Zasadnutie poznačili zmätky pri hlasovaní

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 20. decembra 2018, 10:00

Minulotýždňové zasadnutie piešťanského zastupiteľstva sa nieslo v konštruktívnej atmosfére, i keď niektoré vystúpenia poslancov poznačila nováčikovská neskúsenosť s protokolom rokovania. Napriek veľkému množstvu bodov, ale aj hodinovej prestávke z dôvodu rokovania mestskej rady, poslanci svoje zasadnutie stihli zrealizovať v pomerne krátkom čase.

Primátor Piešťan, Peter Jančovič (uprostred) míting Kotlebovcov v MsKS nezakáže (Autor: pror)

Posledné pracovné zastupiteľstvo v tomto roku a zároveň prvé v tomto volebnom období musel nový primátor Peter Jančovič zvolať najmä z dôvodu nutnosti prijať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o financovaní školských zariadení v zriaďovacej kompetencii mesta, ale aj  VZN o úhradách za sociálne služby poskytované mestom či VZN o miestnych daniach. Ak by tieto legislatívne normy nestihli prijať do konca tohto roka, zastupiteľstvo by sa k nim mohlo vrátiť až v závere budúceho.

V rámci schvaľovania VZN o miestnych daniach predniesol poslanec Marián Urbánek návrh na zmeny sadzieb niektorých zdaňovaných položiek. Viac o tejto téme píšeme v samostatnom článku.

Okrem VZN schvaľovali poslanci aj plány rozpočtov pre mestské kultúrne stredisko, mestskú knižnicu či Služby mesta Piešťany (SMP). Kým prvé dva rozpočty prešli schválením bez väčšieho zdržania, riaditeľku SMP Hanu Dupkaničovú poslanci pri rečníckom pulte zdržali trochu dlhšie. Zaujímali sa, či je organizácia, ktorú riadi, vôbec schopná plniť úlohy s peniazmi pridelenými predchádzajúcim vedením mesta.

„Mzdové prostriedky máme vykryté. Čo sa týka financií na údržbu mesta, je prostriedkov málo,“ vysvetlila riaditeľka. Na to reagoval poslanec František Glos, že takýto rozpočet je nereálny a poddimenzovaný. Primátor Peter Jančovič však poslancom vysvetlil, že si túto skutočnosť uvedomuje, ale zároveň dodal, že mal príliš málo času na úpravu rozpočtov, ale že sa k nej určite vráti aj so zastupiteľstvom na prvých rokovaniach v budúcom roku.

Nakoniec prišiel na rad hlavný mestský rozpočet. Ten súčasné vedenie radnice už znížilo o sumu 4,5-miliónového úveru na výstavbu plavárne. Ako primátor objasnil, zmiernil sa tým tlak na udržateľnosť rozpočtu. „Od zámeru stavať plaváreň neustupujeme. Chceme len prehodnotiť projekt,“ vysvetli poslancom.

Malú zmenu rozpočtu inicioval aj poslanec Martin Cifra. Dal návrh na vyčlenenie sumy 10-tisíc eur do sociálnej oblasti na centrum včasnej intervencie. Návrh poslanci schválili.

V rámci prerokovávania správy hlavného kontrolóra Martina Svorada vystúpila poslankyňa Zuzana Svrčeková. Mestského kontrolóra sa pýtala, či zistenia v OO CR Rezort Piešťany niekto rieši aj v trestnoprávnej rovine. „Tie zistenia a pochybenia sú také závažné, že by sa tým mali zaoberať aj patričné orgány. Podnikli ste v tomto smere nejaké kroky?“ zisťovala Svrčeková. Kontrolór jej odpovedal, že svoje zistenia predložil riadiacim orgánom rezortu a je na nich, aký postoj zaujmú.

Prvé pracovné zastupiteľstvo však prinieslo aj zmätky. Napríklad v prípade, keď novozvolení poslanci, ktorí nemajú ešte s priebehom rokovania skúsenosti, diskutovali, aj keď sa do diskusie riadne neprihlásili prostredníctvom svojho hlasovacieho zariadenia.

No najväčší zmätok vznikol pri hlasovaní o predĺžení prenájmu mestského pozemku pre piešťanských „útulkáčov“. Aj napriek tomu, že poslanci svoju vôľu priklepnúť im ho jasne deklarovali, niektorí si neuvedomovali, že ak je potrebný na schválenie minimálne dvojtretinový súhlas všetkých zvolených poslancov, zdržať sa hlasovania je v podstate ako keby hlasovali proti. A tak poslanci ani jednu z dvoch navrhovaných možnosti neschválili. I o tom píšeme viac v samostatnom článku.

Zastupiteľstvo, ktoré sa začalo druhej popoludní, vrátane hodinovej prestávky na rokovanie mestskej rady sa skončilo krátko po siedmej hodine večer. Bolo to tak prvýkrát za posledné štyri roky, keď poslanci nerokovali do hlbokej noci. Po skončení zastupiteľstva si k tomu spontánne zagratulovali.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana