Výzva radnice a poslancov verejnosti

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 26. decembra 2018, 10:00

Mestský úrad v Piešťanoch v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva (MsZ) vyzývajú občanov, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na chode a činnosti zastupiteľstva, aby sa prihlásili za člena komisie MsZ.

Komisie, ktorých sa obsadenie členmi týka, sú: Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie, Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie, Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie, Komisia pre školstvo, mládež a kultúru, Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch.

Každá komisia bude zložená z poslancov a zástupcov verejnosti. Jedinou podmienkou pre uchádzača o členstvo je preukázateľná odbornosť v oblasti pôsobnosti komisie. Uchádzač nemusí mať trvalý pobyt v meste Piešťany. Vybraných kandidátov zvolí do funkcie MsZ na svojom zasadnutí v roku 2019.

Komisie sú stále alebo dočasné poradné, iniciatívne, kontrolné orgány MsZ. Nemajú rozhodovaciu právomoc. Noví členovia budú za účasť na zasadnutiach predmetnej komisie odmeňovaní podľa platných Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Piešťanoch.

Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú reagovať na túto výzvu, môžu adresovať svoju žiadosť spolu s uvedením vzdelania a praxe v danej oblasti zástupcovi primátora na e-mail: michal.bezak@piestany.sk do 28. decembra 2018.

(MsÚ)

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana