V Piešťanoch zmodernizujú autobusové zastávky

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 26. februára 2019, 10:30

Chýbajúce, pokazené či nebezpečné zastávky, bez prvkov bezbariérovosti, sa v meste Piešťany stávajú minulosťou.

Ilustračná fotografia
Zrušené spoje využívali priemerne dvaja obyvatelia Kocuríc.

Trnavský samosprávny kraja uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Mestom Piešťany na projekt „Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany.“ Cieľom projektu, ktorý poslúži prioritne obyvateľom dochádzajúcim za prácou a občianskou vybavenosťou študentom i návštevníkom mesta, je budovanie, rekonštrukcia a modernizácia 20 autobusových zastávok na území mesta Piešťany a mestskej časti Kocurice.

Celková suma oprávnených výdavkov predstavuje 318 640,47 eur. Výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavuje sumu 302 708,45 eur.

Bez finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu by samospráva nedokázala predložený projekt zrealizovať komplexne.

Projekt je implementovaný Sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program TTSK.

Aktivity projektu prispejú k pohodlnejšiemu a kvalitnejšiemu cestovaniu, zlepšeniu dostupnosti zastávok, zlepšeniu podmienok prístupnosti pre zdravotne postihnuté osoby, zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich ako aj k estetickosti mesta.

ts ttsk

59 Shares

Najnovšie správy

piatok, 22. januára 2021
Meniny má Vincent, zajtra Zora