Ad: Z mesta si robia smetisko

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 21. marca 2019, 08:00

Vážený pán primátor! Napriek tomu, že až o niekoľko dní dovŕšite malé jubileum – prvých (neľahkých) 100 dní v úrade, k čomu Vám zo srdca gratulujem, okolnosti ma donútili obrátiť sa na Vás už teraz, v predvečer tohto jubilea.

Nedá mi, aby som nereagoval na uverejnený negatívny a dehonestujúci článok pracovníkov Služieb mesta Piešťany, ktorý sa týkal kopy biologického odpadu na ulici Pod Párovcami, uverejnený v Piešťanskom týždni č. 9 pod názvom Z mesta si robia smetisko.

Zodpovední pracovníci služieb mesta bez overenia skutkovej podstaty obvinili občanov bývajúcich na ulici Pod Párovcami, že kopa odpadu pochádza výlučne z úpravy a čistenia ich dvorov, čo sa vôbec nezakladá na pravde a je to vyslovené klamstvo (!), pretože môžem dosvedčiť, že odpad pochádza z úpravy (čistenia) priľahlej plochy mestskej zelene.

Namiesto toho, aby si overili skutkovú podstatu, t.j. stav verejnej zelene na priľahlej ploche, o ktorú sa majú v prvom rade starať práve autori tohto článku, že časť parkovej zelene je vyčistená, pohrabaná, kríky ostrihané a odpad pripravený na naloženie a odvoz do kompostárne, všetko bez ich pričinenia, venujú svoj pracovný čas na písanie dehonestujúcich článkov a na zviditeľnenie sa.

Stav verejnej zelene, ale aj stav priľahlých chodníkov, komunikácií, ako aj spevnených plôch v meste je v žalostnom stave, nerovnosti chodníkov (jamy, ale aj výstupy) sú takmer na každom mieste, o špine a pozostatku minuloročného „listopadu“ je možné presvedčiť sa aj v centre nášho mesta, za ktoré tiež považujem parkovisko s trhoviskom na Nálepkovej ulici alebo stav na cintorínoch, za tento zlý a negatívny stav zodpovedá organizácia, ktorej sú autori zamestnancami – aj to je ich zrkadlo (ne)vykonávanej práce.

V minulosti sme boli zvyknutí, že mestský úrad spoločne s technickými službami organizovali spoločné akcie na úprave priestranstiev (sídlisk), dokonca poskytovali aj pracovné náradie, potrebný materiál (farby), kontajnery na odpad a občania sa spoločne podieľali na skrášľovaní mesta, ale na to sa pamätajú len tí skôr narodení.

Vážený pán primátor, v nadväznosti na vyššie uvedený problém sa spolieham, že zmeníte myslenie Vašich podriadených (aj podriadených organizácií) a iniciatíva občanov nášho mesta nebude chápaná ako niečo zlé, nedôstojné, neprístojné, ba možno aj protizákonné, pretože takýto dojem som nadobudol počas funkčného obdobia Vášho predchodcu – aj voči mojej osobe. Nemalé finančné prostriedky, ktoré som pre mesto zabezpečoval (poskytoval), boli chápané ako záťaž a práca navyše.

V záujme objektívnosti (v rámci info zákona) prosím od kompetentných pracovníkov dokladovanie, v ktorých dňoch boli vykonávané údržbové práce zelene zo strany služieb mesta na nehnuteľnostiach parc. č. 5640, 5641, 5649, 5650, 5668, 5669 k.ú. Piešťany a priľahlej nehnuteľnosti parc. č. 895/1 a v akom rozsahu.

Záverom chcem cez Vás, vážený pán primátor, odkázať zodpovedným pracovníkom Služieb mesta Piešťany, ale nielen im, že jednou z povinností každého občana obce/mesta je povinnosť podieľať sa na zveľaďovaní svojej obce, a ak bude mať mestský úrad takýto negatívny prístup k svojim (málo) občanom, ktorí si už niekoľko rokov vzorne plnia svoju zákonnú občiansku povinnosť (vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu), a bude ich pranierovať, karhať (možno aj trestať), a nie chváliť a odmeňovať – nebudeme napredovať, nepokročíme v skrášľovaní, a teda v celkovom vzhľade nášho mesta.

P.S. Počul som, že niektoré mestá uzatvorili zmluvu s občanmi o výkon starostlivosti, o čistenie chodníkov – nie je možné aj u nás obdobne riešiť starostlivosť o časť mestskej zelene s občanmi na základe zmluvy?

S prianím veľa úspechov v napredovaní i rozvoji nášho mesta Vás pozdravuje Ľubomír Streicher

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 9. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom za zničenie malých a ľahkých zbraní. Meniny má Lujza.
  • 09.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 8. júla. Tento deň je Svetovým dňom alergií a Dňom videohier. Meniny má Ivan.
  • 08.07.2024, 00:16
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 12. júla 2024
Meniny má Nina, zajtra Margita