Participatívny rozpočet Piešťancov príliš nezaujal

  • Nezaradené
  • 22. februára 2019, 00:30

Participatívny rozpočet v Piešťanoch bude v tomto roku po starom, no v roku 2020 ho zrejme očakávajú zmeny. Vyplýva to najmä z nezáujmu verejnosti podieľať sa na návrhu projektov hradených z mestského rozpočtu. V roku 2018 sa do hlasovania zapojilo len 403 obyvateľov.

(Autor: pror)

Návrh štatútu participatívneho rozpočtu (PR) pre rok 2019 prerokovala a odsúhlasila na svojom minulotýždňovom rokovaní mestská rada.

„V rozpočte mesta Piešťany na rok 2019 je ako v minulých rokoch na participatívny rozpočet vyčlenených 20-tisíc eur. Prostredníctvom PR mesto ponúka každému obyvateľovi príležitosť, aby bol aktérom a spolutvorcom svojho okolia, tvorcom svojho mesta. Takto vytvorená časť rozpočtu je zároveň určená na posilnenie väzieb medzi obyvateľmi, inštitúciami a ich zástupcami s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť pri správe verejných financií. Jeho nespochybniteľnou úlohou je tiež umožnenie obyvateľom rozhodovať o využití časti rozpočtu mesta na základe ich potrieb s verejnoprospešným účelom,“ uvádza dôvodová správa PR predložená na prerokovanie mestskou radou.

Dôvodová správa štatútu PR ďalej uvádza, že projekty v roku 2016 získali spolu 1837 hlasov a v roku 2017 3925 hlasov. Vlani však došlo k prudkému poklesu záujmu verejnosti a za projekty hradené z mestského rozpočtu hlasovalo len 403 obyvateľov, pričom bolo predložených osem projektov. Hlasovalo sa však len o štyroch, ktoré získali na svoju realizáciu 20-tisíc eur.

Na mestskej rade zaznelo, že pri takomto nízkom počte hlasujúcich hrozí, že si svoje projekty presadí úzka, ale zato zomknutá skupina a výsledok nebude prejavom vôle širokej verejnosti.

Nízky záujem verejnosti potvrdila aj prednostka mestského úradu Lívia Damboráková, ktorá členom mestskej rady vysvetlila, že o verejnú prezentáciu PR pre rok 2018 nik neprejavil záujem.

Primátor tak vyjadril presvedčenie, že v tomto roku pôvodné princípy PR navrhuje ešte ponechať, no do budúceho roku je vraj potrebné vybrať inú pre verejnosť atraktívnejšiu koncepciu.

PR na rok 2019 umožňuje obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším ako 16 rokov navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na základe návrhu projektov od obyvateľov. Projekty je možné predkladať v termíne od 25. februára do 24. marca 2019 v elektronickej forme na webovú stránku mesta. Predložené projekty vyhodnotí pracovná skupina na základe stanovených kritérií.

Projekty spĺňajúce kritériá sa zverejnia na webstránke mesta za účelom ich verejnej prezentácie, následnej diskusie a hlasovania obyvateľov, na základe čoho sa určí poradie vybraných projektov. Termín realizovania projektov je do novembra 2019.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 8. júla. Tento deň je Svetovým dňom alergií a Dňom videohier. Meniny má Ivan.
  • 08.07.2024, 00:16
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 9. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom za zničenie malých a ľahkých zbraní. Meniny má Lujza.
  • 09.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 12. júla 2024
Meniny má Nina, zajtra Margita