Deti spoznávali tradície iných krajín

  • Mladí dnes / Školy
  • 17. decembra 2018, 09:00

Spojenej škole Piešťany sa podarilo získať finančnú podporu od Nadácie Volkswagen Slovakia pre projekt Tradície pre rozvoj našich detí. Myšlienka projektu reaguje na vyhlásenie roku 2018 Európskym rokom kultúrneho dedičstva a je zameraný na poznávanie našich tradícií a porovnanie s tradíciami iných krajín.

Súčasťou projektu na spojenej škole boli tvorivé dielne. © Jana Kvaková

Na začiatku projektu sa žiaci oboznámili s tradičným remeslom – košikárstvom. Videli ukážku pletenia košíkov a pletenie korbáčov si mohli aj prakticky vyskúšať. Druhou aktivitou bolo folklórne dopoludnie, ktoré pripravili partneri projektu z výskumného ústavu rastlinnej výroby.

Školáci spoznávali regionálne tradície okolia Piešťan. Podujatie v nárečí sprevádzala teta z Krakovian. Najviac žiakov upútal ľudový kroj, ktorý si vyskúšali aj obliecť. Videli tiež ukážku ľudových tancov v podaní mladých tanečníkov a ochutnali tradičné koláče. V prezentácii porovnávali sviatky a ľudové tradície s nimi spojené na Slovensku a v Nemecku.

Najatraktívnejším bol výlet do Čičmian a Rajeckej Lesnej, kde mali žiaci možnosť spoznávať krásu ľudovej architektúry.

Pestovanie tradičných slovenských plodín a liečivých rastlín žiaci spoznávali na exkurzii do výskumného ústavu rastlinnej výroby. Vyskúšali si počítanie, váženie a sadenie semien. Pri pozorovaní semien im dobre poslúžila binokulárna lupa, nakúpená z prostriedkov poskytnutých Nadáciou Volkswagen Slovakia.

V predvianočnom čase sa uskutočnila tvorivá dielňa, na ktorej si vyskúšali zdobenie odevov tradičným ľudovým motívom.

Jana Kvaková

Najnovšie správy

Dnes je piatok 22. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom tuleňov a Svetovým dňom vody. Meniny má Beňadik.
  • 22.03.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Vážený pán primátor! Napriek tomu, že až o niekoľko dní dovŕšite malé jubileum - prvých (neľahkých) 100 dní v úrade,…
  • 21.03.2019, 08:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 23. marca. Tento deň je Svetovým dňom meteorológie. Meniny má Adrián.
  • 23.03.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava