Mestské kultúrne stredisko oslávilo šesťdesiat rokov

  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia
  • 10. októbra 2018, 10:00

Čas plynie rýchlejšie ako voda vo Váhu, a ak by sa dnes z večného spánku prebudil prvý z riaditeľov súčasného Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch, Anton Pastírik, nestačil by sa čudovať, že základy organizácie, ktorej pevné piliere pred šesťdesiatimi rokmi položil, odolali času, rôznym zmenám i podmienkam. Kultúra, ktorá v Piešťanoch bola, je a bude, kultivuje, umocňuje, premieňa a motivuje celé generácie ľudí.

Ocenení predstavitelia pacientskych a spoločenských organizácií. (Autor: vd)

Oslava 60. výročia vzniku mestského kultúrneho strediska (MsKS) sa konala v kine Fontána minulý pondelok za účasti hostí, tvorcov kultúrneho a spoločenského života a diania, ale aj tých, ktorí si kultúru v každej jej forme vážia, produkujú i užívajú. Koncertom ju oživila Szidi Tobias so svojou kapelou. Ocenenia tu prevzali mnohí vážení občania mesta spolupracujúci a spätí s touto ustanovizňou.

„Tento rok ubehlo už šesťdesiat rokov odo dňa, keď Rada Mestského národného výboru, konkrétne 14. augusta 1958, schválila zriadenie Kultúrneho a spoločenského strediska, priameho predchodcu MsKS. Svoju činnosť začalo v starom divadle v Gottwaldových, dnešných Beethowenových sadoch, a v rôznych prenajatých priestoroch,“ uviedla súčasná riaditeľka MsKS Marta Jurčová.

Riaditeľka Marta Jurčová žiarila šťastím.

Na prvého riaditeľa Antona Pastírika si zaspomínal pre Piešťanský týždeň dnes už nebohý Kornel Duffek, bývalý riaditeľ MsKS a tiež šéfredaktor Revue Piešťany: „Napriek tomu, že bydliskom Antona Pastírika bola Bratislava, učarovalo mu kúpeľné mesto. Do piešťanského kultúrneho a spoločenského strediska, ktoré dnes poznáme ako mestské kultúrne stredisko, nastúpil v roku 1962 do funkcie referenta. Po príchode do mesta bol veľmi aktívny. V tom čase sa uvoľnila pozícia riaditeľa a Anton Pastírik mal jediný predpoklady na túto funkciu. Čoskoro sa ukázalo, že to bola veľmi šťastná voľba.“

Prvou métou novozvoleného šéfa, ktorý v kultúrnom stánku rozšíril počet zamestnancov až na 36, bolo založiť takzvaný informátor. Pastírik už vtedy vedel, že ak majú Piešťany organizovať podujatia, ľudia o nich musia vedieť a mať k dispozícii kontaktné informácie. Založil preto malý vreckový mesačník s názvom Kultúra v Piešťanoch. Časopis sa neskôr premenoval na Piešťany, v čiernobielom formáte A4 sa začal zaujímať aj o širšie dianie, nielen kultúru. Od roku 1990 už vychádzal pod názvom Revue Piešťany. Tí skôr narodení vedia, že titulky „revíčka“ plnili fotografi ako Anton Páldy, Milan Kupka a ďalší. Aktívnou redaktorkou bola i šéfka filmového klubu v Piešťanoch, Anna Páldyová. Autorov bolo veľké množstvo a časopis si odovzdávali ako vzácny poklad ďalšie generácie novinárov.

Pri príležitosti jubilea poďakovalo MsKS riaditeľom stredných škôl, polícii, ale aj ďalším parterom.

Od roku 1967 boli organizované výstavy Socha piešťanských parkov i Medzinárodné maliarske sympózium. Pastírik spojil piešťanských sochárov. Valér Vavro a Ladislav Ľudovít Pollák s bratislavským Alexandrom Trizuljakom začali vystavovať sochy v exteriéri. Výstavy boli úžasné. Prichádzali sem i veľkí, svetovo uznávaní umelci. Aj vďaka tomu sa Piešťany spomínajú vo všetkých materiáloch opisujúcich formovanie slovenskej moderny v 60. rokoch minulého storočia. Výtvarníci totiž prinášali do kúpeľného mesta svoje diela, konfrontovali myšlienky. Piešťany sa dostali do dejín slovenského výtvarného umenia.

Keďže Pastírik sa dobre poznal s velikánom slovenskej hudobnej tvorby Eugenom Suchoňom, založili spolu v kúpeľnom meste skladateľskú súťaž s názvom Cena mesta Piešťany. V porote sedeli významné mená slovenskej hudobnej kultúry, rozhodujúce o osude nádejných komponistov. V súťaži šlo o možnosť predviesť svoje diela na najbližšom ročníku Piešťanského festivalu.

Anton Pastírik

Z veľkých kultúrnych podujatí, ktoré organizoval, prežil práve spomínaný Piešťanský festival. V tomto roku vstúpil už do svojho 63. ročníka, v skromnejšej podobe prežila aj Socha piešťanských parkov. Pastírik sa zaslúžil za výdatnej pomoci profesora E. Suchoňa o vybudovanie najvýznamnejšieho kultúrneho stánku v Piešťanoch, Domu umenia. Vyše štvrťstoročie sa totiž predstavenia uvádzali v sále hotela Slovan alebo pod holým nebom, v prírodnom amfiteátri. Mimochodom, keď je reč o Suchoňovi, málokto z Piešťancov vie, že náčrty prvej slovenskej národnej opery Krútňava vznikali v dome pri železnici na Vrbovskej ceste.

Dom sa nachádzal v areáli súčasných Služieb mesta Piešťany. Slúžil aj ako sídlo výrobne lízaniek, volali ho Paserínovec. Odtiaľ podnikal Suchoň svoje pešie cesty do mesta i kúpeľov.

V Piešťanoch od roku 1968 slúžila na kultúrne a výstavné účely i Malá scéna Ivana Krasku na dnešnej Ulici Alexandra Dubčeka. V súčasnosti sú tu učebne, v ktorých sa konajú prednášky, diskusné fóra a podobne. Je tu i divadelná sála pre 150 návštevníkov. Kedysi do týchto priestorov chodievali aj školáci na hodiny klavíra k učiteľke Feketeovej. Tam, kde je dnes čajovňa Medulienka, bol študentský klub, kde sa s obľubou konávali diskotéky.

Anton Pastírik, nepoučiteľný milovník nikotínu, pôsobil ako riaditeľ kultúrneho strediska do 31. júla 1986. Po troch rokoch nadsluhovania musel odísť do dôchodku, v pozícii ho vystriedal práve K. Duffek. „Poprosil ma, či by si mohol ešte usporiadať niektoré záležitosti zo sympózií a pracovať ako dôchodca. Samozrejme, súhlasil som,“ spomenul K. Duffek. Bohužiaľ, dlho si prácu popri dôchodku neužil. Skonal len šesť týždňov po opustení riaditeľskej stoličky. Počas jeho pôsobenia však Piešťany patrili k najkultúrnejším miestam na Slovensku. „Anton Pastírik sa stal legendou. V tom, čo v Piešťanoch začal, bolo i ťažko pokračovať. Dnešná kultúra už má iný charakter,“ dodal K. Duffek.

Kornel Duffek

Ani on, ani ďalší riaditelia či poverení predstavitelia kultúry v Piešťanoch – Anna Galovičová, Zora Petrášová, Róbert Bača či Margita Knapová – neviedli túto organizáciu tak dlho a tak intenzívne, ako práve Pastírik. Od roku 2004 je riaditeľkou MsKS Marta Jurčová. Táto ustanovizeň je i v súčasnosti významnou kultúrnou inštitúciou, poslaním ktorej je organizovanie kultúrno-výchovných aktivít pre všetky vekové kategórie.

V pravidelných termínoch počas celého leta organizuje v Hudobnom pavilóne v mestskom parku pre širokú verejnosť populárne promenádne koncerty folklórnych, dychových, dixielandových, folkových či iných kapiel. Vo výstavnej sieni V starej lekárni na pešej zóne ponúka MsKS bohatý výber originálov z tvorby hlavne slovenských autorov. Návštevník má možnosť zakúpiť si olejomaľby, akvarely, grafiky, keramiku, sklo, šperky, výrobky z dreva a ďalšie artefakty.

Zora Petrášová

Najnovším stánkom kultúry v meste je z pohľadu histórie Kultúrno-spoločenské centrum Fontána, ktoré je tiež súčasťou MsKS. Okrem viacúčelovej kinosály pre 260 až 380 návštevníkov sa v budove nachádza aj galéria, kde sa konajú pravidelné výstavy domácich i zahraničných autorov, takisto sobášna sieň, kde sa ročne uskutoční približne deväťdesiat sobášov. V priestoroch Fontány sa uskutočňujú rôzne koncerty, divadelné predstavenia, prehliadky amatérskych divadelných súborov, vystúpenia škôl, výchovné koncerty i výstavy. Pre svoju činnosť tu našli podporu i viaceré spoločenské organizácie a občianske združenia.

MsKS je organizátorom Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, filmových prehliadok Astrofilm a Eurotour, spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Cinematic a národnej súťaže v aranžovaní a viazaní kvetov Victoria Regia. Ročne pripraví pre občanov mesta i návštevníkov Piešťan približne 180 podujatí v exteriéri alebo interiéri, napr. Pochovanie basy, Stavanie mája, Piešťanské hody pri Kostole sv. Štefana, Deň zdravia, Rozsvietenie vianočného stromčeka a mnohé ďalšie.

Kultúrne stredisko má v oblasti zabezpečovania kultúrneho života občanov Piešťan nezastupiteľnú úlohu. Svedčia o tom stovky návštevníkov promenádnych koncertov, filmových a divadelných predstavení, besied, prednášok na rôzne témy, výstav a ďalších podujatí.

Viera Dusíková

Ocenili predstaviteľov organizácií

Pri príležitosti 60. výročia založenia MsKS v Piešťanoch ocenili týchto predstaviteľov spoločenských a kultúrnych organizácií, inštitúcií a škôl:

Mária Šišková, Liga proti rakovine

Viera Mikulová, Liga proti reumatizmu

Božena Kršiaková, Slovenský zväz telesne postihnutých

Marta Valovičová, Slovenský zväz postihnutých civilizačnými chorobami

Ľubomír Madro, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Margita Bernátová, OZ Hospic Matky Božej

Ján Pastorek, Charita sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých

Alžbeta Hinnerová, Slovenská únia proti osteoporóze

Jarmila Vavrová, Jednota dôchodcov na Slovensku

Jarmila Staneková, AkSen – aktívny senior

Ján Šicko, Denné centrum Rozmarín

Jarmila Fanová, Slovenský Červený kríž

Igor Haberern, Slovenská spoločnosť celiatikov

Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany

Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia v Piešťanoch

Eva Stručková, riaditeľka Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany

Kamil Vavrinec, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, ocenenie prevzala jeho zástupkyňa Eva Bakitová

Ladislav Blaškovič, riaditeľ Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch

Anna Zálešáková, riaditeľka Združenej strednej školy obchodu a služieb v Piešťanoch

Alojz Majerník, predseda Výtvarného klubu pri MsKS Piešťany

Margita Galová, riaditeľka Mestskej knižnice Piešťany

Peter Gogol ako zástupca náčelníka prevzal ocenenie za mestskú políciu.

Szidi Tobias si svojím vystúpením v kine Fontána získala mnohých divákov.
5 Shares

Najnovšie správy

streda, 3. júna 2020
Meniny má Karolína, zajtra Lenka