Starostovia žiadajú zmeniť zákony o chodníkoch a obedoch zadarmo

  • Spravodajstvo / Región
  • 25. februára 2019, 15:00

Mestá a obce z okolia Jaslovských Bohuníc požadujú zrušenie povinnosti vykonávať zimnú údržbu chodníkov mestami a obcami, trvajú
tiež na zmene zákona
o bezplatnom stravovaní žiakov základných škôl.

© pixabay.com

Vyplýva to z programového za- merania združenia miest a obcí re- giónu jadrových elektrární, ktoré schválili na minulotýždňovom sne- me v Jaslovských Bohuniciach. Čle- nom združenia sú aj Piešťany.

„Trváme na tom, že tieto nove- ly zákonov sú zlé, sú kontraproduk- tívne, pri školskom stravovaní vedú k mrhaniu potravinami. Zároveň obce nemajú dostatočné prostriedky, aby
tieto obedy zadarmo zabezpečili k spokojnosti žiakov. Pri chodníkoch je zasa nereálne, aby mestá a obce pri nepriazni počasia obslúžili všetky chodníky naraz. Aj v iných krajinách je úplne bežné, že sa občania starajú o chodníky pred svojimi nehnuteľnos- ťami,“ povedal starosta Cífera Maroš Sagan, ktorého si viac ako 120 sta- rostov a primátorov zvolilo za nové- ho predsedu jedného z najväčších regionálnych združení miest a obcí na Slovensku.

Mestá a obce sa nevzdávajú, aj keď novely príslušných zákonov už vstúpili do platnosti. „Chceme dať najavo Združeniu miest a obcí Slo- venska a vláde Slovenskej republi- ky, že absolútne nesúhlasíme s tými- to novelami. Ak nájdeme v združení
silu postaviť sa k tomu radikálnejším spôsobom, tak máme nádej, že sa no- vely podarí zmeniť v prospech obcí,“ dodal Sagan.

Združenie miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohu- nice žiada vládu o vytvorenie cestné- ho fondu, z ktorého by boli financo- vané rekonštrukcie miestnych komu- nikácií. Združenie bude naďalej pre- sadzovať také návrhy v oblasti jad- rovej energetiky, ktoré budú chrá- niť záujmy občanov tohto regiónu.
Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice má 149 člen- ských miest a obcí, ktoré sídlia do 30 kilometrov od jadrových elek- trární. Na snem prišlo 122 primáto- rov a starostov. Združenie je aktívne od roku 1991.

SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana