Primátor Miloš Tamajka v predvolebných sloganoch podvádza

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 31. októbra 2018, 09:00

Miloš Tamajka vo svojej primátorskej predvolebnej kampani tvrdí, že staviteľ aquaparku, spoločnosť Z-Group, má povolenie na čerpanie geotermálnej vody. Ministerstvo životného prostredia však toto tvrdenie popiera. A keďže člen vedenia spoločnosti Z-Group verejne potvrdil, že bez termálnej vody je aquapark ekonomickou samovraždou, potom aj ďalšie Tamajkovo tvrdenie, že sa začne stavať už o pár dní, je len podvodný predvolebný slogan.

Miloš Tamajka tvrdí, že Z-Group má povolenie na čerpanie termálnej vody, ministerstvo životného prostredia to však popiera. © FB M. Tamajku

Vo veľkom rozhovore pre schránkové noviny člen predstavenstva spoločnosti Z-Group Vlastimil Semela okrem iného uviedol: „Vieme, že realizovať výstavbu termálneho parku bez geotermálnej vody je ekonomickou samovraždou.“

Zástupca firmy tak jednoznačne potvrdil, že bez povolenia čerpať termálnu vodu stavať Therme park nebudú. A ako nás informovali na ministerstve životného prostredia, povolenie na čerpanie geotermálnej vody Z-Group nemá. „Ministerstvo životného prostredia schvaľuje na základe podrobného hydrogeologického prieskumu záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd a vydáva o tom rozhodnutie, ktoré je podkladom pre vodoprávne konanie. Ministerstvo zatiaľ takéto rozhodnutie pre Z-Group nevydalo,“ zaslal nám odpoveď Tomáš Ferenčák z odboru komunikácie kancelária ministra.

K tomu je však potrebné dodať, že ministerstvo životného prostredia je len medzičlánok na ceste k plnohodnotnému povoleniu čerpania termálnej vody pre firmu Z-Group.

Nakoľko záverečné slovo bude mať povoľovací proces u štátnej vodnej správy okresného úradu, ale tam podklady ešte ani nedorazili, keďže na ministerstve životného prostredia sa zasekli.

A dokonca je pravdepodobné, že toto zaseknutie na ministerstve môže byť definitívne, nakoľko žiadosť o využívanie piešťanskej liečivej vody spoločnosťou Z-Group má niekoľko problémov aj v oblasti slovenskej legislatívy.

Netermálny „Therme park“

V prvom rade názov „Therme park“ je názov zavádzajúci verejnosť. Navodzuje totiž dojem, že vonkajšie či vnútorné plavecké bazény budú plnené termálnou vodou z minerálnych prameňov. Opak je však pravdou. Piešťanská liečivá voda má byť využívaná len ako zdroj tepla a po ochladení bude vypúšťaná do voľnej prírody bez zužitkovania jej liečivých vlastností.

Zverejnený zámer výstavby Therme parku spoločnosťou Z-Group z mája 2018 totiž uvádza, že vnútorné a vonkajšie bazény budú napúšťané vodou zo studní s pitnou vodou. Voda bude upravovaná cez bazénovú technológiu filtráciou a dezinfekciou. Jednotlivé studne budú situované na pozemku stavebníka. To znamená, že Z-Group nemieni použiť termálnu vodu do vnútorných a vonkajších bazénov. Dokonca studne na vodu zatiaľ ani nejestvujú, stavebník ešte len plánuje ich výstavbu.

Vizualizácia spoločnosti Z-Group, ako by mal piešťanský Therme park vyzerať.

Liečivá voda potečie do potoka Dubová

Celý geologický prieskum bol v minulosti uskutočňovaný na účel zisťovania a overenia geologických podmienok na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie a zistenie využiteľného množstva geotermálnych vôd. Zámer využívať len tepelné účinky vody potvrdzuje aj záverečná správa z geologického prieskumu, ktorá odporúča likvidovať geotermálnu vodu z vrtu GTP-1 po jej tepelnom využití (v tomto prípade ohrievanie vody pre bazény) v potoku Dubová.

Tu sa natíska oprávnená otázka. Liečivá piešťanská voda má byť použitá ako tepelná energia? Pri rozbore vody z vrtu za poliklinikou sa totiž zistilo, že ide o tú istú vodu zo zdrojov „piešťanského typu“, ktorá sa na Kúpeľnom ostrove, ale aj vo vojenských kúpeľoch na Teplickej ulici používa na liečebné účely.

Podvodníci ako úctyhodní investori

Geotermálna voda z vrtu GTP-1 je identická s vodami prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, lebo sa formuje v tej istej otvorenej hydrogeologickej štruktúre. A v tomto momente zámer firmy Z-Group naráža aj na legislatívny problém. Podľa ustanovenia zákona o prírodných liečivých vodách prírodný liečivý zdroj sa využíva na liečebné účely. Nie na vykurovanie bazénov určených na rekreačné účely, ako to zamýšľa Z-Group. Presne v tom aj tkvie problém českého milionárskeho klanu Zemekovcov s ich povolením na čerpanie liečivej piešťanskej vody.

Tak ako zákony chránia slovenský poklad, zdroje podzemnej pitnej vody, chránia aj využívanie liečivej vody pred jej zneužitím na iné ako liečebné účely.

A kým v Čechách dvaja z trojčlenného klanu Zemekovcov sú právoplatne odsúdení za podvody zo solárnou energiou na dlhoročné nepodmienečné tresty, v Piešťanoch im Miloš Tamajka pomáha realizovať ich zámer zneužívať vzácnu liečivú vodu na kúrenie.

Jozef Vojčiniak

80 Shares

Najnovšie správy

Polícia si posvietila počas víkendu na vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.
  • 13.07.2020, 15:04
  • Krimi / Piešťanský týždeň
utorok, 14. júla 2020
Meniny má Kamil, zajtra Henrich