Radnica rozdelí peniaze, prihláste sa s projektmi

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 14. marca 2019, 08:00

Aj v roku 2019 bude mesto Piešťany rozdeľovať dotácie hneď v niekoľkých odvetviach. Podporí umelcov, športovcov, ale napríklad aj environmentalistov. Okrem dotácií sa záujemcovia, ktorí majú v hlave ideu, ktorou by zlepšili mesto, no nemajú na realizáciu dostatok financií, môžu uchádzať o podporu formou participatívneho rozpočtu.

Dovedna sa formou dotácií bude rozdeľovať 52 780 eur v siedmich kategóriách.

Pre oblasť telovýchovy, športu a rekreácie bola v rozpočte na rok 2019 schválená suma 15-tisíc eur. Finančné prostriedky budú rozdelené tak, aby 80 percent bolo použitých pre mládežnícky šport a 20 percent na všetky ostatné športové aktivity. Podporené budú napríklad projekty, ktoré sa postarajú o rozvíjanie a skvalitnenie tradičných telovýchovno-športových podujatí, realizácia netradičných telovýchovno-športových aktivít, prípadne reprezentácia mesta v oblasti športu a telovýchovy.

Pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti mesto záujemcom rozdelí 6500 eur. Ide napríklad o podporu činnosti záujmovo-umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameranej na tradičné formy kultúrnych aktivít, reprezentáciu mesta doma i v zahraničí či podporu významných kultúrnych podujatí v meste.

V oblasti zdravotníctva a podpory zdravia rozdelia 6640 eur. Dotovať budú napríklad aktivity smerujúce k podpore aktivít združení občanov so zdravotným postihnutím smerujúcich k integrácii do normálneho života či konferencie, kongresy a ďalšie.

Pre charitu, humanitárnu a sociálnu oblasť bola v rozpočte mesta na rok 2019 schválená suma 10-tisíc eur. Z týchto peňazí môžu byť podporené nové či rozvíjajúce sa projekty orientované na humanitárnu a charitatívnu činnosť pre obyvateľov mesta, pre sociálne slabé rodiny, deti z detských domovov, občanov mesta Piešťany v zariadeniach sociálnych služieb, respektíve pre občanov v sociálnej a hmotnej núdzi.

Realizácie netradičných aktivít, podujatia zamerané na tradície a ďalšie aktivity na rozvoj školstva a vzdelávania budú podporené z rozpočtu 6640 eur.

Pre oblasť ekológie a environmentalistiky bola schválená suma 2000 eur. Môže to byť napríklad ekologická architektúra (solárna energia, zelené strechy, zelené fasády a pod.), zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom a aktivity na podporu triedeného zberu odpadu, podpora aktivít  združení v oblasti skrášľovania životného prostredia a ďalšie.

Poslednou kategóriou sú aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja, služby na podporu regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, zlepšenie informovanosti občanov o problematike regionálneho a miestneho rozvoja. Radnica rozdelí 6000 eur.

O rozpočte rozhodnú aj ľudia

Kým pridelenie dotácií odporúčajú mestské komisie a schvaľuje ich zastupiteľstvo, participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom Piešťan hlasovať, aký projekt bude napokon podporený. Vyčlenených je 10 tisíc eur, z ktorých radnica bude môcť podporiť projekty, ktoré majú šancu zlepšiť či skrášliť život v meste. Po zverejnení prihlásených projektov bude spustené hlasovanie a obyvatelia si sami vyberú, kam peniaze poputujú.

(am)

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 19. júla 2024
Meniny má Dušana, zajtra Eliáš, Iľja