Majú sa súčasné cintoríny rozširovať či zriadiť nový?

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 5. marca 2019, 00:00

Piešťanské cintoríny vystačia svojou kapacitou pochovávania už len na niekoľko rokov. Či sa budú rozširovať, alebo vznikne nový cintorín v inej lokalite, budú musieť vyriešiť mestskí poslanci najneskôr v horizonte dvoch najbližších volebných období.

Rozšírenie cintorína na Bratislavskej ceste smerom k sídlisku Adam Trajan privedie hrobové miesta až pod okná obyvateľov priľahlých činžiakov. (Autor: pror)

Piešťany majú v súčasnosti na svojom území tri cintoríny. Jeden sa nachádza na Žilinskej ceste, druhý na Bratislavskej a tretí cintorín je v mestskej časti Kocurice. Cintoríny spravujú Služby mesta Piešťany. Ich riaditeľka Hana Dupkaničová na poslednom mestskom zastupiteľstve predložila materiál, ktorý podrobne popisuje možnosti pochovávania na najbližšie roky.

Ako uvádza správa riaditeľky služieb, cintorín na Bratislavskej ceste, vzhľadom k uvažovanému prepojeniu Dopravnej ulice a sídliska Adam Trajan popri železnici môže byť predĺžený o 31 metrov k plánovanej cestnej komunikácii.

Z tejto strany cintorína sa dokonca uvažuje o veľkom parkovisku a bezkolíznom prístupe k cintorínu s automobilmi, nakoľko vstup od Bratislavskej cesty ústi do najväčšej mestskej svetelnej križovatky ciest Krajinská-Bratislavská.

Takýmto možným rozšírením na mestských pozemkoch sa však vytvorí deväť radov hrobových miest, čiže 329 jednohrobov a 37 dvojhrobov. Ročne sa pochováva do približne 35 nových hrobových miest a asi 95 do jestvujúcich hrobových miest. Urnových miest na uloženie do zeme je približne 86 a miest v kolumbáriu je viac ako 480. Predpoklad je, že toto množstvo po rozšírení cintorína smerom k železnici by vystačilo na pochovávanie na asi osem až deväť rokov.

Na Žilinskej ceste v novej časti cintorína je miesto ešte na 160 jednohrobov a 12 dvojhrobov. Do nových hrobových miest sa pochová približne 20 zomretých ročne a do jestvujúcich asi 50. Urnových miest je na Žilinskej 28 a v kolumbáriu 18. Toto množstvo podľa H. Dupkaničovej môže slúžiť na účely pochovávania odhadom na sedem až osem rokov.

Na cintoríne v Kocuriciach je k dispozícii 32 jednohrobov a 10 dvojhrobov. V kolumbáriu je plánovaných 18 miest pre urny. Predpoklad je, že toto množstvo vystačí na deväť až desať rokov.

Na februárovom zastupiteľstve tak odznel návrh na rozširovanie súčasných cintorínov o priľahlé pozemky. V prípade cintorína na Bratislavskej ide o pozemok smerom na juh k sídlisku Adam Trajan, ktorý v súčasnosti užíva výskumný ústav rastlinnej výroby a patrí štátu. V prípade cintorína na Žilinskej i v Kocuriciach je možnosť obdobná, rozšíriť cintoríny o pozemky, ktoré tiež mestu nepatria formou ich odkúpenia.

Takéto riešenie však má jeden podstatný háčik. Kapacita hrobových miest by síce bola zabezpečená na dlhé roky, ale cintoríny by sa posunuli doslova až pod okná obyvateľov mesta.

Zrejme i na základe uvedeného jedna z reakcií poslaneckého zboru po prednesení informácie bola, či by nebolo vhodnejšie uvažovať o zriadení úplne nového cintorína v inej lokalite a na vhodnejšom mieste ako uprostred obytných štvrtí. Pretože po rozšírení súčasných cintorínov by boli hroby doslova umiestnené pod oknami obyvateľov okolitých bytoviek či rodinných domov.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 22. júla. Tento deň je Dňom rodičov. Meniny má Magdaléna.
  • 22.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 23. júla. V roku 1924 sa narodil Anton Pastírik, dlhoročný riaditeľ piešťanského mestského kultúrneho strediska, ktorý sa…
  • 23.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 24. júla 2024
Meniny má Vladimír, zajtra Jakub