Na podanie kandidátok pre obecné voľby už len dva a pol týždňa

  • Spravodajstvo / Región
  • 25. augusta 2018, 16:00

Voľby sa uskutočnia sobotu 10. novembra a pôjde o vôbec prvé obecné voľby, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou.

Ilustračná fotografia.

Dva a pol týždňa ostáva politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom na podanie kandidačných listín pre novembrové obecné voľby. Z informácií zverejnených na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR vyplýva, že tak politické subjekty, ako aj nezávislí kandidáti musia podať kandidátku v listinnej forme najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 11. septembra zapisovateľovi miestnej či mestskej volebnej komisie. Kandidátka pre voľby do obecného, respektíve mestského a miestneho zastupiteľstva môže obsahovať najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného zastupiteľstva. Po jej podaní sa už nedá dopĺňať o ďalších kandidátov a nedá sa ani meniť ich poradie. Nezávislí kandidáti musia ku kandidačnej listine dodať aj podpisy voličov. Voliči, čo ich podporia musia mať trvalý pobyt v obci, kde sa o ich hlasy uchádza nezávislý kandidát. Potrebný počet podpisov závisí od počtu obyvateľov obce. Ak má obec do 50 obyvateľov stačí 10 podpisov a najviac aspoň 1 000 podpisov treba pri mestách nad 100 tisíc obyvateľov.

Strany alebo koalície, ale aj nezávislí kandidáti si môžu svoju účasť v boji o hlasy voličov rozmyslieť. Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície je možné najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda najneskôr 8. novembra do 7:00. Rovnaký termín platí aj pre písomné doručenie rozhodnutia kandidáta o vzdaní sa kandidatúry. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidáta odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala. Späťvzatie kandidátky, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry kandidáta musí byť doručené predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Toto rozhodnutie nemožno vziať späť. Pritom následkom späťvzatia kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorá bola podané pre voľby do obecného zastupiteľstva, je zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v miestnej volebnej komisii a v okrskových volebných komisiách.

Voľby sa uskutočnia sobotu 10. novembra od 07:00 do 22:00. Pôjde o vôbec prvé obecné voľby, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou. Tá medzi iným určila po novom pravidlá pre vedenie volebnej kampane a jej transparentné financovanie. Konkrétne o tom hovorí zákon o volebnej kampani. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva zas v svojej siedmej časti stanovuje pravidlá pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Okrem iného určuje pravidlá pre tých, ktorí by chceli viesť obce a mestá. Podľa tohto zákona môže byť za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva zvolený občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Za starostu, resp. primátora obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov. Medzi prekážky práva byť volený patrí: výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Svojich starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, čo v mestách a obciach majú trvalý pobyt, teda nielen občania SR ale aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

(SITA)

3 Shares

Najnovšie správy

Polícia si posvietila počas víkendu na vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu.
  • 13.07.2020, 15:04
  • Krimi / Piešťanský týždeň
Po dvoch rokoch opäť obkolesilo Kaplnku Božského Srdca Ježišovho pri Kolonádovom moste v Piešťanoch lešenie. Pokračovala tým renovácia historickej budovy,…
  • 13.07.2020, 12:09
  • Piešťany / Spravodajstvo
pondelok, 13. júla 2020
Meniny má Margita, zajtra Kamil