Uplynulý víkend sa niesol v znamení zápisu prvákov

  • Mladí dnes / Školy
  • 8. apríla 2019, 14:30

Do prvých tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany na školský rok 2019/2020 bolo v dňoch 5. – 6. apríla 2019 zapísaných 283 detí. Z tohto počtu sú tri deti zapísané na plnenie školskej dochádzky v zahraničí, osem detí má doklad o odklade a 18 detí bolo navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky. Najviac detí je zapísaných na ZŠ Brezová a ZŠ Mojmírova.

© MsÚ Piešťany

Koľko tried ktorá škola otvorí, zatiaľ  nie je jasné. Riaditelia jednotlivých škôl podajú zriaďovateľovi (Mestu) žiadosť, koľko tried by chceli otvoriť. Mesto bude posudzovať tieto žiadosti v súlade s  požiadavkami podľa osobitných predpisov, a to hlavne podľa podmienok, ktoré umožňujú vzdelávať žiakov v jednotlivých triedach bez ohrozenia ich bezpečnosti a ostatných požiadaviek (v súlade so  zákonom č. 527/2007 Z.z., zákonom č. 124/2006 Z.z. a zákonom  č. 355/2007 Z.z.), ako aj  v súlade  so záväznými  normatívmi na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podporujúce kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu uskutočňovaného  v triedach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy ( v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom).

ts MsÚ

Najnovšie správy

Primátor Piešťan Peter Jančovič po nástupe do funkcie intenzívne komunikuje s vedením Slovenských liečebných kúpeľov, jednou z tém sú aj…
  • 21.04.2019, 23:45
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 21. apríla. Meniny má Ervín.
  • 21.04.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Na Veľký piatok, 19. apríla budú vrbovskí i prašnícki rybári spomínať s hnevom i zármutkom ešte dlhé roky. V potoku…
  • 20.04.2019, 11:46
  • Nezaradené / Kultúra a spoločnosť / Príroda / Kraj / Spravodajstvo / Región
Dnes je pondelok 22. apríla. Tento deň je Dňom zeme a Svetovým dňom modlitieb za kňažské a rehoľné povolania. Meniny…
  • 21.04.2019, 23:45
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava