Ak nezaplatíte pokutu, odoberú vám značky a dajú „papuču“

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 23. januára 2019, 12:00

Novela zákona o cestnej premávke má priniesť viaceré zmeny v pravidlách aj sankciách. Kolobežka s pomocným motorčekom už prestane byť „chodcom“ a jazda autom po chodníku sa stane dopravným priestupkom. V prípade namerania prekročenej povolenej rýchlosti na základe objektívnej zodpovednosti bez pokutovania na mieste priestupku vás bude môcť zastaviť už najbližšia ďalšia policajná hliadka, a ak nebudete mať na zaplatenie pokuty, odoberie vám poznávacie značky a na koleso namontuje takzvanú papuču.

Jazdenie autami po chodníkoch bude podľa novely zákona zakázané. (Autor: pror)

Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania s hands free sa podľa navrhovanej novely upraví tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

Ďalšou navrhovanou zmenou je vypustenie pevne daných najvyšších povolených rýchlostí v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia. V súčasnosti je totiž 50 metrov pred priecestím povolené jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h, a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 metrov pred priecestím možno jazdiť najviac 50 km/h. Od používania bieleho prerušovaného svetla sa však upúšťa a takto nastavené rýchlosti podľa rezortu nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie ani napríklad pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo Rakúsku.

Ďalšou zmenou je, že po vzore viacerých štátov sa aj u nás navrhuje zákonom zaviesť povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici.

„Navrhujeme upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou,“ informuje rezort o ďalšej zo zmien.

Podľa ministerstva sa toto pravidlo zavádza z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca.

Ďalšou zmenou je, že osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však podľa rezortu nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Pokiaľ ide o sankcie, ministerstvo navrhuje zlepšiť vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, mohol by zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom.

„Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na dané vozidlo, ktoré tak bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty,“ vysvetlilo ministerstvo.

Novela takisto zavádza nový druh sankcie. Konkrétne ide o blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla, pričom ak ten nezaplatí namiesto držiteľa vozidla, policajt bude oprávnený postupovať rovnako, čiže zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do zaplatenia pokuty.

V zákone o priestupkoch sa po novom navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje. Namiesto pokuty 300 až 1300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za druhý spomenutý skutok uložiť pokutu 200 až 1000 eur a zákaz činnosti do päť rokov.

Jozef Vojčiniak/SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 22. júla. Tento deň je Dňom rodičov. Meniny má Magdaléna.
  • 22.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 23. júla. V roku 1924 sa narodil Anton Pastírik, dlhoročný riaditeľ piešťanského mestského kultúrneho strediska, ktorý sa…
  • 23.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 24. júla 2024
Meniny má Vladimír, zajtra Jakub