V Piešťanoch pribudli nové kamery a zrušil sa policajný obvod pre sídliská Adam Trajan a Juh

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 7. marca 2019, 00:00

Na rokovanie piešťanského mestského zastupiteľstva bude predložená i hodnotiaca správa činnosti mestskej polície za rok 2018. Obsahuje zhodnotenie personálneho stavu policajtov. V správe sa dočítate i o umiestnení nových stacionárnych policajných kamier, ale aj o zrušení samostatného okrsku mestskej polície určeného pre sídliská Adam Trajan a Juh z dôvodu nezáujmu obyvateľov o jeho prevádzku. Výňatky najzaujímavejších častí z tejto správy vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Na pešej zóne priestupky páchajú najmä cyklisti, ktorí nezosadnú z bicyklov. (Autor: jv)

V uplynulom období odišiel jeden príslušník mestskej polície (MsP) a prijatí neboli žiadni noví zamestnanci. Celkový počet zamestnancov ku koncu roka 2018 bol 42. V štyroch pracovných zmenách je 34 príslušníkov a do výkonu hliadkovej služby je velených 26 policajtov.

Pri zabezpečovaní verejného poriadku MsP úzko spolupracuje s Políciou SR a tiež s Vlastnou ochranou slovenských liečebných kúpeľov.

Pri výkone služby sa pracovníci MsP zúčastňujú na rôznych asistenciách pri deložovaní, exekúciách, pri doručovaní rozhodnutí okresného súdu (73 prípadov), otváraní bytov, vykonávajú vyšetrovania k správam o povesti (325 prípadov), úzko spolupracujú pri zabezpečovaní miesta trestnej činnosti, pri vyhodnocovaní zaznamenaných trestných činov prostredníctvom monitorovacieho strediska a v neposlednom rade spolupracujú s mestským úradom pri kontrolách jeho rozhodnutí.

Nevyhnutnou prácou mestských policajtov je aj kontrola parkovania.

V roku 2017 MsP vytvorili samostatný okrsok Adam Trajan – Juh z dôvodu priblíženia sa k občanom týchto dvoch najväčších sídlisk v meste. Kancelária bola zriadená na Základnej škole F. E. Scherera pri hlavnom vchode. V uvedenej kancelárii sa zdržovali policajti počas úradných hodín, mimo nich po väčšinu pracovného času hliadkovali v tomto okrsku. V roku 2018 sme úradné hodiny zrušili pre nezáujem občanov, kanceláriu využívame len po telefonickom oznámení občanov, ktorí chcú podať oznam na ďalšie riešenie. Hliadkovanie ostalo nezmenené.

V uplynulom období MsP pokračovala v kontrole mestských objektov s využitím pultu centrálnej ochrany. Systém je napojený na dohliadacie a monitorovacie stredisko MsP.

Priestupkový referát objasňuje priestupky zaznamenané hliadkami, vykonáva vyšetrovania k priestupkom na návrh v zmysle zákona o priestupkoch a spracováva spisy pre ďalšie správne konanie.

Na samostatnom oddelení prevencie kriminality vykonávali naši preventisti v rámci projektu Prevenciou predchádzať represii prednášky na školách a pokračovali aj s krúžkami pre deti, ktoré zastrešujeme.

Počas prázdnin sme organizovali detský letný tábor v hoteli Junior pri Vrútkach. Na rok 2018 sme získali dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na pokrytie nákladov pri organizovaní krúžkov a detského tábora 12-tisíc eur.

Mestská polícia organizovala letný tábor pre deti.

V materiálnom zabezpečení sme rozšírili mestský kamerový systém o šesť kamier. Dve boli umiestnené na Dom umenia (K61, K62), jedna na budovu mestskej knižnice (K59) a tri kamery na križovatku ulíc Dlhá, Veterná a Helsinská (K63-K65). Tieto kamery boli financované zo súkromných zdrojov.

Ďalšie štyri kamery sú v priestoroch MsP. Jedna na dvore, jedna na stálej službe a dve na budove, ktoré monitorujú Teplickú ulicu. Tieto kamery nie sú umiestnené v mestskom kamerovom systéme, ale sú samostatné.

Významnou investíciou pre MsP bolo zakúpenie nového systému ukladania priestupkov MP Manager. Pomocou tohto softvéru je možné priamo v teréne zaznamenať akúkoľvek udalosť a zároveň všetky tieto udalosti vidí riadiaci veliteľ zmeny i vedenie MsP. Pomocou je aj možnosť rôznych on-line aplikácií, vytváranie rôznych zostáv výslednej činnosti, vytváranie rôznych štatistík, kontrolovanie používania pokutových blokov, prenášanie fotografií a miesta pohybu hliadok, sledovanie, či hliadka vykonala úlohy, ktoré jej boli dané, a veľmi veľa ďalších možností využitia pri práci mestského policajta.

V roku 2018 sme zakúpili nové služobné motorové vozidlo pre potreby hliadkovej činnosti s policajnou výbavou (signálne zariadenie, vysielačka a originál polep MsP). V hodnotiacom období zabezpečovala MsP rôzne kultúrno-spoločenské akcie. Medzi najvýznamnejšie bolo zabezpečenie verejného poriadku pri Otvorení letnej kúpeľnej sezóny 2018 a podieľanie sa pri bezproblémovom priebehu návštev zo Slovenska i zahraničia.

Jozef Vojčiniak, zdroj: MsP Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana