Chcete sa dozvedieť viac o histórii Piešťan? Poďte na trhy

  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia
  • 12. decembra 2018, 14:00

Vianočné trhy Piešťany si v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera pripravili zaujímavú prednášku. Už vo štvrtok 13. decembra o 17.30 h sa na Námestí slobody dozviete viac o histórii mesta formou prezentácie novej publikácie s názvom Piešťany vo fotografii/od záveru monarchie po zánik I. ČSR,

© archív Balneologického múzea Imricha Wintera

Balneologické múzeum I. Wintera práve vydáva unikátnu reprezentačnú knihu, ktorá prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov – v historicky veľmi zaujímavom období, teda od konca 19. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky.

Autori sa v publikácii rozhodli priniesť reprezentatívny výber viac ako 600 historických fotografií Piešťan a poskytnúť prostredníctvom nich čo najkomplexnejší obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Sústredili sa i na originalitu, vyberali fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované.

Je tu zachytený tradičný život a architektúra (časti Staré Piešťany a Ľudia v krojoch), zmeny centra mesta a kúpeľov (kapitoly Piešťany – centrum mesta a Kúpeľný park).

Vývoj Piešťan ovplyvňovali termálne pramene, ale aj tunajšie prírodné prostredie, ktoré ľudia využívali, menili a kultivovali. A najmä rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka, významná pre dejiny Slovenska, dopravná tepna, sila, ktorá poháňala lodné mlyny, povestná i svojimi povodňami. Túto problematiku reprezentujú kapitoly Kúpeľný park a Rieka Váh.

Stav kúpeľov a veľký rozvoj, ktorý nastal koncom 19. a začiatkom 20. storočia (kapitoly Staré kúpele a infanteristi, Grand hotel Royal a Rozvoj kúpeľov v závere monarchie) podnietil v krátkom období medzi dvoma svetovými vojnami zmenu charakteru Piešťan. Z veľkej, ale pomerne zanedbanej obce, sa zmenili na moderné kúpeľné mesto (kapitoly Rieka Váh, Plážové termálne kúpalisko Eva, Moderná doprava – železnica a letisko).

Sú tu i kapitoly venované kultúre, športu (kapitoly Múzeum a Piešťanská muzeálna spoločnosť, Šport), liečbe v kúpeľoch, návštevníkov zaujímalo i okolie Piešťan a jeho história (kapitoly Múzeum a Piešťanská muzeálna spoločnosť, Práca a liečba v kúpeľoch, Okolie Piešťan, Rómovia).

Zmeny prinášali konkrétni ľudia, nielen tí, ktorí tu žili, pracovali a podnikali, pôsobili v oblasti umenia a športu, ale aj tí, ktorí sem prichádzali ako návštevníci, pacienti kúpeľov, oficiálne návštevy predstaviteľov štátu, štátnej a verejnej správy, politických strán, československej armády a cirkví (kapitoly Ľudia a doba a Winterovci a Piešťany).

Kniha bude v predaji od januára 2019 v hlavnej expozícii múzea a cez web-stránku www.balneomuzeum.sk

TS

Fotografie z archívu Balneologického múzea I. Wintera:

 

 

32 Shares

Najnovšie správy

Polícia upozorňuje účastníkov premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky. Zároveň žiada…
  • 03.12.2020, 08:52
  • Spravodajstvo
Dnes je piatok 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
  • 03.12.2020, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto