Červený kríž vo Vrbovom bilancoval a plánoval

  • Spravodajstvo / Región
  • 6. apríla 2019, 08:00

Vo Vrbovom sa po roku opäť konala výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok 18. marca v Kúrii Mórica Beňovského.

Členovia Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom. Ľubica Lagová je vľavo. (Autor: vd)

Po úvodnom príhovore predsedníčky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža (Ms SČK) Vrbové Viery Sabovej, v ktorom privítala všetkých prítomných hostí na čele s primátorkou mesta Emou Maggiovou, členov Ms SČK, sympatizantov SČK a bezpríspevkových darcov krvi, si Vrbovčania pripomenuli minútou ticha niekdajších členov spolku.

Nasledoval kultúrny program detí pod vedením učiteľky tanca Zuzany Snohovej z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom a vystúpením Zmiešaného speváckeho zboru Vrbové Anny Mosnej.

Program schôdze pokračoval štandardným spôsobom. Výročnú správu o činnosti Ms SČK Vrbové za rok 2018, ktorú spracoval Miroslav Halama, prečítala Emília Beličková, finančnú správu o hospodárení prečítala pokladníčka Emília Schönfeldová a revíznu správu o činnosti a kontrole Daniela Bieliková.

Potom sa uskutočnilo slávnostné odmeňovanie všetkých bezpríspevkových darcov krvi od prvodarcov až po odovzdanie plakety MUDr. Kňazovického za sto a viacnásobné darovanie krvi v spolupráci s Územným spolkom SČK Trnava, ktorý zastupovala jej predsedníčka Eva Gbelcová.

O symbolickú finančnú odmenu a ocenenie, ktoré si všetci bezpríspevkoví darcovia jednoznačne zaslúžia, sa pod vedením primátorky postaral mestský úrad s jej zamestnancami Emíliou Beličkovou a Janou Dunajčíkovou. Po slávnostnom oceňovaní nasledovala diskusia a voľný program.

Kvapku krvi podporujú celé roky bezpríspevkoví darcovia krvi.

Ocenili aj učiteľku Ľubicu Lagovú

Na oslavách Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré sa konali pred rokom, 9. mája 2018, najvyšší predstavitelia organizácií na čele s prezidentom Slovenska Andrejom Kiskom ocenili prácu tridsiatky „červenokrižiakov“ a spolupracovníkov SČK. Medzi ocenenými dobrovoľníkmi bola aj rodáčka, členka SČK a dlhoročná učiteľka Ľubica Lagová. Získala medailu SČK prvého stupňa za humanitu, obetavosť a dobrovoľníctvo.

Ľubica Lagová pôsobí v organizácii Červeného kríža 40 rokov. Ako učiteľka veľmi zodpovedne viedla v škole zdravotnícke krúžky, pripravovala žiakov na súťaže v poskytovaní prvej pomoci, pod jej vedením získavali vedomosti a boli úspešní v súťažiach. Učila žiakov správnemu prístupu k ochrane zdravia a prírody. Pracuje v Ms SČK vo Vrbovom, zameriava sa na zdravotnú výchovu, prvú pomoc a propagáciu zdravého životného štýlu.

Miroslav Halama, člen VV Ms SČK Vrbové

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 19. júla 2024
Meniny má Dušana, zajtra Eliáš, Iľja