Návod, ako v sobotu voliť

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 9. novembra 2018, 12:00

V tohtotýždňových komunálnych voľbách sa volí jeden deň – v sobotu 10. novembra. Volebné miestnosti budú otvorené od siedmej hodiny ráno do desiatej (opravené – pozn.red) večer. Volia sa primátori alebo starostovia a mestskí alebo obecní poslanci. Hlasovať môže každý obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt a v deň volieb dovŕšil osemnásť rokov.

V sobotu si zvolíme primátorov/starostov a poslancov na najbližšie štyri roky. (Autor: vd)

Preukázať sa musí platným občianskym preukazom, prípadne iným preukazom totožnosti. Voliť môžu aj plnoletí cudzinci bývajúci v meste, musia sa však preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca.

Hlasovať môžu voliči iba v mieste trvalého bydliska, prenosné voličské preukazy nie je možné vybaviť, ako to býva pri prezidentských voľbách. Svoj hlas môžu odovzdať aj ľudia, ktorým bránia zdravotné problémy prísť do volebných miestností. Stačí, ak požiadajú členov okrskovej volebnej komisie, aby s prenosnou hlasovacou schránkou prišli k nim domov.

Viac volebných obvodov ako jeden v okrese Piešťany je len v Piešťanoch, a to dva. Voliči sú v nich zaradení podľa trvalého bydliska. V jednoduchosti by sa dalo napísať, že do volebného obvodu číslo jeden patria voliči s trvalým bydliskom na uliciach od letiska až po Krajinskú cestu. Do volebného obvodu číslo dva patria všetky ulice od Krajinskej cesty smerom na juh vrátane sídliska Nikola Teslu, k nemu priľahlých ulíc, a tiež mestská časť Kocurice.

Volič sa po príchode do volebnej miestnosti preukáže platným preukazom totožnosti, členovia komisie si ho zaznačia do zoznamu voličov a dajú mu prázdnu obálku s pečiatkou mesta alebo obce a hlasovacie lístky. S nimi pôjde za plentu, označí kandidátov, lístky dá do obálky a vhodí ju do volebnej schránky.

Hlasovacie lístky sa krúžkujú

Zakrúžkovať je potrebné poradové číslo kandidáta. Voliči v obciach a mestách v piešťanskom regióne dostanú dva lístky. Prvý pre voľby primátora alebo starostu, druhý pre poslancov zastupiteľstva. Z kandidátov na primátora alebo starostu si musí volič vybrať iba jedného. Pri voľbe poslancov sa krúžkujú viacerí. Maximálny počet je uvedený na hlasovacom lístku. Ak volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je povolené, hlasovací lístok sa stáva neplatným.

Keďže lístky sú vytlačené niekoľko týždňov pred voľbami a niektorí kandidáti mohli odstúpiť tesne pred nimi, ich mená na lístkoch zostávajú. V každej volebnej miestnosti budú na nástenkách vyvesené aktuálne zoznamy kandidátov. Pred krúžkovaním si treba overiť, či váš favorit neodstúpil, aby váš hlas neprepadol.

Hlasovacie lístky je potrebné vložiť do obálky a vhodiť do volebnej schránky. Za plentu môže s voličom ísť sprievodná osoba (iný volič) iba v prípade, ak dotyčný nedokáže sám upraviť volebný lístok a vhodiť ho do schránky. Hlasovací lístok bude platný, aj keby bol poškodený, ak z neho bude jasné, ako volič hlasoval.

Ministerstvo vnútra spustilo Infolinku ku komunálnym voľbám. Na číslach 02/5094 2317, 02/5094 2312 sa v čase od 7:30 do 15:30 počas celého týždňa môžete zodpovedných pracovníkov pýtať na otázky ohľadom volieb. V sobotu bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.

Jozef Vojčiniak, zdroj: Štatistický úrad SR

22 Shares

Najnovšie správy

streda, 26. februára 2020
Meniny má Viktor, zajtra Alexander