Pán Boh nám dáva najpotrebnejší dar

  • Kultúra a spoločnosť
  • 23. decembra 2018, 12:00

Na Vianoce si pripomíname ten najväčší dar, aký sme mohli dostať, Pána Ježiša Krista. V Ňom môžeme mať odpustenie hriechov, vnútorný pokoj, ale aj dar života večného. Ale často to svojím konaním i svojimi zvykmi popierame.

ThDr. Branislav Dolinský, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany

V Jeho mene sa stretáme, oslavujeme, ale miesta pre Neho nemáme. Chceme nakúpiť mnoho darčekov a pritom zabúdame, že Ježiš prišiel do chudobných pomerov, a mnohí aj bez vonkajšej okázalosti prežili opravdivú vianočnú radosť, lebo Pán Ježiš Kristus sa narodil v ich srdci. Napokon, ako ktosi povedal, ak by sa Kristus narodil aj tisíckrát v Betleheme, nič nám to nepomôže, ak sa nenarodí v našom srdci. Správne vítanie Jeho príchodu je mať kajúce a otvorené srdce pre Neho. Iste nás nepoteší, ak dar, ktorý darujeme, je nechcený, nevyužitý. Možno sa nám tiež stalo, že nevediac o význame a vzácnosti daru, sme ho vyhodili niekde na smetisko. Mnohokrát sa správame takto k Božiemu daru.

Aj my máme voči Nemu svoje požiadavky. Mnohí by sme vedeli predložiť Pánu Bohu nekonečný zoznam svojich želaní ako deti. Jedna prváčka na základnej škole mi povedala, že si napísala zoznam darčekov, ktoré by chcela. Ale potom ich zredukovala, uvedomujúc si, že sú aj chudobnejšie deti, ktoré by ich viac potrebovali.

Podobne aj Pán Ježiš Kristus a Písmo sväté nás učia, po čom máme túžiť, a kriticky triedia zoznam našich želaní. On zo svojho božského nadhľadu nás učí, čo má význam nielen z hľadiska momentálnej našej požiadavky, ale aj z hľadiska večnosti. Radí nám, čo je potrebné nielen pre nás, ale aj pre druhých. Zoznámme sa bližšie s týmto najväčším darom, nenechajme Ho pohodený v kúte a nesme Ho aj ostatným.

Prajem vám požehnané prežitie vianočných sviatkov a veľa radosti z tohto najväčšieho Božieho daru.

ThDr. Branislav Dolinský, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

piatok, 19. júla 2024
Meniny má Dušana, zajtra Eliáš, Iľja