J. Legény: Rozpredaj Letiska Piešťany sa začal!

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 14. marca 2019, 00:00

Odpredaj pozemku spoločnosti Letisko Piešťany vlastnému akcionárovi, Trnavskému samosprávnemu kraju, pod zámienkou výstavby parkoviska je motivovaný úpornou snahou vedenia kraja vykázať zlepšené hospodárenie letiska v roku 2018.

Piešťanské letisko v tomto roku „rozlieta“ niekoľko desiatok charterových letov. (Autor: pror)

Zmeny v štruktúre spoločnosti?

Zatiaľ posledný materiál k letisku Piešťany, ktorý som našiel na webe vlády, je z 9. septembra 2009 a do národnej rady bol doručený 23. septembra 2009. V tomto volebnom období nie je na vládnom webe o piešťanskom letisku ani stopy, pričom napríklad materiály o žilinskom letisku doslova na forsáži odštartovali 28. januára 2019 na zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja, 6. februára preleteli cez vládu a 15. februára už pristáli v podateľni národnej rady.

Ak platia pre Piešťany tie isté pravidlá ako pre Žilinu, je možné domnievať sa, že sa proces prechodu akcií štátu na Trnavský samosprávny kraj (TTSK) niekde zasekol. Podľa toho, čo bolo povedané pri rokovaní o tejto veci na piešťanskom mestskom zastupiteľstve, dá sa predpokladať, že najskôr ide o problematiku štátnej pomoci, kde sa predpokladá aj súhlas z Európskej komisie. Teda s vysokou pravdepodobnosťou je akcionárska štruktúra nezmenená a dodnes je akcionárom aj štát.

Na webovej stránke Letiska Piešťany nie je žiadna zmienka o vlastníckej štruktúre, čo sa týka informácií o činnosti vedenia, posledné výsledky hlasovania valného zhromaždenia sú z roku 2016. Jediná vec, čo je aktuálna, je zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Z nich sa dá vyčítať, že 18. decembra 2018 bolo mimoriadne valné zhromaždenie, ďalšie mimoriadne sa uskutočnilo v septembri 2018 a riadne valné zhromaždenie niekde medzi júlom a septembrom 2018. O niečom ako o výročnej správe alebo aspoň prehľade hospodárskych výsledkov a hodnotení práce možno iba snívať. Nejaký súvislý text na tému perspektív rozvoja letiska ani v takomto prípade neočakávam. Je to svojím spôsobom výsmech občanov, z ktorých daní je činnosť letiska dotovaná.

Jozef Legény slúžil 20 rokov u vojenského letectva, bol náčelníkom školského oddelenia na Vojenskej leteckej škole v Košiciach a do Piešťan chodil učiť pilotov. Zaoberal sa prevádzkou a údržbou lietadiel. Pôsobil aj pri železniciach a riadil Kohézny fond (železnice, diaľnice).

Župa kupuje pozemky za 287-tisíc

Mesto Piešťany je minoritný akcionár v Letisku Piešťany so zhruba pätinovým podielom. Keď veľmi živo diskutovalo ešte predošlé mestské zastupiteľstvo o dlhu letiska voči mestu za daň z nehnuteľností a hovorilo sa o budúcnosti letiska, za najväčší argument pre obeť vo forme odpustenia, respektíve kapitalizácie dlhu sa uvádzalo, že treba zabrániť rozpredaju letiska po častiach, lebo hodnotu má len vtedy, ak zostane jeho plocha plne v majetku akciovej spoločnosti Letisko Piešťany.

A čuduj sa svete, 12. decembra 2018 na ôsmom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK bol v bode 6 samoschválený odpredaj celkom 10 570 metrov štvorcových (viac ako jeden hektár) plochy pozemkov patriacich letisku v prospech TTSK. Použil som výraz samoschválený, lebo väčšinový akcionár schválil sám sebe predaj majetku spoločnosti.

O tom, že by túto operáciu schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, som však záznam nenašiel. Pritom došlo k podstatnému úbytku dlhodobého hmotného majetku spoločnosti – pozemkov. Aký vplyv to bude mať na hodnotenie bonity spoločnosti, sa však dozvieme až v júli alebo neskôr, keď budú známe výkazy spoločnosti.

Ak si však uvedomíme, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení Letiska Piešťany štandardne osciloval okolo straty pol milióna eur a v roku 2018 sa z hľadiska príjmov a výdavkov spoločnosti veľa nezmenilo, mimoriadny príjem z predaja majetku výrazným spôsobom ovplyvní jej hospodárenie. Teda ak trnavský župan Jozef Viskupič bude na tlačovke oznamovať výrazné zlepšenie hospodárskych výsledkov za rok 2018, treba od jeho čísel odpočítať 287-tisíc eur a až tento výsledok porovnávať s uplynulým obdobím. Tento motív sa ponúka aj preto, že zastupiteľstvo schvaľovalo niekoľkostotisícový výdavok v čase, keď jeho dôvod sa veľmi hmlisto črtá možno aj v ďalšom volebnom období.

TTSK odkupoval pozemky za cenu odhadovanú znalcom. Nechám na kompetentnejších pouvažovať o tom, ako je možné, že dva susedné pozemky na ten istý účel odhadne znalec jeden na 47,33 eur za meter štvorcový a druhý na 13,39 eur. Mimochodom, od súkromníka bol odkúpený pozemok, ktorý umožní zlepšenie prístupu z cesty na tieto budúce parkoviská a na ktorom sú už dnes postavené komunikácie za 15,49 eur za meter štvorcový, tiež za znalecký odhad. Pre TTSK je takáto kúpa určite úspora, lebo znalecká cena nie je trhová a je rozhodne nižšia ako trhová. Pre Letisko Piešťany, a.s., je to však podľa môjho názoru škoda, lebo ak by bol z tohto predaja vyšší výnos, mohla by spoločnosť znížiť svoju zadlženosť. Aj z tohto dôvodu si myslím, že ak už nie zo zákona, tak aspoň zo slušnosti mal byť na takúto transakciu vyžiadaný súhlas ostatných akcionárov.

Parkovisko – zdroj ďalších problémov

Kúpa pozemkov sa na Zastupiteľstve TTSK zdôvodňovala prípravou projektu výstavby integrovaného parkoviska spolufinancovaného z fondov Európskej únie z operačného programu IROP. Pochybnosti, ktoré vyvoláva tento zámer, uvediem už len telegraficky.

Nie je spracovaná komplexná architektonická štúdia na rozvoj Letiska Piešťany, preto ad hoc rozhodnutie o umiestnení parkovísk je predčasné.

Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú rôzne stavby s technológiami, ktoré bude treba v prípade ich súčasnej potreby pre fungovanie letiska premiestniť na iné miesto.

Uprostred pozemku registra C 12202/29 sa nachádzajú dve parcely č. 12202/16 a 12202/17, ktoré vlastní Letisko Piešťany. Sú predmetom záložného práva a stoja na nich stavby, ktoré letisku nepatria.

I keď si to autori nápadu neuvedomujú, aj výstavba parkoviska prioritne určeného pre letisko z fondov Európskej únie je štátna pomoc pre letisko so všetkými dôsledkami na posudzovanie projektu.

Trnavská župa plánuje pri letisku vybudovať nové parkovisko z eurofondov.

Návnada pre poslancov

Ak dnes niekto začne pripravovať projekt takého veľkého parkoviska na takom citlivom mieste, tak predpokladaný čas na vypracovanie projektu, získanie stavebných povolení a absolvovanie všetkých povoľovacích procesov je viac ako dva roky. Teda projekt by bol hotový okolo roku 2021.

Na predloženie žiadosti o spolufinancovanie z eurofondov je podmienkou absolvovať verejné obstarávanie, čo je ďalší rok naviac a päť-šesť mesiacov na schvaľovanie žiadosti. A sme v roku 2023. V tomto čase, január 2019, je IROP nakontrahovaný na 50 percent. Do konca roka 2020, keď sa končí toto programovacie obdobie, treba kontraktačnú fázu na 100 percent ukončiť, aby bol čas na ukončenie projektov. Oprávnenosť výdavkov pre projekty tohto obdobia sa skončí v roku 2023. Dúfam, že je jasné, že predpoklad realizovať projekt parkoviska v tomto programovacom období je nereálny.

Ak predpokladám, že každému aspoň trocha znalému problematiky to musí byť tiež jasné, tak ospravedlňovanie kúpy pozemkov stavbou parkoviska z IROP si dovolím nazvať blýskavou návnadou na neznalých poslancov.

Akcionári letiskovej spoločnosti sú Trnavský samosprávny kraj (59 %), Mesto Piešťany (20 %) a štát prostredníctvom ministerstva dopravy (21 %).

Jozef Legény

 

200-tisícová dotácia z kraja

Trnavský samosprávny kraj poskytne spoločnosti Letisko Piešťany ďalšiu dotáciu 200-tisíc eur. Peniaze sú určené na udržanie prevádzkyschopnosti letiska. Letisková spoločnosť dlhodobo nie je schopná hospodáriť bez dotácií. Dotovať malé letiská umožňuje výnimka Európskej komisie.

„Príjemca dotácie sa nachádza v pretrvávajúcej nepriaznivej ekonomickej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená realizácia jeho bežných prevádzkových činností, likvidita a rozvoj,“ zdôvodňuje poskytnutie dotácie krajská samospráva. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) poskytol dotáciu 200-tisíc eur Letisku Piešťany aj v júni minulého roka.

Letisko získalo nedávno svoje historicky prvé charterové lety, počas letnej sezóny sa bude z kúpeľného mesta pravidelne lietať do turisticky vyhľadávaných lokalít v Turecku a Egypte. Trnavský župan Jozef Viskupič to na nedávnom stretnutí s primátormi a starostami okresu Piešťany označil za výsledok úsilia o záchranu letiska.

V minulom volebnom období TTSK ako majoritný akcionár navrhoval likvidáciu letiskovej spoločnosti. Pod tlakom vedenia mesta Piešťany a mohutnej občianskej iniciatívy napokon k tomu nedošlo. Záchranu a „rozlietanie“ regionálneho letiska sľuboval Viskupič pred krajskými voľbami v roku 2017.

SITA

124 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 2. apríla 2020
Meniny má Zita, zajtra Richard