Služby mesta Piešťany tento rok očarili výzdobou aj novinkami

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 22. decembra 2018, 10:00

Ich prácu vidí každý. Či už sú to vodiči, športovci, obyvatelia, ktorí kráčajú naprieč mestom za povinnosťami, alebo turisti kochajúci sa tunajšou krásou. Zamestnanci Služieb mesta Piešťany sa starajú o čistotu, kultivovaný vzhľad mesta, ale aj o cesty, svietidlá a mnoho ďalších záležitostí. Tento rok bola v Piešťanoch neprehliadnuteľná výzdoba v každom ročnom období.

Vianočný stromček je tento rok skutočnou ozdobou centra Piešťan. (Autor: Supa)

Aké ďalšie novinky zamestnanci do Piešťan inštalovali, nám v rozhovore prezradila riaditeľka tejto organizácie Hana Dupkaničová. Povedala tiež, na čo sa ľudia môžu tešiť v budúcom roku a ako sa služieb mesta dotkne takzvaný chodníkový zákon.

Aký bol rok 2018 pre Služby mesta Piešťany (SMP)?

Rok 2018 bol pre SMP bežným rokom. Nelíšil sa ničím zvláštnym v porovnaní s predchádzajúcimi z pohľadu správy a údržby majetku, ktorý organizácia spravuje.

Hana Dupkaničová je riaditeľkou Služieb mesta Piešťany už tri roky.

Podarilo sa vám zaobstarať nejaké nové technické vybavenie?

V roku 2018 na základe schválenej položky v rozpočte SMP sme zabezpečili nákup miešacieho zariadenia na zimnú posypovú soľ Solmag a prestavbu sypačov na tento účel. Okrem tejto novinky sme v rámci obnovy strojového parku kúpili dve píly pre pilčíkov, tri fukáre na čistenie, samochodný čistič obrubníkov od buriny, jednu mulčovaciu kosačku reeder pre záhradníkov a kosačku so zberným košom na cintoríny.

V rámci vlastných prác stredisko údržby vyrobilo pre skvalitnenie prác na cintorínoch skladacie kovové nádoby na uskladnenie vykopanej zeminy pri výkope hrobu.

Aké ďalšie aktivity mohli Piešťanci pozorovať?

Na pešej zóne sme tento rok dovymieňali dosky na lavičkách a vymenili najviac poškodené smetné nádoby. Tieto prvky neboli menené od realizácie novej pešej zóny. Bol vymenený drevený povrch a vykonaná údržba konštrukcie lávky pri Pažitskom parčíku. Vymenili sme povrch pódia na Čiernej fontáne na Námestí slobody, ktorý nahlodal zub času.

Vďaka obnove techniky a úprave systému údržby zelene bolo možné zintenzívniť a skvalitniť výsledok práce záhradníkov. Výsledky sú, myslím, dostatočne viditeľné. V letnej sezóne pracovníci v skleníkoch pripravili pestrú farbu kvetín vo výsadbách, ktorá v letných mesiacoch potešila nejedno oko či srdce.

V kvetinovej predajni rozširujeme ponúkaný sortiment a je možné si prísť kúpiť, prípadne objednať kytice, väzby, ikebany na rôznu príležitosť.

Pri Kostole sv. Cyrila a Metoda je inštalovaná takáto dekorácia.

Obyvatelia mohli v meste vidieť mnoho noviniek napríklad v oblasti výzdoby. Ktoré považujete za „naj”?

Veľkonočná výzdoba bola tento rok novinka. Možno z môjho pohľadu bol najzaujímavejší košík v okružnej križovatke pri Auparku. Ale to je subjektívny pohľad a myslím si, že každý si mohol nájsť to, čo sa mu najviac páčilo. A niektorým možno aj nepáčilo.  Ale kritika, ktorá je konštruktívna, je prospešná. Chceli by sme v tomto trende pokračovať. Taktiež kôš vysadený letničkami počas leta bol novinkou a pre nás aj skúškou, ako sa kvetiny zachovajú.

Tohtoročná vianočná výzdoba bola obohatená o nové prvky, ktoré vo väčšine vyhotovili pracovníci SMP sami. Boli nasvietené niektoré živé stromčeky a stromy vďaka sponzorovi. Detaily, ktoré sa objavujú vo výzdobe, sú zásluhou ľudí zo SMP, ktorí svojou kreativitou a snahou často prekvapia aj mňa.

Pre vašich ľudí sa rok zrejme ešte nekončí. Máte cez sviatky pohotovosť? Čo pre vašu organizáciu znamenajú Vianoce?

Mnohé práce či činnosti, ktoré vykonávame, „nepoznajú“ voľno. Napríklad je to pohotovosť elektrikárov, technické zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy, pohotovosť ľudí v zimnej službe, zabezpečenie vývozu uličných smetných košov a ručný zber odpadu, zabezpečenie rampového systému, vlastná ochrana objektov či pohotovosť pohrebnej služby. SMP budú pracovať aj počas sviatkov.

Tento rok pribudol do kolesa na pešej zóne nápis Piešťany.

Máte vízie do nového roka, čo by ste mohli vylepšiť, prípadne aké inovácie zaviesť?

Vízií je veľa a myšlienok na zlepšenie tiež. Teraz spomeniem jednu, ostatné až po diskusiách s vedením mesta. Od marca začneme realizovať prístavbu kvetinovej predajne a kancelárie na cintoríne na Bratislavskej ceste. Pre občanov, ktorí prichádzajú vybaviť poslednú rozlúčku blízkych či pre zákazníkov kvetinovej predajne, chceme skvalitniť poskytované služby. Chceme vytvoriť kancelárie ako diskrétny priestor pre pozostalých a, naopak, v kvetinárstve priestor príjemný, dekoratívny.

Rozpočet SMP je postačujúci? Je nejaká oblasť, ktorá by si zaslúžila väčší objem peňazí?

Rozpočet bol pripravovaný ešte v septembri podľa pokynov bývalého vedenia mesta. Na štvrtkovom zastupiteľstve ho poslanci schválili, avšak po dohovore so súčasným vedením mesta budeme rozpočet v novom roku otvárať a prehodnocovať.

V bežnej práci správy a údržby majetku mesta, ktorý bol zverený SMP, sa vedia objaviť nečakané „veci“, ktoré musíme riešiť. Situácie, ktoré ako keby nemali riešenie, prípadne, ktoré nie sú priamo kryté rozpočtom. Z posledných a možno najpálčivejších je tzv. chodníkový zákon. V meste máme zabezpečiť čistotu všetkých chodníkov. Roky sa budovali chodníky s rôznou šírkou, sú v nich lampy, značky, smetné koše, stojany na bicykle, stromy a odstavené autá. Technika nie je schopná takýmito úsekmi prejsť, nevie prekonať vysoké obrubníky a pod. Ani prílev niekoľkých státisícov eur SMP by tomuto stavu nepomohol. Takže údržba komunikácií bude zdĺhavá a plne závislá od technických a ľudských zdrojov. Diskusia na túto tému s novým vedením mesta je otvorená.

Zamestnanci SMP inštalovali novinku – lavičku (nielen) pre zamilovaných.

Aký je kolektív pracovníkov SMP, rozumiete si aj po ľudskej stránke?

SMP zamestnávajú asi 120 kmeňových zamestnancov. Kolektív je vekovo a odborne rôznorodý, zamestnanci pracujú na rôznych pracoviskách po celom meste. Napriek tomu je súdržný. Pracovníci si navzájom pomáhajú, necítiť tu rozdiely medzi strediskami. V tíme vznikajú priateľstvá presahujúce brány podniku.

Čo by ste chceli zaželať obyvateľom do nového roka?

Než poviem prianie, najprv by som sa chcela poďakovať. Ďakujem celému tímu pracovníkov SMP za ich každodennú prácu, za ich ústretovosť a nové myšlienky. Taktiež sa musím poďakovať za spoluprácu všetkým obchodným partnerom, všetkým priateľom a priaznivcom organizácie SMP. V neposlednom rade ďakujem obyvateľom Piešťan za pripomienky, upozornenia, ale i kritiku, ktorá nám pomáha zlepšovať sa v našej práci. Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou či mierou prispeli k zveľadeniu nášho mesta.

Želám nám všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších, nech sú plné štedrosti, pokoja a lásky a v roku 2019 veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

Alexandra Mathiasová

55 Shares

Najnovšie správy

Obec si nedávno prostredníctvom svojho Facebooku pripomenula, že 13. novembra 1995, teda pred 25 rokmi, začal na Banke fungovať obecný…
  • 28.11.2020, 00:02
  • Spravodajstvo / Región
sobota, 28. novembra 2020
Meniny má Henrieta, zajtra Vratko