Primátor Miloš Tamajka v predvolebných sloganoch podvádza

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 31. októbra 2018, 09:00

Miloš Tamajka vo svojej primátorskej predvolebnej kampani tvrdí, že staviteľ aquaparku, spoločnosť Z-Group, má povolenie na čerpanie geotermálnej vody. Ministerstvo životného prostredia však toto tvrdenie popiera. A keďže člen vedenia spoločnosti Z-Group verejne potvrdil, že bez termálnej vody je aquapark ekonomickou samovraždou, potom aj ďalšie Tamajkovo tvrdenie, že sa začne stavať už o pár dní, je len podvodný predvolebný slogan.

Miloš Tamajka tvrdí, že Z-Group má povolenie na čerpanie termálnej vody, ministerstvo životného prostredia to však popiera. © FB M. Tamajku

Vo veľkom rozhovore pre schránkové noviny člen predstavenstva spoločnosti Z-Group Vlastimil Semela okrem iného uviedol: „Vieme, že realizovať výstavbu termálneho parku bez geotermálnej vody je ekonomickou samovraždou.“

Zástupca firmy tak jednoznačne potvrdil, že bez povolenia čerpať termálnu vodu stavať Therme park nebudú. A ako nás informovali na ministerstve životného prostredia, povolenie na čerpanie geotermálnej vody Z-Group nemá. „Ministerstvo životného prostredia schvaľuje na základe podrobného hydrogeologického prieskumu záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd a vydáva o tom rozhodnutie, ktoré je podkladom pre vodoprávne konanie. Ministerstvo zatiaľ takéto rozhodnutie pre Z-Group nevydalo,“ zaslal nám odpoveď Tomáš Ferenčák z odboru komunikácie kancelária ministra.

K tomu je však potrebné dodať, že ministerstvo životného prostredia je len medzičlánok na ceste k plnohodnotnému povoleniu čerpania termálnej vody pre firmu Z-Group.

Nakoľko záverečné slovo bude mať povoľovací proces u štátnej vodnej správy okresného úradu, ale tam podklady ešte ani nedorazili, keďže na ministerstve životného prostredia sa zasekli.

A dokonca je pravdepodobné, že toto zaseknutie na ministerstve môže byť definitívne, nakoľko žiadosť o využívanie piešťanskej liečivej vody spoločnosťou Z-Group má niekoľko problémov aj v oblasti slovenskej legislatívy.

Netermálny „Therme park“

V prvom rade názov „Therme park“ je názov zavádzajúci verejnosť. Navodzuje totiž dojem, že vonkajšie či vnútorné plavecké bazény budú plnené termálnou vodou z minerálnych prameňov. Opak je však pravdou. Piešťanská liečivá voda má byť využívaná len ako zdroj tepla a po ochladení bude vypúšťaná do voľnej prírody bez zužitkovania jej liečivých vlastností.

Zverejnený zámer výstavby Therme parku spoločnosťou Z-Group z mája 2018 totiž uvádza, že vnútorné a vonkajšie bazény budú napúšťané vodou zo studní s pitnou vodou. Voda bude upravovaná cez bazénovú technológiu filtráciou a dezinfekciou. Jednotlivé studne budú situované na pozemku stavebníka. To znamená, že Z-Group nemieni použiť termálnu vodu do vnútorných a vonkajších bazénov. Dokonca studne na vodu zatiaľ ani nejestvujú, stavebník ešte len plánuje ich výstavbu.

Vizualizácia spoločnosti Z-Group, ako by mal piešťanský Therme park vyzerať.

Liečivá voda potečie do potoka Dubová

Celý geologický prieskum bol v minulosti uskutočňovaný na účel zisťovania a overenia geologických podmienok na zriaďovanie a prevádzku zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie a zistenie využiteľného množstva geotermálnych vôd. Zámer využívať len tepelné účinky vody potvrdzuje aj záverečná správa z geologického prieskumu, ktorá odporúča likvidovať geotermálnu vodu z vrtu GTP-1 po jej tepelnom využití (v tomto prípade ohrievanie vody pre bazény) v potoku Dubová.

Tu sa natíska oprávnená otázka. Liečivá piešťanská voda má byť použitá ako tepelná energia? Pri rozbore vody z vrtu za poliklinikou sa totiž zistilo, že ide o tú istú vodu zo zdrojov „piešťanského typu“, ktorá sa na Kúpeľnom ostrove, ale aj vo vojenských kúpeľoch na Teplickej ulici používa na liečebné účely.

Podvodníci ako úctyhodní investori

Geotermálna voda z vrtu GTP-1 je identická s vodami prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, lebo sa formuje v tej istej otvorenej hydrogeologickej štruktúre. A v tomto momente zámer firmy Z-Group naráža aj na legislatívny problém. Podľa ustanovenia zákona o prírodných liečivých vodách prírodný liečivý zdroj sa využíva na liečebné účely. Nie na vykurovanie bazénov určených na rekreačné účely, ako to zamýšľa Z-Group. Presne v tom aj tkvie problém českého milionárskeho klanu Zemekovcov s ich povolením na čerpanie liečivej piešťanskej vody.

Tak ako zákony chránia slovenský poklad, zdroje podzemnej pitnej vody, chránia aj využívanie liečivej vody pred jej zneužitím na iné ako liečebné účely.

A kým v Čechách dvaja z trojčlenného klanu Zemekovcov sú právoplatne odsúdení za podvody zo solárnou energiou na dlhoročné nepodmienečné tresty, v Piešťanoch im Miloš Tamajka pomáha realizovať ich zámer zneužívať vzácnu liečivú vodu na kúrenie.

Jozef Vojčiniak

80 Shares

Najnovšie správy

štvrtok, 2. apríla 2020
Meniny má Zita, zajtra Richard