Výročie polikliniky, „mušle“ i Prioru

  • História
  • 17. februára 2019, 16:00

Aj „deviatkový“ rok so sebou nesie veľa spomienok a výročí. História písala mnoho príbehov nielen na svetovej úrovni ako začiatok druhej svetovej vojny alebo na celonárodnej ako Nežná revolúcia, ale aj na lokálnej, piešťanskej. Vedeli ste napríklad, že poliklinika už je otvorená celých 30 rokov?

Základný kameň Obchodného domu Prior položili v roku 1979. (©Ján Galo, zdroj: FB Piešťany - History)

Rok 1939 sa niesol najmä v znamení politických udalostí, no o desať rokov neskôr už bola situácia, našťastie, pokojná. Prišlo i zadanie na výstavbu pomníka, okolo ktorého dodnes chodia denne stovky študentov. V sobotu 25. júna zadala miestna správna komisia piešťanskému rodákovi, akademickému sochárovi Valérovi Vavrovi úlohu postaviť pomník s názvom Vďaka osloboditeľom. „Pomník bude postavený na Stalinovom námestí, aby bol trvalou pripomienkou vďaky občanov mesta Piešťany našim osloboditeľom,“ spomína sa v mestskej kronike. Práce spojené so zhotovením pomníka i s jeho postavením vyčíslili na približne 800-tisíc Kčs.

Z roku 1959 pre nás môže byť až neuveriteľné, že v meste a na Kúpeľnom ostrove bolo položených približne štyritisíc metrov kanálového potrubia. V uliciach Pavlovova, Kukučínova, Československej armády, Kollárova a na Stalinovom námestí bolo zavedené dokonca neónové osvetlenie. Bola vykonaná generálna oprava kina Moskva, dokončená stavba prírodného kina a prírodného divadla, tiež začali výstavbu Regeny, opravovne áut.

Stavebný boom pokračoval aj v roku 1969. Postavený bol Hudobný pavilón v mestskom parku, pokračovalo sa na výstavbe termálneho bazéna na kúpalisku Sĺňava. V decembri 1969 položili základný kameň nového závodu Drevovýroby. S výstavbou sa začalo v priemyselnom areáli za železničnou stanicou.

Rok 1979 zmenil podobu Ulice A. Hlinku a v podstate i celého Prednádražia a okolia. Dňa 6. mája slávnostne položili základný kameň Obchodného domu Prior. Za prítomnosti vyšších funkcionárov „podpísali zainteresované socialistické organizácie združený socialistický záväzok. V ňom sľubujú, že na počesť 35. výročia Slovenského národného povstania vybudujú štvorpodlažnú budovu obchodného domu Prior s úžitkovou plochou 12-tisíc m2 v hodnote 61 miliónov Kčs vo vzornej kvalite za 34 mesiacov.“

V tom istom roku začali výstavbu Liečebného domu Esplanade, 14. júna 1979 sa uskutočnilo slávnostné uloženie zakladacej listiny do základného kameňa. Dňa 10. novembra bola slávnostne otvorená novovybudovaná zotavovňa Revolučného odborového hnutia Františka Zupku.

Dňa 7. novembra 1979 bol položený základný kameň výstavby nového zdravotného strediska pre Piešťany na južnom okraji Floreátu. Nové zdravotné stredisko malo stáť 39 miliónov Kčs a obsahovať 245 miestností, z toho 44 lekárskych pracovísk s príslušenstvom.

Polikliniku otvorili v revolučnom 89. roku minulého storočia. (© Michal Masár, zdroj: FB Piešťany – History)

Slávnostné prestrihnutie pásky pri príležitosti otvorenia novej polikliniky sa uskutočnilo 21. apríla 1989. Ako píše kronika, v priestoroch zdravotníckeho strediska na treťom poschodí boli zriadené pracoviská všeobecného lekárstva pre desať územných obvodov, tiež rôzne ambulancie – dve ženské, očná, krčná, dve stomatologické a ďalšie pracoviská. Na druhom poschodí vznikli pracoviská klinickej biochémie a hematológie, dve pracoviská röntgenologické, ďalej dve ortopedické, reumatologické, neurologické a psychiatrické ambulancie. Na prvom poschodí boli zriadené pracoviská pediatrie pre obvody 6 až 10, ostatné ostali v pôvodných priestoroch. Ďalej sa tam nachádzalo pracovisko fyziatricko-rehabilitačného oddelenia a pracovisko vedúceho lekára polikliniky. Na prízemí bolo zriadené poliklinické oddelenie tuberkulóznych a pľúcnych chorôb s dvomi ambulanciami, štítkovačom a kalmetizáciou. Ďalej lekáreň a technicko-hospodárska časť – garáže, dielne a jedáleň.

Občania mesta však čiastočne neboli spokojní s polohou strediska, ktoré sa nachádzalo na južnom okraji mesta pri ceste do Trnavy.

Uvoľnené priestory v starej poliklinike v Clara vile boli po rekonštrukcii využité pre ďalšie zdravotnícke pracoviská – urologické, psychiatrické, neurologické, očné, ušno-nosno-krčné, ženské a kožnú ambulanciu. Ďalej tam budú pracoviská lekárskej posudkovej služby. Uvoľnené priestory po pediatroch na Nálepkovej ulici boli a aj dodnes sú využívané ako stomatologické stredisko, tiež ambulancia lekárskej prvej pomoci a zubné laboratórium. „Mestu Piešťany však naďalej chýba moderná nemocnica – plánuje sa jej výstavba s kapacitou 600 lôžok,“ píše sa v kronike.

V osemdesiatom deviatom bolo aj slávnostné otvorenie urnového hája, ktorý bol vybudovaný za 18 mesiacov v priestoroch cintorína Bratislavskej ceste. Zároveň sa uskutočnila pietna slávnosť, pri ktorej bolo do priestorov urnového hája uložených prvých 14 urien s telesnými pozostatkami zosnulých.

No a históriu píše už i obdobie samostatnej Slovenskej republiky. V máji 1999 na Teplickej ulici v Piešťanoch otvorili prvú predajňu firmy Globtel, zaoberajúcej sa predajom mobilných telefónov.

Začiatkom leta 1999 bol pri kúpeľnej kaplnke otvorený penzión Villa Berlin. Vznikol rekonštrukciou budovy bývalej kúpeľnej polikliniky (Cmunt vila). Bol určený predovšetkým pre nemeckých návštevníkov Piešťan, poskytoval ubytovacie a stravovacie služby a tiež kaviarenské služby aj pre ostatnú verejnosť.

Novú umeleckú kaviareň Art Café Gallery v Piešťanoch otvorili 22. júna 1999. Objekt kaviarne s galériou vznikol rekonštrukciou bývalého „fotoateliéru“.

A pred dvomi dekádami vznikli i miesta, ktoré sú dodnes aktívne využívané. V apríli 1999 bola na Krajinskej ceste daná do prevádzky čerpacia stanica pohonných hmôt pre motoristov patriaca firme Shell Slovakia Bratislava. V tom istom roku sa na sídlisku Adam Trajan začala výstavba veľkého obchodného domu Supermarket PT Univerzál.

(am)

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana