Pokoj a dobro!

  • Kultúra a spoločnosť
  • 22. decembra 2018, 12:00

Vážení čitatelia, určite ste aj vy už mali počas týchto dní radosť z prijatia niekoľkých krásnych vinšov a želaní pri príležitosti blížiacich sa sviatkov. Niektoré osobne, iné boli doručené poštou či zaslané e-mailom, správou v telefóne a podobne. Pomaly, ako bude rásť dátum v kalendári, bude vzrastať aj množstvo vianočných a novoročných želaní.

Branislav Popelka, farár v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch

Biblický text o narodení Spasiteľa nám prezrádza, že anjeli zvestujúci túto radostnú novinu spievali: „Sláva Bohu a pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Preto by som vás rád pozval zamyslieť sa nad starobylým pozdravom muža z Assisi, ktorý je podľa tradície i autorom prvej vizuálnej reprodukcie biblických udalostí Spasiteľovho narodenia v Betleheme. Je to želanie: „Pokoj a dobro!“

Tento muž, svätý František Assiský, svojím pozdravom vyjadril túžbu, ktorú všetci nosíme v srdci – po pokoji a dobre, po šťastí, radosti a spokojnosti zo života. Pri prijímaní či prianí týchto tak prepotrebných skutočností si však všetci reálne uvedomujeme, že sa nestanú reálnymi automaticky, akoby zázrakom či fatálne, osudovo.

Cítime a chceme vnímať tento pozdrav ako pozvanie pre každého z nás stať sa počas celého roka tvorcami pokoja a dobra práve tam, kde žijeme a pracujeme. Čas Vianoc, prežitý s rodinou a najbližšími, je pre nás nádherným darom, ktorý môžeme prijať ako výzvu stať sa v našej rodine spomínanými tvorcami pokoja a dobra a s rovnakým odhodlaním začať i nastávajúci rok v práci či v škole a budovať vzťahy, ktoré povedú k pokoju a dobru pre všetkých.

Dovoľte mi, vážení čitatelia, zaželať vám krásne, pokojné, radostné a milosti plné prežitie sviatkov narodenia Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, a rovnako srdečne vám zaželať, aby vás po všetky dni nasledujúceho roka sprevádzalo len pokoj a dobro.

Branislav Popelka, farár v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch

28 Shares

Najnovšie správy

V aktuálnom vydaní Piešťanského týždňa, ktorý je už v predaji nájdete množstvo najmä regionálnych udalostí.    
  • 24.11.2020, 10:23
  • Piešťanský týždeň / Kraj / Piešťany / Región
utorok, 24. novembra 2020
Meniny má Emília, zajtra Katarína