Múzeum vystavilo aj medenú sekerku z praveku

  • Kultúra a spoločnosť / Výstavy
  • 23. marca 2019, 12:00

Obdivovatelia histórie sa vo štvrtok 14. marca stretli vo Vile dr. Lisku na Štefánikovej ulici v Piešťanoch, kde Balneologické múzeum Imricha Wintera uviedlo ďalšiu zaujímavú výstavu artefaktov. Kým jedna časť patrila najmä stredovekým zbraniam, v druhej miestnosti si návštevníci mohli prezrieť nálezy z Chtelnice.

Kompletná zbroj rytiera vysokej šľachty z konca 14. storočia. Je konštruovaná tak, aby všetky kĺby boli pohyblivé, čiže pohyb nie je obmedzený. Šľachtici mali tri náuky - etiketu, boj a literárnu náuku ako heraldiku či poéziu. Ovládať boj bola ich povinnosť a denne trénovali. Návštevníkom priblížil históriu Martin Markus Homola, člen skupiny Argenti.

Výstavu s názvom Medzi Váhom a Malými Karpatmi otvoril riaditeľ múzea Vladimír Krupa: „Prvou časťou výstavy sú nálezy zbraní a nástrojov z rieky Váh. Našli sa zväčša náhodne pri úprave koryta rieky, bagrovaní štrku, a to buď priamo v rieke, alebo v jej záplavovom území.“ Ide o súbor stredovekých zbraní z 15. storočia z Drahoviec, ktorý sa našiel v roku 1988. Časť z neho býva vystavená aj v stálej expozícii. Dopĺňajú ho niektoré staršie nálezy, ktoré sa našli pri stavbe kanála Váhu, respektíve pri stavbe hydrocentrály v Hornej Strede.

Medzi novšie nálezy patrí súbor kovových predmetov z Ducového, pričom ide o sekery či rôzne kovania. Boli tam nájdené aj stredoveké zbrane ako fragmenty meča, hroty kopijí alebo oštepov. Pochádzajú z náplavov rieky Váh. Z tohto súboru je vo Vile dr. Lisku časť vystavená.

„Z tohto súboru sa vymykajú tri predmety pochádzajúce zo staršej a strednej doby bronzovej,“ uviedol riaditeľ, pričom priblížil, že ide napríklad o veľmi cennú medenú sekerku z praveku.

V tej istej miestnosti sa nachádzajú aj repliky historických zbraní, ktoré na výstavu múzeu zapožičala skupina historického šermu Argenti. „Venujeme sa prelomu 14. a 15. storočia, chodíme po rôznych podujatiach a ukazujeme ľuďom, ako sa v tom období žilo, jedlo, bojovalo. Sme skupina, ktorá oživuje históriu,“ prezradil Martin Markus Homola. Do Vily dr. Lisku priniesli niekoľko zbraní, ktoré zhotovili podľa originálov, pričom informácie čerpajú z dobových prameňov.

Poslednou časťou sú vystavené nálezy z Chtelnice. „Sú to nálezy z menších prieskumov, keď sme sledovali zemné práce, ktoré sa robili pri budovaní sietí, plynu, alebo pri úprave námestia. Najväčším súborom sú nálezy z kaštieľa v Chtelnici. Ten súčasný síce pochádza z 18. storočia, ale na jeho mieste stál starší kaštieľ, kde aj pamiatkarsky výskum ukázal, že veľká časť pivníc sa vzťahuje k staršej budove,“ povedal V. Krupa.

Výstavu si môžete pozrieť do 28. apríla.

(am)

V popredí je malá miska na pochutiny zo 17. storočia, nájdená v kaštieli Chtelnica. Slúžila napríklad na servírovanie omáčok.
Pri úprave koryta Váhu v Hornej Strede sa v roku 1951 našla železná jednosečná šabľa – tesák.
Časti kachľových pecí z rôzneho obdobia, rôzne vypracované a zdobené, nájdené v oblasti kaštieľa v Chtelnici. Majú mriežkové či tapetové vzory. Archeologické výskumy sa robili súbežne s rekonštrukciou kaštieľa, ktorá stále pokračuje.
Úžitková keramika z podzemnej miestnosti kaštieľa. Ide zrejme o výrobky miestnych hrnčiarov, rôzne typy nádob, ktoré sa používali na prípravu jedál.
Najpoužívanejšie vo veľkých stretoch boli sekery. Bola to ideálna tuposečná zbraň.
Plochá medená sekerka z praveku – zo staršej doby bronzovej, ktorej povrch je husto pokrytý drobnými ryhami. Tieto drobné poškodenia mohli vzniknúť pri transporte sekerky v štrkovom lôžku rieky. Nálezisko Nové lúky, Ducové.
Tento dvojsečný meč pochádza z prvej polovice 15. storočia.
Palcáty sú tupé zbrane. Mali za úlohu spôsobovať vnútorné zranenia a zlomeniny. Ak bol protivník v celej zbroji, útočník ho mohol skôr zraniť ako s mečom.
Repliky zbraní skupiny Argenti (okrem nálezu uprostred). Najdrahšie boli meče. Vyrábali sa na zákazku. V 15. storočí sa výroba o čosi rozšírila, no dovtedy to bola drahšia komodita. Repliky sú zhotovené podľa originálu, no ostrie je aj s ohľadom na bezpečnosť zatupené na dva milimetre. Za informácie ďakujeme Martinovi Kočiškovi zo skupiny Argenti.
98 Shares

Najnovšie správy

Hlavnou myšlienkou terajšieho Veľkého alebo Svätého týždňa je Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia. Z…
  • 09.04.2020, 11:28
  • Kultúra a spoločnosť / História / Piešťany / Blogy
Veľký piatok je smútočným dňom veľkonočného týždňa, keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný. U evanjelikov bol najdôležitejším sviatkom v roku. Aj…
  • 10.04.2020, 00:01
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany / Spravodajstvo
piatok, 10. apríla 2020
Meniny má Igor, zajtra Július