Víťazstvá piešťanských škôl na majstrovstvách i olympiádach

  • Mladí dnes / Školy
  • 30. decembra 2018, 10:00

I základné školy majú za sebou ďalší rok. Ich počet v Piešťanoch zostáva nezmenený – naďalej je päť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jednu školu zriaďuje Rímskokatolícka cirkev a spojenú školu pre znevýhodnené deti má pod krídlami Okresný úrad Trnava. Zástupcov všetkých škôl sme sa spýtali, ako sa im v končiacom sa kalendárnom roku darilo. Do uzávierky nám prišli odpovede zo ZŠ Brezová, ZŠ F. E. Scherera a zo spojenej školy.

Eliška Orihelová je majsterkou Slovenska v plávaní. © Spojená škola

Pri spojenej škole tento rok od 1. septembra zriadili špeciálnu materskú školu, ktorá vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Škôlka je umiestnená v budove školy na Žilinskej ceste a okrem vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie je im poskytovaná logopedická starostlivosť a k dispozícii majú aj multisenzorickú miestnosť snoezelen, biofeedback vykonávaný psychológom, tiež canisterapiu a animoterapiu. V rámci denných činností sú využívané aj prvky Montessori pedagogiky.

EEG biofeedback, ktorý využívajú aj žiaci spojenej školy, je metóda, ktorá umožňuje vidieť a ovplyvňovať mozgové vlny. Ide o tréning mozgu pomocou biologickej spätnej väzby špeciálnym prístrojom. Ako prezradila riaditeľka Alexandra Thomová, žiakom ho poskytuje priamo v škole psychológ od marca 2018 a už sú viditeľné výsledky.

Okrem toho sa táto bezbariérová škola môže popýšiť majsterkou Slovenska v plávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Okrem tohto prvého miesta žiaci na súťaži získali aj dve druhé priečky. Víťazstvá majú na konte aj v krajskom kole recitačnej súťaže Gaňova Tarnava a na celoslovenskom Výtvarnom salóne. Spojená škola získala titul Škola priateľská k deťom.

Základnú škola na Brezovej ulici navštevuje približne sedem stoviek detí. Žiaci opäť dosiahli vynikajúce výsledky v športových súťažiach, celoslovenských testovaniach, obsadzujú víťazné priečky vo vedomostných olympiádach v celoslovenskom meradle, sú úspešní v umeleckých súťažiach, riešia projekty aj s medzinárodnou účasťou, napríklad Comenius, IKT nás zbližuje, Care for the environment at school a pod.

Škola už viackrát – a v tomto roku takisto – získala titul Škola roka. Uspela i v celoslovenskej súťaži o realizáciu Športovej akadémie Mateja Tótha, celoročného tréningového programu s prepracovanou metodikou.

Podľa hodnotenia agentúry INEKO patrí ZŠ Brezová popredné miesto medzi základnými školami v Trnavskom kraji. „Ďakujeme našim žiakom, rodičom a všetkým priaznivcom za prejavenú dôveru a želáme im v novom roku veľa šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote!“ dodala riaditeľka školy Bronislava Fačkovcová.

Nový školský rok sa na Základnej škole F. E. Scherera od ostatných líši tým, že v prvom až ôsmom ročníku sa vyučuje podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu.

Škola získala na konci predchádzajúceho školského roka prvé miesto ako „Najaktívnejšia škola v športe“. V tomto školskom roku boli úspešní najmladší žiaci vo vybíjanej, na Majstrovstvách Slovenska telesne postihnutých športovcov škola získala tretie miesto, v Technickej olympiáde prvé. V škole začal pracovať spevácky zbor. Po obnovách je bezbariérová a v každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa, datavideoprojektor a notebook.

Počas prázdnin mesto vymenilo okná na jedálni a škôlke, sídliacej v budove školy. Minulý týždeň sa uskutočnila kolaudácia strechy na materskej škole. V súčasnosti sa pripravuje rekonštrukcia jedálne, aby sa od 1. septembra 2019 mohli stravovať všetci školáci i škôlkari, ako aj žiaci a zamestnanci ZŠ M. R. Štefánika.

„Všetko, čo robíme, je vďaka spolupráci s rodičmi, pedagógmi, radou školy, radou rodičovského združenia aj mestským zastupiteľstvom, preto touto cestou ďakujem za spoluprácu i priazeň, ktorú Základnej škole F. E. Scherera v Piešťanoch celý rok venovali. Želám vám všetkým príjemné vianočné sviatky a nový rok plný zdravia, šťastia, lásky, pohody a vzájomnej úcty,“ popriala na záver riaditeľka školy Gizela Talačová.

(am)

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 19. júla 2024
Meniny má Dušana, zajtra Eliáš, Iľja