Evanjelici rokovali opäť v Piešťanoch

  • Kultúra a spoločnosť
  • 5. apríla 2019, 10:00

Piešťany sa po siedmich rokoch opäť stali dejiskom konventu Bratislavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Najvyšší predstavitelia seniorátu zasadli najskôr k modlitbe do lavíc evanjelického kostola, potom rokovali v kultúrnom dome v obci Ducové. Išlo o pracovné rokovanie, ktorého súčasťou boli aj voľby seniorálneho účtovníka. Tým sa sa stal Miroslav Jäger, exsenior a farár z Vrbového.

Najskôr sa členovia konventu Bratislavského seniorátu pomodlili v evanjelickom kostole. Vľavo je Libor Bednár, rodák z Piešťan, vpravo bývalý vrbovský farár Miroslav Jäger. © archív ECAV Piešťany

Konvent sa konal 23. marca pod vedením seniorky Sidonie Horňanovej a zástupcu seniorálneho dozorcu Petra Synaka. Konvent je zhromaždenie delegátov cirkevných zborov, ktorý sa stará o cirkevný a mravno-náboženský život v senioráte, rozhoduje o jeho organizačných a hospodárskych záležitostiach, volí cirkevných funkcionárov seniorátu.

„Seniorálny konvent sa konal v Piešťanoch v roku 2012. Z dejín cirkevného zboru vieme, že predtým sa zišiel v roku 1949, keď Evanjelický cirkevný zbor Piešťany patril ešte do Nitrianskeho seniorátu. Cirkevný zbor pozval vtedy konvent v prvý rok svojej samostatnej existencie. Súčasťou Bratislavského seniorátu sa piešťanský evanjelický zbor stal v roku 1964,“ uviedol pre Piešťanský týždeň zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany, Branislav Dolinský. Bratislavský seniorát sa rozprestiera od Bratislavy až po Piešťany a okolie, na juhu po Dunajskú Stredu, na západe po Malacky a Veľké Leváre.

Konvent sa začal službami Božími v evanjelickom kostole v Piešťanoch. Liturgovali na nich napríklad bývalý vrbovský farár Miroslav Jäger, spirituálka Evanjelického lýcea Ingeborg Pavlovičová a piešťanský rodák Libor Bednár, novozvolený farár v Bratislave-Dúbravke. V chráme Božom privítala prítomných delegátov zborová dozorkyňa Natália Šestáková a zborový farár B. Dolinský. Prítomný bol primátor Peter Jančovič, ktorý sa na úvod prihovoril delegátom, pozdravil rokovanie, v krátkosti poinformoval o dejinách mesta a zboru.

Rokovanie pokračovalo v kultúrnom dome v Ducovom. „Tam nás milo a srdečne privítala starostka obce Mária Koláriková, ktorá veľmi ochotne zabezpečila všetko potrebné, aby sa delegáti dobre cítili. Účastníci mohli opäť vidieť naše kúpeľné mesto i malebné okolie a máme nádej, že sa budú sem radi vracať aj vo voľnom čase,“ dodal B. Dolinský.

V zmysle Ústavy evanjelickej cirkvi je volebné obdobie predstaviteľov na všetkých úrovniach šesť rokov. Kňazov cirkvi volí zbor každých desať rokov.

(vd/bd)

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 19. júla 2024
Meniny má Dušana, zajtra Eliáš, Iľja