Na nedokončenej Sasinkovej robotníkov nenájdete

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 23. januára 2019, 08:00

Rekonštrukcia Sasinkovej ulice v Piešťanoch stále nie je ukončená, robotníkov tu však podľa obyvateľov ulice videli naposledy pred Vianocami. Stavba mala byť podľa platnej zmluvy dokončená do konca roka 2018. Na základe našich informácií z radnice, realizátor stavby vraj žiada o predĺženie platnosti zmluvy z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok.

Chodníky na Sasinkovej ulici mali byť dokončené do konca decembra. Aj napriek tomu, že január sa prehupol už do druhej polovice, je stavba len „nedorobkom“. (Autor: Supa)

V úvode októbra radnica prostredníctvom svojej webovej stránky oznámila: „V priebehu októbra odštartuje dlhoočakávaná rekonštrukcia chodníkov na Sasinkovej ulici, ktorá sa dotkne aj časti komunikácie Ulice A. Hlinku. Realizáciu rekonštrukcie vysúťažila firma Energoclima v sume 163 800 eur s DPH. Práce budú pozostávať z vybúrania pôvodných chodníkov vrátane obrubníkov a ich nahradenie novými. Poloha väčšiny chodníkov zostane nezmenená. Priechody pre chodcov upravia bezbariérovým spôsobom a nasvietia novým špeciálnym osvetlením pre priechody.“

No zatiaľ je však z tejto stavby len jeden veľký „nedorobok“. Ale aj napriek tomu sa už ukázali prvé problémy. Pred Vianocami to boli zabetónované priesakové otvory okolo stromov, ktoré na výzvu mesta firma odstránila. Neskôr sme upozornili aj my na dopravnú značku pred okružnou križovatkou označujúcu priechod pre chodcov, osadenú takmer uprostred chodníka.

Otázky však vyvoláva aj opačné uloženie obrubníkov medzi cestou a chodníkom. Podľa našich informácií si ho vydobyli podnikatelia a obyvatelia tejto ulice, vraj aby mali možnosť cez chodník pozdĺž cesty parkovať. To je v súčasnom stave nedorobenej rekonštrukcie zatiaľ možné, no v prípade, až stavebná firma svoju prácu dokončí, na tejto ulici sa v oboch smeroch objavia dopravné značky zakazujúce státie či zastavenie vozidiel.

Sú totiž súčasťou schválenej projektovej dokumentácie rekonštrukcie Sasinkovej ulice, a ako sme na radnici zistili, o tom, že by tu tieto značky po dokončení rekonštrukcie neboli, nik ani len neuvažuje. Znemožňujú to totiž šírkové pomery Sasinkovej ulice. Ak by totižto chceli projektanti parkovanie popri ceste vytvoriť čo i len v jednom smere, z dôvodu stavebných noriem by sa táto ulica musela zjednosmerniť.

A keďže ide o jednu z hlavných automobilových tepien pre vstup do centra kúpeľného mesta, takéto zjednosmernenie bez komplexného riešenia dynamickej aj statickej dopravy v rozšírenom centre, ale aj samotnej centrálnej zóny, je zatiaľ nemožné.

Ako to bude s parkovaním, a nielen na Sasinkovej, by mala dať odpoveď štúdia s názvom Koncepcia dopravy v Piešťanoch. Na ňu poslanci vlani vyčlenili aj náležité finančné prostriedky. Zatiaľ je však zverejnená len jej časť, ktorá hovorí o optimalizácii mestskej autobusovej dopravy.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 17. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila