Rezort za Tremboša a Hudcoviča ako nástroj na podvádzanie demokracie

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 11. júla 2018, 10:00

V zmysle zákona o samosprávach jediným orgánom mesta či obce, ktorý môže rozhodovať o majetku a verejných financiách, je mestské zastupiteľstvo. Tomáš Hudcovič spoločne s Petrom Trembošom ako predsedom predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezortu Piešťany (Rezort) však vymyslel spôsob, ako poslancov pri rozdeľovaní peňazí daňových poplatníkov obabrať. A tým nástrojom sa im za posledné roky stal práve Rezort.

Na mestskom zastupiteľstve poslanci kládli Petrovi Trembošovi (uprostred) otázky súvisiace s Rezortom Piešťany. Kým jemu pripadali smiešne, Tomáš Hudcovič za ne na kolegov slovne útočil. (Autor: pror)

Na júnovom piešťanskom mestskom zastupiteľstve sa rokovalo aj o narábaní s peniazmi v Rezorte. Túto oblasť hodnotil vo svojej správe hlavný mestský kontrolór Martin Svorad. A tá o narábaní s finančnými prostriedkami nevyznela pozitívne.

Rezort ako predseda predstavenstva vedie poslanec z politického zoskupenia Spoločne pre Piešťany (SpP), Peter Tremboš, ale ako ukázala pomerne búrlivá diskusia na zastupiteľstve, v skutočnosti Rezortu šéfuje Trembošov stranícky boss Tomáš Hudcovič.

Skontrolovať Rezort dostal mestský kontrolór za úlohu od poslancov ešte vo februári. A ako z jeho správy vyplynulo, vedenie Rezortu mu bránilo až do mája splniť poslanecké uznesenie. Neochotu poskytnúť kontrolórovi potrebnú spoluprácu prelomilo až stanovisko sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, pod ktorého odbornú garanciu Rezort patrí.

Otázku, prečo sa takým spôsobom Rezort k uzneseniu postavil, poslanci položili Trembošovi. Ten však toho veľa nenahovoril a slovo si pri otázkach takmer vždy bral Hudcovič. Aj keď poverenie s presnou formuláciou okruhu kontroly svojimi hlasmi odsúhlasili na februárovom zastupiteľstve spolu s ostatnými poslancami Tremboš aj Hudcovič, keď Svorad písomne svoju kontrolu v Rezorte ohlásil, bolo mu v nej dva mesiace bránené. A ako Hudcovič poslancom zdôvodnil, vraj mu z listu kontrolóra nebolo jasné, čo chce vlastne kontrolovať, a mal vraj pocit, že chce prekročiť svoje kompetencie.

Skutočnú pravdu, pre ktorú bolo kontrolórovi v práci bránené, však ukázala samotná správa. Tú sme hlbšie rozoberali ešte v predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa a za všetko hovorí konštatovanie v nej: „Hrubé porušovanie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami v Rezorte Piešťany.“

To však je len konštatovanie v oblasti ekonomických zákonov. Ešte v horšom svetle sa ukazuje to, za čo všetko Rezort pod vedením dvojice z SpP utráca peniaze daňových poplatníkov.

To, že hospodári s verejnými prostriedkami, sme už uviedli v predchádzajúcich článkoch. Poslanci v dobrej viere, lebo jedine im prináleží v zmysle zákona o verejnej správe o finančných prostriedkoch mesta rozhodovať, priklepli Rezortu 180-tisíc eur na podporu turizmu. Ten si však toto poslanie evidentne vysvetlil po svojom a pustil sa do oblastí dotovania spoločenských a kultúrnych podujatí na základe svojvôle Hudcoviča či Tremboša. Či sú nimi platené aktivity pre turistov lákadlom, sa dá vážne pochybovať.

Na dotovanie športu, kultúry, školstva či sociálnej oblasti alebo životného prostredia má mesto Piešťany prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN), podľa ktorého musia žiadatelia spĺňať prísne kritériá. VZN presne stanovuje formu žiadostí a tieto prechádzajú cez odborné komisie, ktoré posúdia účel, ale i množstvo požadovaných finančných prostriedkov. Avšak posledné slovo v prideľovaní mestských peňazí majú poslanci. Neboli to však ani tento rok žiadne veľké sumy, ktoré žiadatelia o dotácie z verejných peňazí dostali. Väčšinou mesto rozdalo len po pár sto eur.

Hudcovič s Trembošom však cez Rezort zaviedli svoj vlastný systém prideľovania mestských peňazí. Na jedinú akciu v roku nemenovaného občianskeho združenia nadelili 4500 eur. Financovali aj podivnú športovú aktivitu s názvom discgolf v mestskom parku.

Avšak najväčším pohŕdaním zastupiteľstva a jeho kompetencií pri rozdeľovaní mestských financií je naplnenie snov poslanca z SpP Petra Veverku z prostriedkov Rezortu na ním organizovaný Dychfest. Veverka účel tejto akcie pre Piešťanský týždeň jasne zadefinoval: „Priviesť do Piešťan mládežnícke a detské dychové súbory bolo mojím snom už z čias, keď som pôsobil v pionierskom dome, kde som učil hru na dychových nástrojoch. Som veľmi rád, že po 48 rokoch sa mi to splnilo.“

Ako obísť zastupiteľstvo sa však naučil od dvojice poslancov aj primátor Miloš Tamajka. Ten podľa našich informácií, keď mu na poslednom zasadnutí poslanci odmietli zaradiť do bodu rokovania dotácie pre futbalistov a hádzanárov pre oboch v objeme 20-tisíc eur, dostal nápad, že financie rozdelí poza chrbát poslancov a športovcom na účet pošle peniaze Rezort.

A tak tomu, čo sa deje v Rezorte pod vedením poslancov Tremboša a Hudcoviča okrem porušovania zákonov o rozpočtových pravidlách v zmysle správy kontrolóra, sa dá v plnej miere vyčítať i neplnenie si účelu v zmysle zákona o cestovnom ruchu, ale hlavne ignorovanie zastupiteľskej demokracie pri „bačovaní“ s verejnými peniazmi.

Jozef Vojčiniak

133 Shares
Priestor pre vašu reklamu 728×90

Najnovšie správy

Dnes je piatok 22. februára. Tento deň je Medzinárodným dňom skautiek a Európskym dňom obetí zločinu. Meniny má Etela.
  • 22.02.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Dnes je štvrtok 21. februára. Tento deň je Medzinárodným dňom turistických sprievodcov a Medzinárodným dňom materského jazyka. Meniny má Eleonóra.
  • 21.02.2019, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Služby mesta Piešťany tohtoročná snehová nádielka poriadne prevetrala. Januárové rekordné sneženie vyhnalo do ulíc nielen technických pracovníkov, ale aj takmer…
  • 21.02.2019, 12:00
  • Piešťany / Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava