Predseda Komisie rozhodcov ObFZ Trnava: Chyby budú dovtedy, pokiaľ budú zápasy rozhodovať ľudia

  • Šport / Futbal
  • 21. januára 2019, 08:00

Počas jesennej časti musela Komisia rozhodcov Oblastného futbalového zväzu Trnava riešiť viacero problémov: nedostatok rozhodcov, ktorý trápi trnavskú oblasť už dlhodobo, fyzické napadnutia arbitrov a sťažnosti klubov. Okrem toho sa rozhodla pre novinku v podobe zverejňovania videostanovísk komisie rozhodcov aj s konkrétnymi ukážkami sporných situácií.

Ocenený Tibor Santa (uprostred) s Dušanom Radolským a Ladislavom Gádošim. © Martina Radošovská

O tom všetkom, ale aj o ďalších témach sme sa rozprávali s Tiborom Santom, predsedom Komisie rozhodcov ObFZ Trnava.

Máte za sebou prvý rok vo funkcii predsedu Komisie rozhodcov ObFZ Trnava. Ako ste spokojný s jej fungovaním a zložením?

Pracujeme v šesťčlennom zložení a činnosť komisie funguje bez vážnejších problémov. Snažíme sa pokračovať v doterajšej práci komisie rozhodcov. Kolegom, ktorí ukončili pôsobenie, chcem dodatočne poďakovať.

Aké najvážnejšie problémy ste museli počas jesene riešiť?

Napadnutia rozhodcov a sťažnosti klubov. Boríme sa aj s nedostatkom rozhodcov.

Ako spomínate, v oblasti prišlo počas jesennej časti k dvom fyzickým napadnutiam rozhodcov. Aký je váš názor na takéto situácie a ako ste ich riešili?

Sú to smutné udalosti, ktoré k futbalu nepatria. V prvom prípade išlo o napadnutie mimo areálu štadióna. Rozhodca podal trestné oznámenie, ktoré rieši polícia. Podľa mojich informácií nie je vec ešte uzavretá. Na základe sťažnosti a zistení pri zhliadnutí videozáznamu bol pre chybné rozhodnutie potrestaný aj rozhodca. V druhom prípade išlo o napadnutie po stretnutí na štadióne. Usporiadateľ stretnutia zodpovedá za osobných vecí a bezpečnosť delegovaných osôb v areáli štadióna, preto klub riešila disciplinárna komisia. Komisia rozhodcov si predvolala rozhodcov, aby podali vysvetlenie. Stanoviská zo zasadnutia zverejňujeme v úradných správach, v tomto prípade bolo zverejnené aj videostanovisko k sporným situáciám.

Riešili ste nejaké nepríjemné situácie aj v súvislosti s mládežníckymi stretnutiami?

Bohužiaľ, áno. Išlo o sťažnosť rodičov na stretnutí žiakov. Z tohto zápasu sme nemali k dispozícii videozáznam. Na zasadnutie komisie rozhodcov sme predvolali delegované osoby, ktoré podali vysvetlenie. Na základe toho sme vyhodnotili, že rozhodca-čakateľ postupoval v zmysle pravidiel futbalu a uvedenú vec zaznamenal v zápise o stretnutí.

Čo vás viedlo k zavedeniu novinky v podobe zverejňovania stanovísk Komisie rozhodcov ObFZ Trnava aj s konkrétnou ukážkou sporných situácií?

K zverejňovaniu sme pristúpili na základe žiadosti predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha. Cieľom je informovať futbalovú verejnosť a kluby o sťažnostiach a sporných situáciách, ktoré komisia rozhodcov rieši.

Budete so zverejňovaním stanovísk a sporných situácií pokračovať aj v jarnej časti?

Áno, ako som spomenul, komisia sa zaoberá každým oficiálnym podnetom a stanoviská budú zverejnené na stránke ObFZ Trnava. Ak dostaneme podnety od klubov alebo futbalovej verejnosti a budeme mať k dispozícii videozáznam, budeme k týmto podnetom zverejňovať aj stanoviská.

Zvážili ste pri rozhodnutí zverejňovať stanoviská možnosť, že môžu mať negatívny efekt, najmä ak sa zistí, že k pochybeniu prišlo zo strany rozhodcu?

Videostanoviská sú odpoveďou na konkrétne podnety, z ktorých vychádzajú správne aj nesprávne verdikty. Chyby rozhodcov budú dovtedy, pokiaľ budú rozhodovať ľudia. Vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa správne nie je v niektorých prípadoch jednoduché, pretože rozhodcovia musia dať verdikt v danom okamžiku. Verejnosť aj aktéri by mali rozhodnutia rešpektovať. Chyby rozhodcov sa stávajú aj na vrcholovej úrovni. Práve viac delegovaných osôb na stretnutia minimalizuje tieto pochybenia, ale úplne ich neodstráni. Samozrejme, rozhodcovia nesú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a za chybné verdikty sú trestaní. Informácie zverejňujeme v úradných správach, výška trestov je však v zmysle konvencie UEFA zverejňovaná len interne.

Aký je momentálny stav rozhodcov v oblasti?

V trnavskej oblasti pôsobí jedna rozhodkyňa a 56 rozhodcov. Školenia absolvovalo šesť rozhodcov-čakateľov, školenia a záverečné skúšky absolvujú na zimnom preškoľovacom seminári, ktorý je plánovaný na 16. februára. Jeden rozhodca-čakateľ pôsobil v súťažiach už v jesennej časti, v jarnej časti by mali začať rozhodovať aj ostatní.

Na niektoré stretnutia, napríklad Leopoldov – Križovany a Dubovany – Pečeňady, bol delegovaný len jeden rozhodca, pričom ide často o náročné derby zápasy. Prečo práve takéto zápasy v šiestej, ale i v siedmej lige rozhodoval jeden arbiter?

Áno, je pravda, že nastali aj takéto situácie. Ako som už spomenul, rozhodcov v oblasti je málo, navyše nám situáciu s delegovaním komplikujú ospravedlnenia a úradné zmeny termínov stretnutí. Leopoldov – Križovany sa odohrával v „jarmočnom“ termíne, keď boli dve stretnutia v najvyššej oblastnej súťaži odohrané len s jedným rozhodcom. V takýchto prípadoch ešte zisťujeme stav „voľných“ rozhodcov z vyšších súťaží (ZsFZ, SFZ), no informáciu dostávame v piatok v popoludňajších hodinách. V oboch prípadoch sme plánovali doplniť rozhodcov spomínanou možnosťou, no žiadny nebol k dispozícii.

Aké sú v takomto prípade možnosti pre rozhodcu? Môže odmietnuť odpískať stretnutie, prípadne ako postupovať, aby zápas prebehol hladko?

Stretnutie sa musí odohrať, aj keď je naň nominovaný sám. Rovnako sa musí odohrať, aj keď nie je prítomný rozhodca. V takomto prípade rozhoduje laik na základe dohody klubov. Na „čiarach“ by kluboví asistenti mohli pomôcť rozhodcovi len v prípadoch, či lopta neopustila postrannú alebo bránkovú čiaru. V prípade posúdenia pravidla č. 11 – Hráč mimo hry (ofsajd) by mali byť zaškolení, pretože výklad pravidla by sa mohol líšiť.

Plánuje zväz, respektíve Komisia rozhodcov ObFZ Trnava nejaké projekty v súvislosti s náborom nových rozhodcov?

Chceme osloviť študentov stredných a vysokých škôl aj futbalistov, ktorí ukončili kariéru a bez futbalu si nevedia predstaviť víkend. Človeka musí rozhodovanie hlavne baviť, ale pre potenciálnych rozhodcov (študentov) by mohli byť zaujímavé aj paušálne odmeny za stretnutia. Z tohto dôvodu ObFZ Trnava pristúpil v ročníku 2018/2019 k ich navýšeniu.

Ako by ste motivovali mladých ľudí a rozhodcov, aby sa dali na pískanie a zotrvali pri ňom? Povedzme si na rovinu, že pre mladého rozhodcu je náročné pískať v oblasti, aj vzhľadom k emóciám, ktoré dokážu zápasy v nižších ligách skomplikovať.

Motivovať ľudí nie je jednoduché, v spoločnosti je status rozhodcu vnímaný skôr negatívne. Atmosféra na štadiónoch, v médiách aj na sociálnych sieťach im nie je naklonená. V tomto smere je potrebné „zapracovať“. Na druhej strane však talentovaní a mladí rozhodcovia majú perspektívu prepracovať sa a pôsobiť v Slovenskom futbalovom zväze, respektíve dostať sa na listinu FIFA. Príkladom môžu byť Peter Kráľovič či Miriama Matulová, ktorí v tomto pohľade reprezentujú ObFZ Trnava.

Martina Radošovská

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 23. júla. V roku 1924 sa narodil Anton Pastírik, dlhoročný riaditeľ piešťanského mestského kultúrneho strediska, ktorý sa…
  • 23.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 22. júla. Tento deň je Dňom rodičov. Meniny má Magdaléna.
  • 22.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 24. júla 2024
Meniny má Vladimír, zajtra Jakub