Základná škola na Mojmírovej ulici má päťdesiat rokov a predsa je mladá

  • Školy / História
  • 15. novembra 2018, 12:00

Základná škola na Mojmírovej ulici v Piešťanoch mala pred päťdesiatimi rokmi názov: Piata základná deväťročná škola. Jej skratka bola 5. ZDŠ. Pamätníci vedia, že pri nej stála zastávka, premával tam autobus číslo dva, ktorý sem zvážal deti zo vzdialenejších končín mesta. Chodili sem osmičkou aj deti z Tesly. Vtedy ich bolo neúrekom. Učilo sa na dve zmeny. A učitelia spolu so školákmi sadili kríky, stromy, budovali športový areál.

Prvý pedagogický kolektív. Žiaci bývalej „päťky“, nájdete tu svojho učiteľa? © archív ZŠ

Ale poďme pekne po poriadku. Škola otvorila svoje brány po prvýkrát na Holubyho ulici. Bývalá „štvorka“ zasa využívala priestory dnešného gymnázia na Námestí SNP. Vyučovanie sa začalo v apríli roku 1963.

Škola mala vtedy 31 tried a viac ako tisícku žiakov. Do funkcie riaditeľa bol menovaný Ján Valapka. Od septembra 1965 sa museli obe školy spoločne zmestiť do budov na Holubyho, čo vyústilo do striedavého vyučovania. Dopoludnia žiaci jednej školy, popoludní druhej. Turnusy sa striedali po týždni.

V decembri roku 1968 sa „päťka“ škola dočkala nových priestorov na Mojmírovej ulici. Vtedy do nových lavíc zasadlo 944 žiakov. Škola bola výnimočná ponukou v podobe rozšíreného vyučovania cudzích jazykov. Obed v novej školskej jedálni však žiaci dostali až v máji 1969, keď začala fungovať aj školská družina.

Záujem o školu stúpal natoľko, že sa žiaci od roku 1972, keď sa stal riaditeľom Vladimír Dugat, museli znovu vrátiť k overenému zmenovému vyučovaniu vo všetkých ročníkoch. Túto situáciu len sčasti odľahčilo otvorenie 7. ZDŠ na sídlisku Juh a žiaci druhého stupňa sa nemuseli vzdelávať v popoludňajších a večerných hodinách.

Napriek záťaži dvojzmenného vyučovania dosahovala škola vynikajúce výsledky v rôznych nielen športových súťažiach a olympiádach. Dôkazom sú mnohé osobnosti, ktoré na „Mojmírke“ študovali. Úspechy zo školských lavíc posunuli do dospelého života veľa známych osobností, ktoré reprezentovali Slovensko aj na svetových súťažiach a olympiádach.

Prví pionieri skladali sľub, pohostenie mali v Semafore. Toto je trieda Jozefa Janotu.

Za všetkých spomeňme tých najúspešnejších, ako je plavkyňa Martina Moravcová, tenista Branislav Stankovič, lyžiari Zuzana Vráblová a Radovan Hradil alebo v poslednej dobe veľmi úspešný paracyklista Jozef Metelka.

Novodobé zmeny v spoločnosti po roku 1989 sa premietli aj do vedenia školy a do organizácie celého školského života. Riaditeľa Mateja Tótha, ktorý v roku 1987 striedal vo funkcii V. Dugáta, vystriedala prvá žena vo vedení – Emília Svobodová. Zrušená bola pionierska organizácia. Od tohto roku sa neskôr po úspešnom absolvovaní výberového konania postupne vymenili traja riaditelia – po E. Svobodovej Emília Mosná a po nej súčasný riaditeľ Rudolf Kollár.

V roku 1991 vzniká Rada školy a Rada rodičov pri ZŠ Mojmírova, ktoré sa dodnes významne podieľajú na chode školy. Sprístupnenie hraníc otvorilo brány školy anglickým a americkým lektorom, ktorých pôsobenie výrazne prispelo k skvalitneniu výučby anglického jazyka. Nič však netrvá večne. Zrušením Nadácie pre vzdelávanie cudzích jazykov sa skončilo aj financovanie lektorov.

V súčasnosti radi prijímame návštevy z cudzích krajín aspoň príležitostne a dávame žiakom možnosť využiť svoje jazykové schopnosti. Tie ukázali aj počas letných škôl v prírode pri mori v Taliansku a Chorvátsku, ktoré v rámci projektu Zdravá škola organizovali prvýkrát v roku 1997 a neskôr v rokoch 2001 až 2012.

Oslávenec sídli na Mojmírovej ulici, škola má neuveriteľných 50 rokov.

Súčasťou projektu Zdravá škola je aj pôsobenie žiackeho parlamentu na pôde školy, ktorý si žiaci volia každý rok. Stretávajú sa pravidelne, najmenej raz do mesiaca, a učia sa predovšetkým zodpovednosti a aktivite pri organizovaní školského života. Sledujú atmosféru v triedach, medzi spolužiakmi a pomáhajú tvoriť zdravé a tvorivé prostredie.

Aj toto je v súčasnosti jeden z dôvodov, prečo si mnohí rodičia budúcich školákov vyberajú práve „päťku“ školu. Nielen výchovno-vyučovacie výsledky, ktoré sú nepopierateľne skvelé, ale aj pokojná atmosféra a zdravý duch školy prispievajú k dobrému menu. Vedenie stále vylepšuje aj vybavenosť školy. Či už odbornými triedami, počítačovou technikou, interaktívnymi tabuľami a projektormi, ale aj novými ihriskami, kde deti trávia veľa času.

V ostatnom období práve podpora telesnej aktivity u detí je prioritou a prispieva k naplneniu hesla: V zdravom tele zdravý duch.

Ukážkou talentu a tvorivosti žiakov sú pravidelné Dni otvorených dverí, Vianočné trhy a hlavne reprezentačná Akadémia v Dome umenia.

(vd/ts)

163 Shares

Najnovšie správy

Trnavský samosprávny kraj počas dvoch rokov s novým vedením využil priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky a daňových príjmov na konsolidáciu župných…
  • 12.12.2019, 06:43
  • Kraj / Spravodajstvo
piatok, 13. decembra 2019
Meniny má Lucia, zajtra Branislava, Bronislava