Najhoršiu povesť má „starý rínek“ i Prednádražie

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 20. marca 2019, 00:30

Aj Piešťany už majú svoju virtuálnu pocitovú mapu. Na webovom portáli rovnakého mena je spustená od decembra a umožňuje jeho návštevníkom či obyvateľom vyjadriť pozitívne, ale aj negatívne pocity v štyroch oblastiach. Obyvatelia či návštevníci môžu zhodnotiť po jednotlivých lokalitách mesta kvalitu verejného priestranstva, pohyb peši či na bicykli, dopravné ohrozenia, dostatok zelene, ale aj pocit bezpečia.

Sídlisko Adam Trajan vnímajú hlasujúci negatívne. (Autor: vd)

Najviac pocitov vyjadrili občania ku kvalite priestorov (36,1 percenta), nasledoval dostatok a kvalita zelene (23,8 %), pohyb peši a na bicykli (21,7 %), bezpečnosť (18,4 %). Pozitívne pocity prevládali v prípade kvality verejných priestorov (57%) a verejnej zelene (53 %). Negatívne pocity prevládali v oblasti pohybu na bicykli, peši (53 %) a v prípade hodnotenia bezpečnosti v meste (59 %).

Vyjadriť sa v pocitovej mape môžete k verejným priestorom, ktoré radi navštevujete, ale i, naopak, k priestorom, ktoré sú neobľúbené a zanedbané. Podľa doterajších zanechaných vyjadrení na pocitovej mape obyvatelia najradšej navštevujú mestský park, park na Kúpeľnom ostrove, Winterovu ulicu, Kolonádový most, ale aj Lodenicu.

Naopak, najnegatívnejšie sú vnímané priestory v lokalite železničnej a autobusovej stanice, starého trhu, os Lipa-Slovan-amfiteáter, Lido (Vážsky ostrov) a sídlisko Adam Trajan.

Z hľadiska bezpečnosti sú priestory mesta vnímané takmer totožne ako v prípade hodnotenia celkového dojmu z priestranstva, a tak sa podľa vyjadrení na pocitovej mape obyvatelia cítia bezpečne v lokalite Winterova ulica, Námestie slobody, Nitrianska, Rázusova, Teplická ulica, na Kolonádovom moste a v mestskom parku. Naopak, negatívne vnímajú bezpečnosť na starom trhu, na osi Lipa-amfiteáter-Slovan, na sídlisku Adam Trajan a na Helsinskej ulici.

V celom komplexe hodnotenia pohybu, vnímania priestranstva či bezpečnosti je tak najviac negatívne hodnotený a vnímaný predstaničný priestor, nasleduje sídlisko Adam Trajan a „starý rínek“. Naopak, najviac pozitívnych hodnotení získal mestský a kúpeľný park, ako aj Winterova ulica.

Pritom pozitívne hodnotené lokality Winterova, mestský a kúpeľný park sú priestory, ktoré vznikli ešte pred rokom 1948. Sú chránené štatútom kúpeľného mesta, vyhlásené za chránené územia a nachádzajú sa v pamiatkovej zóne. Všetky tieto regulatíva zabránili ich degradácii.

V mestskom marku sa podľa hlasovania cítia obyvatelia príjemne a bezpečne.

Naopak, obyvatelia vyjadrujú, že pocit kvality priestoru a bezpečnosti výrazne znižujú objekty, ktoré chátrajú od roku 1989, a to hotel Lipa, Slovan či amfiteáter, ale aj „starý rínek“, ktorého súčasná podoba vznikla až po roku 1989. K týmto lokalitám je však potrebné priradiť aj objekt Kúpeľnej dvorany, ktorý je už rok opustený. K nim patria lokality mimo centra mesta ako sídlisko Adam Trajan či Prednádražie.

Pocity obyvateľov – manuál pre politikov

Pocitová mapa je tak jasným manuálom pre politických reprezentantov mesta, ako pri revitalizácii a obnove Piešťan postupovať. To však vyžaduje komplexné a systémové riešenia, nie sektorové či čiastkové. Podložené inováciou územného plánu rozvoja mesta s jasným zameraním odkiaľ a kam Piešťany vlastne smerujú s ohľadom na demografický vývoj obyvateľov mesta. Takýto zámer sa však nedá zrealizovať v rozsahu jedného volebného obdobia, to jest za štyri roky. Na to všetko, čo desiatky rokov chátralo, nemá mesto finančné prostriedky a ani priestor za taký krátky čas revitalizovať.

Na schematickej mape Piešťan je vidieť, z ktorých lokalít mesta majú obyvatelia pozitívne a z ktorých negatívne dojmy. (pocitovemapy.sk)

Nehovoriac, že viacero negatívne hodnotených nehnuteľností mestu nepatrí a do ich obnovy či skultúrnenia musí ich majiteľov prinútiť.

Celkovému projektu obnovy a rozvoju Piešťan by však mali predchádzať aj verejné diskusie, aby sa predišlo rôznym petíciám a odporu obyvateľov napríklad len z dôvodu lokálnych záujmov jednej ulice.

Súčasné vedenie mesta či mestskí poslanci vo svojich predvolebných sľuboch všetci do jedného deklarovali snahu o rozvoj Piešťan. Je teda len na nich, či sa v nadchádzajúcich mestských rozpočtoch objavia populistické a nekoncepčné riešenia ako v uplynulom volebnom období 2014 až 2018. Alebo si stanovia cieľ a harmonogram obnovy Piešťan na niekoľko volebných období dopredu, aby kúpeľné mesto opäť raz zažiarilo ako vo svojich dnes už dávnych a zašlých slávnych obdobiach.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 17. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila