Znásilnenie procedúry želaný efekt predkladateľom neprinieslo

  • Nezaradené
  • 1. augusta 2018, 09:00

Zo zámeny, prevodu vlastníctva i predaja mestských pozemkov trnavskej firme TAX-AUDIT Slovensko zišlo. Do mestskej pokladne tak nepribudne viac ako 150-tisíc eur a, navyše, o Piešťanoch sa bude opäť hovoriť v nelichotivých súvislostiach. Kým počiatočný hnev investorov i časti poslancov padol na hlavu Tomáša Hudcoviča aj jeho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany, to, že predložený materiál stroskotal, zapríčinili aj iné skutočnosti.

Na tomto pozemku má vyrásť obchodná galéria, kancelárske budovy a ubytovanie pre seniorov. (Autor: gak)

Prvotný problém vznikol, keď sa mesto rozhodlo pristúpiť na tento obchod so spomínanou spoločnosťou. Samospráva totiž nemôže so svojím majetkom narábať svojvoľne. Napríklad predaj, zámena či prevod musia prejsť verejno-obchodnou súťažou a nie „dať“ majetok vybranému záujemcovi za dohodnutú cenu. Dá sa to však vtedy, ak ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý však musí vzniknúť za špecifických situácií.

V prípade narábania s mestskými pozemkami pri Bratislavskej ceste, oproti Kauflandu malo byť špecifickou situáciou to, že ak mesto zobchoduje s firmou TAX-AUDIT Slovensko predmetné pozemky, ostane tam jeden pozemkový „slíž“, na ktorý sa už nebude môcť nikto fyzicky dostať. Teda ani mesto, poprípade iný záujemca. Dalo by sa to síce riešiť uložením vecného bremena, ale takto „postihnutý“ pozemok je náročnejšie predať. Najjednoduchšie by bolo predať záujemcovi aj ten slíž, lenže potom by už celý obchod nemal potrebné špecifikum a musel by sa realizovať cez súťaž, čo by síce mestu mohlo priniesť peniaze navyše, nebolo by však isté, či by pozemky získala firma TAX-AUDIT Slovensko.

Do tohto obchodu by sa totiž určite zapojili aj iné subjekty, keďže konečným vlastníkom všetkých pozemkov by sa mal stať investor ZKA Slovakia. Ten v tejto lokalite plánoval postaviť obchodnú galériu, bývanie pre seniorov či obytné budovy. Zámerne píšeme, že plánoval, pretože takýto zámer na poslednej mestskej rade prezentovala poslancom konateľka TAX-AUDITU Slovensko Ružena Straková. Podrobnejšie sme o tom písali v predchádzajúcom vydaní našich novín s poznámkou, že je scestné požadovať od mesta, aby súkromníkovi pre jeho kšefty postavilo cestu.

Od mestskej rady po zastupiteľstvo prešiel týždeň a za ten čas sa mnohé zmenilo. Presnejšie povedané, všetky pripomienky členov mestskej rady, ktoré bránili uzavretiu obchodu, čiže schváleniu mestským zastupiteľstvom. A tak vypadla požiadavka vybudovania cesty, niekoľkoposchodové obytné domy sa zmenili na polyfunkčné a podobne. Pred poslancov sa postavila trojica predstaviteľov firiem, ktoré za celou transakciou stoja, aby odpovedali na prípadné otázky poslancov.

To, čo vyzeralo ako sľubne vyvíjajúci sa proces, sa zmenilo na handrkovanie ako na trhu. Poslanci chceli stále viac, druhá strana sa postupne ich požiadavkám podvoľovala a bola ochotná nielen vybudovať podstatnú časť Broskyňovej ulice (nová cesta), ale tiež cyklochodník, ktorý by spájal sídlisko Adam Trajan s lokalitou pri zimnom štadióne a zabezpečil by tiež prístup do záhradkárskej oblasti.

Potom však prišli chvíle Tomáša Hudcoviča a zrazu sa všetko začalo rúcať. Ako poznamenal, už samotný prípad hodný osobitného zreteľa stál na hlinených nohách, no stále mu vŕtalo hlavou, prečo by malo mesto obchodovať s firmou TAX-AUDIT, keď môže rovno s investorom, ktorému TAX-AUDIT aj tak tie pozemky predá. Tiež vytiahol sumu okolo 100 eur/m2 , takú vraj pozemky majú reálnu cenu.

Taktiež sa mu nepozdávala tvorba „legislatívy“, ktorou by bol investor viazaný dodržať svoje prísľuby. Preto navrhol tento bod stiahnuť z rokovania a presunúť ho na augustové neverejné zasadnutie zastupiteľstva. Znásilnenie procedúry želaný efekt predkladateľom neprinieslo Tento návrh však hlasovaním neprešiel. Aká-taká nádej pre investorov svitla po hlasovaní časti uznesenia, v ktorom boli zapracované všetky pripomienky a prísľuby. Za bolo 14 poslancov, piati sa zdržali.

Na to, aby sa mohli zameniť, predať a previesť pozemky, muselo byť za aspoň 13 poslancov. Pri následných hlasovaniach k týmto krokom však už bolo za 11, resp. 10 poslancov, proti jeden a siedmi sa zdržali hlasovania. Reakcie boli rôzne, dokonca padli aj vyhrážky, že hudcovičovcov roznesú v celoslovenských médiách.

Po opadnutí vášní sa však treba na celý proces pozrieť triezvo. Hlavnou príčinou, prečo tento bod programu zastupiteľstva stroskotal, bola slabá príprava predloženého materiálu. Hudcovičovci mali stále dostatok dôvodov, prečo nesúhlasiť s „manipuláciou“ s mestskými pozemkami. Či boli opodstatnené? Výkon poslaneckého mandátu je o slobodnom rozhodovaní, a to sa znásilňovať hoc aj opodstatnenými argumentmi nedá.

Gabo Kopúnek

8 Shares

Najnovšie správy

pondelok, 30. marca 2020
Meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín