Z letiska sa bude lietať do Turecka aj Egypta

  • Kraj / Piešťany / Spravodajstvo
  • 4. decembra 2018, 10:00

Už je to rok, čo sa na základe výsledku v krajských voľbách stal trnavským županom Jozef Viskupič. Piešťanský okres patril v kraji k tým, kde voličov oslovil najviac. V predvolebnej kampani zrejme najčastejšie rezonovala téma záchrany letiska. Región však má aj iné boľavé miesta, za ktoré nesie zodpovednosť Trnavský samosprávny kraj, a tak sme sa J. Viskupiča spýtali, čo stihla župa za rok pod jeho vedením zrealizovať, prípadne aké investície sú v regióne plánované.

Trnavský župan Jozef Viskupič. (Autor: pror)

Letisková akciovka bola pred rokom takmer pred zánikom. Čo sa vám podarilo dosiahnuť pri jej záchrane?

Poskytli sme dotáciu na stabilizáciu a riešenie nepriaznivej ekonomickej situácie, keď bola reálne ohrozená realizácia bežných prevádzkových činností, likvidita a rozvoj. Letisko Piešťany nahradilo netransparentné a rizikové pôžičky od súkromných fyzických a právnických osôb v sume 500-tisíc eur štandardným úverom od bankovej inštitúcie vo výške 800-tisíc. Letisko chráni majetok župy – súdnou cestou sa bráni vyplateniu nehoráznych odmien bývalých členov orgánov letiska, spolu 647-tisíc eur. Požiadali sme súd, aby predvolal pánov Mikuša, Štaffu, Guťana a Vargu, aby sa vyjadrili k uznaniu týchto záväzkov. Ďalšie súdne pojednávanie bude v januári, keďže sa na novembrové nedostavili.

Ľudia v letiskovej spoločnosti si udeľovali osemmesačné odchodné k ukončeniu funkčného obdobia, ktoré si sami definovali, a potom tam zostali aj tak pracovať. Vytvárali obrovské straty, brali pôžičky, nevytvárali žiadny obrat, nepriniesli investora ani iný rozvoj pre letisko. Zato ho zanechali s dlhom 2,2 milióna eur a popritom si ešte nárokujú nehorázne a nemorálne odmeny, o ktoré sa dnes s nami nehanbia súdiť.

To je vysporiadanie sa s minulosťou a s predchádzajúcim manažmentom letiskovej spoločnosti, ale aké sú plány do budúcnosti?

Na letisko sa vracia život, rokujeme s investormi v oblasti nákladnej aj osobnej prepravy. Letisko rozlietame. Dostane historicky prvý charterový let, a to už počas najbližšej letnej sezóny. Ide o atraktívnu destináciu – turecká Antalya. Plánom je prepraviť približne štyritisíc slovenských turistov. V rokovaní a pred podpisom zmluvy je aj ďalšia pre Slovákov atraktívna destinácia, egyptská Hurghada, s rovnakým objemom prepravených cestujúcich ako do Turecka.

Z nových aktivít, ktoré na letisko pribudnú, sú to v roku 2019 Letecké dni Piešťany. Zmluva s organizátorom je podpísaná na tri roky, takže nejde o jednorazovú záležitosť. Na letisku pokračuje aj letný hudobný festival GRAPE. Aktuálne je však na programe budovanie integrovaného parkoviska v Piešťanoch, a to z prostriedkov Európskej únie v hodnote 1,2 milióna eur.

Môžete spresniť, o aké parkovisko ide a kde bude vybudované?

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pripravuje projekt „Integrované parkovisko pri letisku Piešťany“ financovaný z rozpočtu TTSK a z nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os – bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ – zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Integrované parkovisko v sebe spája leteckú, autobusovú diaľkovú aj mestskú hromadnú dopravu. Bude využívané ako záchytné parkovisko pre ľudí dochádzajúcich za prácou, pre účely podpory cestovného ruchu a integruje v sebe aj „bikesharing“ s napojením na Vážsku magistrálu, kúpele, takisto zlepší podmienky aj pre realizáciu veľkých podujatí, ako sú festival GRAPE, pripravované letecké dni v spolupráci so SIAF a podobne.

V súlade s podmienkami operačného programu je treba vysporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemkom dotknutým aktivitami projektu. Celková výška nákladov na odkúpenie pozemkov od pána Uhlíka a Letiska Piešťany, a. s., pre potreby pripravovaného projektu je 297 377,44 eur, pričom nákup pozemkov je oprávneným nákladom europrojektu vo výške 10-15 percent z celkových výdavkov.

Kraj je zriaďovateľom stredných škôl na území mesta Piešťany. Podarilo sa aj v tejto oblasti za váš prvý rok vo funkcii niečo zrealizovať pri ich obnove a rekonštrukciách?

V roku 2018 bola dokončená obnova fasády na objekte Gymnázia Pierra de Coubertena, ktorý je zapísaný v zozname pamiatok mesta Piešťany, vo výške 130-tisíc eur. Ďalej sa vo výške 100-tisíc eur rekonštruovali cvičné kuchyne v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera, kde vykonávajú odbornú prax žiaci školy. Prebieha výmena okien na záhradníckej a elektrotechnickej škole za 120-tisíc eur. V roku 2019 čaká túto školu rekonštrukcia strechy vo výške investície 870-tisíc eur. Momentálne prebieha výber dodávateľa stavby. Plánovaná je tiež rekonštrukcia výťahov na internáte hotelovej akadémie za 100-tisíc eur.

Piešťanský región dlhodobo trápi absencia domova sociálnych služieb pre seniorov. Plánuje kraj investíciu aj v tejto oblasti?

V oblasti sociálnej pomoci plánujeme výstavbu nového Domova sociálnych služieb v Piešťanoch, v budúcom roku chceme spracovať projektovú dokumentáciu vo výške 100-tisíc eur. Z ďalších investícií je to napríklad plánovaná rekonštrukcia vykurovania vo Vile dr. Lisku, kde sa nachádzajú výstavné priestory Balneologického múzea Imricha Wintera, vo výške 10-tisíc eur. Spolu s úradom vlády pripravujeme výstavbu multifunkčného ihriska na hotelovej akadémii v Piešťanoch v hodnote asi 50-tisíc.

V Piešťanskom okrese kraj spravuje cesty druhej triedy, ktoré väčšinou tiež potrebujú rekonštrukcie. O druhej etape obnovy Krajinského mosta sa hovorí už niekoľko rokov. Plánuje župa investície aj v tejto oblasti?

Čo sa týka Krajinského mosta, prebieha verejné obstarávanie a očakávame, že na budúci rok na jar sa začne realizovať. V súvislosti s tým sa uskutoční aj modernizácia cesty naprieč obcou Banka v celkovej investícii projektu 2 052 003 eur. Rekonštruovať a modernizovať budeme aj cestu v úseku horského priechodu Havran, rozpočet je plánovaný v objeme 3 746 096 eur. V okrese Piešťany plánujeme rekonštrukciu cesty z rozpočtu župy v úseku Trebatice – Borovce za 200-tisíc eur, ale aj Krakovany – hranica okresu v smere na Nové Mesto nad Váhom vo výške 680-tisíc eur.

Jozef Vojčiniak

153 Shares

Najnovšie správy

Polícia upozorňuje účastníkov premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky. Zároveň žiada…
  • 03.12.2020, 08:52
  • Spravodajstvo
Dnes je piatok 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
  • 03.12.2020, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto