Propagačný materiál mesta za 22-tisíc eur poputuje do zberu

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 9. januára 2019, 12:00

Nový primátor Peter Jančovič našiel v suteréne mestského úradu ďalšie tisícky výtlačkov nepoužiteľného propagačného materiálu nakúpeného z peňazí Rezortu Piešťany v minulom roku. Informoval o tom členov valného zhromaždenia spoločnosti. Predsedu predstavenstva Petra Tremboša zároveň vyzval, aby si tento neaktuálny a nepoužiteľný materiál prišiel prevziať.

Primátor Peter Jančovič našiel v suteréne mestského úradu ďalšie tisícky výtlačkov nepoužiteľných propagačných materiálov. © FB Petra Jančoviča

V závere minulého roka sa uskutočnili dve stretnutia valného zhromaždenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany (Rezort). Ich hlavným námetom bolo schválenie rozpočtu na rok 2019, ale aj odsúhlasenie zmeny členov riadiacich orgánov spoločnosti. Išlo najmä o zmenu zástupcov navrhovaných kúpeľmi. A tak sa za kúpele podpredsedníčkou predstavenstva stala Mária Mihalčíková a predsedom dozornej rady Igor Paulech.

Na uvedených stretnutiach oznámil svoju rezignáciu na predsedu dozornej rady Peter Tremboš. Členovia valného zhromaždenia ho však vyzvali, aby vo funkcii zotrval do doby, kým piešťanské mestské zastupiteľstvo neodsúhlasí za neho náhradu, s čím Tremboš súhlasil.

Primátor Peter Jančovič zároveň  predsedu predstavenstva P. Tremboša vyzval, aby mu pripravil podrobné zdokladovanie čerpania rozpočtu Rezortu za rok 2018. To sa síce Trembošovi nepozdávalo, no primátor svoju požiadavku zdôvodnil, že výkonný riaditeľ Rezortu Štefan Šiška je len vykonávateľom rozhodnutí predstavenstva a rozhodnutia, ako naložili s peniazmi, musí obhájiť v prvom rade predseda predstavenstva.

Primátor zároveň členov valného zhromaždenia informoval, že si nechal preveriť, či sa v pivnici mestského úradu ešte nachádzajú výtlačky propagačného materiálu nakúpeného za peniaze Rezortu. „S veľkým údivom sme zistili, že k tomu, čo bolo v úvode roka 2018 medializované, pribudol ďalší propagačný materiál a podľa všetkého už aj nepoužiteľný. Jeden obsahuje upútavky na akcie v roku 2018 a druhý sa začína príhovorom bývalého primátora. Šírenie takéhoto materiálu považujem za nevhodné,“ vysvetlil Jančovič.

Zároveň vyzval predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa, aby si tento materiál prišli prevziať nakoľko je vraj hoden už len ako druhotná surovina určená na recykláciu.

Za uvedené propagačné tlačoviny podľa rozpočtu Rezortu na rok 2018 organizácia zaplatila takmer 22-tisíc eur. Len ťažko sa dá predpokladať, že sa táto investícia vráti po ich odovzdaní do zberu starého papiera.

Materiály obsahujú upútavky na akcie v roku 2018 a príhovor bývalého primátora.

Ako táto zákazka vznikla a ako bola realizovaná, vysvetlil prítomným výkonný riaditeľ Rezortu. „Zo sekretariátu radnice mi písomne poslali pokyny, čo mám objednať, u koho to mám objednať a koľko mám za to zaplatiť,“ vysvetlil Š. Šiška spôsob verejného obstarávania tovarov a služieb v Rezorte za uplynulé štyri roky.

Takéto šafárenie v Rezorte má však aj dôsledky v podobe straty dôvery kúpeľov voči tejto organizácii. Tie z dôvodu netransparentnosti narábania s financiami za posledné roky nielen vymenili svojich členov riadiacich orgánov Rezortu, ale namiesto svojho každoročného členského ročného príspevku vo výške 20-tisíc eur zaplatia v roku 2019 len minimálny členský poplatok tisíc eur.

Členovia valného zhromaždenia schválili v samostatnom bode rokovania návrh rozpočtu Rezortu na rok 2019 v celkovom objeme 363 600 eur. V rozpočte je zahrnutý zostatok z roku 2018 vo výške 50 600 eur, dotácia od štátu 206-tisíc a príspevky členov v objeme 107-tisíc. Pričom 100-tisíc zaplatí do spoločnej kasy mesto a dohromady sedemtisíc eur sú minimálne členské príspevky ostatných členov Rezortu. Okrem kúpeľov a mesta Piešťany sú členmi tejto oblastnej organizácie i obce Moravany nad Váhom, Veľké Orvište, Ostrov a tiež spoločnosti Espa Line, spol. s r.o. (prevádzkovateľ hotela Máj), Merk Reality, a.s. (prevádzkovateľ hotela Park) a Zuckmann villa.

V rámci financovania akcií v roku 2019 sa Rezort bude podieľať hlavne na spolufinancovaní spoločenských, kultúrnych a športových akcií privátnych organizátorov. Sumou 25-tisíc eur podporí otvorenie letnej kúpeľnej sezóny organizovanej mestom.

V návrhu schváleného rozpočtu sú však pomenované len názvy akcií a suma, ktorou sa chce Rezort na nich podieľať. Avšak v bode Rôzne rokovania valného zhromaždenia jeho členovia hlasovaním zaviazali vedenie Rezortu rozpracovať jednotlivé položky, aby vedeli, na čo konkrétne v rámci spolufinancovania akcií budú finančné prostriedky použité, a zároveň v rámci spolufinancovania týchto akcií využívať pri obstarávaní tovaru a služieb metódy obstarávania v zmysle zákona a stanov organizácie cestovného ruchu.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 11. júla. Tento deň je Svetovým dňom populácie. Meniny má Milota.
  • 11.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 9. júla. Tento deň je Medzinárodným dňom za zničenie malých a ľahkých zbraní. Meniny má Lujza.
  • 09.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 8. júla. Tento deň je Svetovým dňom alergií a Dňom videohier. Meniny má Ivan.
  • 08.07.2024, 00:16
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 12. júla 2024
Meniny má Nina, zajtra Margita