napríklad aj minca. „A ak by ste chceli kvety vyživiť, môžete vodu troška prisladiť cukrom,“ dodala garantka projektu.

Maturitné skúšanie bolo iba na začiatku. Ďalší spolužiaci Dominiky a Juraja prichádzali zaradom pred komisiu a tá s uspokojením zistila, že študenti-floristi sú naozaj vzorne a odborne pripravení. Vedeli odpovedať na takmer všetky otázky, aj keď drvivá časť z nich bojovala s vlastnou trémou. „Môžem iba skonštatovať, že žiaci boli veľmi dôkladne pripravení nielen na externú časť maturitnej skúšky, ale na internú a praktickú časť,“ dodala so spokojnosťou v hlase riaditeľka školy.

A aby bolo každému jasné, čo to vlastne floristika je, odborníci jej prisúdili túto charakteristiku: Floristika je odvetvím botaniky, ktoré sa venuje vyhľadávaniu, určovaniu a evidovaniu rastlinných druhov na určitom území. Floristika je tiež všeobecný termín v kvetinárskom odvetví, kde zahŕňa starostlivosť o kvety, predaj a aranžovanie kvetín a materiálov, ktoré nám príroda ponúka.

Viera Dusíková

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 19. júla 2024
Meniny má Dušana, zajtra Eliáš, Iľja