Piešťany – mesto s najväčším počtom úmrtí v celom kraji

  • Kultúra a spoločnosť / Zosobášili sa / Kraj / Spravodajstvo
  • 3. decembra 2018, 09:00

V roku 2017 zomrelo v Trnavskom kraji 5666 osôb, medziročne o 87 viac. Hrubá miera úmrtnosti dosiahla 10,1 promile, t. j. na tisíc obyvateľov pripadalo viac ako desať zomretých. Najnižšie hodnoty hrubej miery úmrtnosti boli zaznamenané v okresoch Skalica a Trnava (9,5 ‰). Najvyšší počet úmrtí bol v okrese Piešťany, kde v prepočte na 1000 obyvateľov pripadlo 11,1 zomretých.

© pixabay.com

Z hľadiska pohlavia bola pre Trnavský kraj charakteristická v rokoch 1996-2016 mužská nadúmrtnosť (najvyššia bola v roku 1999, na 1000 zomretých žien pripadalo 1153 mužov). V roku 2017 predstavovali zomretí muži 49,9 % (2825) a ženy 50,1 % (2841) všetkých zomretých, na 1000 zomretých žien pripadalo 994 mužov. Nadúmrtnosť mužov bola pozorovaná do veku 77 rokov vrátane. Priemerný vek pri úmrtí bol v roku 2017 u mužov 70 rokov a u žien 77 rokov. Najvyšší bol v okrese Piešťany u mužov 72, u žien 80 rokov, najnižší bol v okrese Dunajská Streda u mužov 69, u žien 75 rokov.

Osobitnú pozornosť venuje štatistika úmrtnosti príčinám smrtí. Najčastejšou príčinou smrti obyvateľov boli choroby obehovej sústavy, najzávažnejšie boli ischemické choroby srdca a cievne choroby mozgu. V kraji zomrelo v roku 2017 na túto príčinu 2515 osôb, medziročne o 51 menej. Mužov zomrelo 1115 (39,5 %), žien 1400 (49,3 %). Z územného hľadiska zomrelo na choroby obehovej sústavy najviac mužov v okrese Galanta (42,2 %), žien v okrese Hlohovec (52,9 %) a najmenej mužov v okrese Hlohovec (33,2 %), žien v okrese Senica (46,8 %). V posledných rokoch úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia zaznamenala pozitívny vývojový trend (pokles o 8,8 bodu z 53,2 % v roku 1996 na 44,4 % v roku 2017).

Druhou najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov boli nádory. V mužskej časti populácie dominovali zhubný nádor prostaty a hrubého čreva, u žien bol stále najzávažnejším problémom nádor prsníka. V roku 2017 zomrelo na nádorové ochorenia 1557 osôb, medziročne o 45 viac. Mužov zomrelo 862 (30,5 %) a žien 695 (24,5 %). Z hľadiska okresov zomrelo na nádorové ochorenie mužov od 27,7 % (okres Piešťany) do 33,6 % (okres Hlohovec) a žien od 22,4 % (okres Galanta) do 26,9 % (okres

Dunajská Streda). V posledných rokoch sa počet nádorových ochorení zvýšil o štyri body z 23,5 % v roku 1996 na 27,5 % v roku 2017.

Choroby dýchacej sústavy tvorili 7,7 % úmrtí mužov a 6,4 % úmrtí žien. Úmrtnosť na ochorenia dýchacej sústavy dosiahla 398 prípadov (medziročne o 33 viac), v tom 217 mužov a 181 žien.

(ŠÚ SR)

138 Shares

Najnovšie správy

Polícia upozorňuje účastníkov premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky. Zároveň žiada…
  • 03.12.2020, 08:52
  • Spravodajstvo
Dnes je piatok 4. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov. Meniny má Barbora, Barbara.
  • 03.12.2020, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 4. decembra 2020
Meniny má Barbora, zajtra Oto