V komisiách bude mať väčšinové zastúpenie verejnosť

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 14. decembra 2018, 09:00

Na ustanovujúcom zastupiteľstve noví poslanci schválili zloženie mestskej rady, ale aj členov mestských komisií z radov poslancov. Komisie budú na prvom pracovnom zastupiteľstve v novom roku doplnené o členov z radov angažovanej verejnosti.

Poslanci okrem odsúhlasenia zloženia mestskej rady a komisií podpisom stvrdili nástup do funkcií. (Autor: pror)

Mestská rada je v zmysle zákona o obecnom zriadení zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov tvorí najviac tretinu počtu poslancov. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

Na minulotýždňovom ustanovujúcom zastupiteľstve na návrh primátora Petra Jančoviča poslanci zvolili za členov mestskej rady Ivetu Babičovú, Rema Cicutta, Andreja Klapicu, Jozefa Drahovského a piatym členom sa automaticky stal viceprimátor Michal Bezák.

Zastupiteľstvo tiež schválilo zriadenie mestských komisií ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú v zmysle zákona zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje zastupiteľstvo v štatúte komisií.

A podľa návrhu uznesenia na prvé mestské zastupiteľstvo roku 2019 bude predložený materiál týkajúci sa ďalších členov komisií z radov odborníkov a iných osôb.

Na ustanovujúcom zastupiteľstve poslanci schválili vznik nasledujúcich komisií: komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie, komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie, komisia pre školstvo, mládež a kultúru, komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie, komisia na ochranu verejného záujmu. Vznik posledne menovanej komisie vychádza z ústavy, neschádza sa pravidelne.

V piatok poslanci odsúhlasili členov komisií z radov poslancov. V každej majú miesto maximálne štyria. Komisie však budú deväťčlenné, a tak väčšinu v nich budú mať členovia z radov verejnosti.

Predsedom komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie sa stal A. Klapica. Komisiu pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie povedie R. Cicutto. Na čele komisie pre školstvo, mládež a kultúru je I. Babičová. Predsedom komisie pre šport, rekreáciu a cestovný ruch sa stal Jozef Drahovský a predsedom komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie Martin Cifra. Komisii na ochranu verejného záujmu predsedá Jozef Mičura.

Poslanci tiež svojím hlasovaním schválili poverenie R. Cicutta, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva, ak ho primátor alebo jeho zástupca nezvolá, alebo ak primátor nie je prítomný alebo ho odmietne viesť.

Jozef Vojčiniak

8 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
  • 03.12.2020, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Polícia upozorňuje účastníkov premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky. Zároveň žiada…
  • 03.12.2020, 08:52
  • Spravodajstvo
piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto