Priorít pre ďalšie volebné obdobie je neúrekom

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 6. júla 2018, 09:00

V úvode júna sme na našej webovej stránke zverejnili anketu, v ktorej ste mohli hlasovať za budúceho primátora Piešťan. Predstavili sme vám mená neoficiálnych kandidátov, o ktorých sa však v politických kuloároch hovorí, že by sa mali v novembri uchádzať o priazeň voličov.


Poslanec Peter Jančovič ohlásil svoju kandidatúru na primátora Piešťan. (Autor: pror)

Okrem Miloša Tamajku, Tomáša Hudcoviča, Pavla Vermeša a Petra Jančoviča ste mohli dať hlas aj doteraz neznámemu kandidátovi. Nebolo to veľkým prekvapením, že práve on získal najviac hlasov od 924 návštevníkov nášho webu. S víťazom sme chceli spraviť rozhovor, no s avatarom sa to nedá. Na ďalších priečkach sa zhodne umiestnili Tamajka a Jančovič. Vzhľadom na nekalú snahu ovplyvniť hlasovanie v prospech súčasného primátora sme prvenstvo prisúdili Petrovi Jančovičovi. Preto sľúbený rozhovor prinášame s ním.

Ak sa vám podarí uspieť v komunálnych voľbách 2018 a získate post piešťanského primátora, aké budú vaše hlavné ciele na najbližšie štyri roky?

Jedným z mojich cieľov je zefektívnenie odpadového hospodárstva, aby obyvatelia mesta pociťovali, že triediť odpad sa im oplatí nielen ekologicky, ale aj ekonomicky. Ďalej treba naštartovať postupné obnovovanie verejného osvetlenia. Mali by sme si tiež zakladať na tom, že sme zelené mesto, a preto by som rád nadviazal na svoje poslanecké aktivity smerujúce k efektívnemu využívaniu vody v priestore, v ktorom žijeme, teda aj využívaním dažďovej vody na starostlivosť o zeleň.

Projekty rekonštrukcie ulíc sa musia robiť koncepčne, aby sa oprava vozovky konala spolu s tvorbou cyklochodníkov, s opravou chodníkov, kanalizácie a verejného osvetlenia ako jednotný balík.

Stoja pred nami aj strategické ciele, napríklad prepojenie Dopravnej ulice a sídliska Adam Trajan, a tým odľahčenie dopravy a zníženie emisií na Bratislavskej ceste. Zamerať sa treba aj na vytváranie podmienok pre športovanie. Povinnosťou mesta je starať sa o školské budovy a v neposlednom rade podporovať cyklodopravu.

Samozrejme, prioritou je aj zabezpečenie starostlivosti o našich starších občanov, a to zvýšením kapacity ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti, pričom jedným z opatrení je vybudovanie, resp. dobudovanie takto zameraného zariadenia.

Mesto zápasí s nedostatkom parkovacích miest v centre aj na sídlisku Adam Trajan, centrum je preplnené individuálnou automobilovou dopravou. Aké riešenia by ste priniesli pre zlepšenie situácie?

Dopravná situácia si vyžaduje  komplexné riešenie v zmysle koncepcie dopravy v meste Piešťany. Problém parkovania je taký rozsiahly, že jeho riešenie nestojí v budovaní malých parkovacích plôch namiesto zelene, ale musíme nastúpiť na dlhú cestu smerujúcu k budovaniu parkovacích domov. Situáciu na sídlisku Adam Trajan môžeme vyriešiť vďaka parkovaciemu domu, a to isté platí aj o centre vybudovaním parkovacieho domu na Nálepkovej ulici. Treba začať s postupnými krokmi vedúcimi k odľahčeniu statickej dopravy prostredníctvom parkovacích domov. Dopravnú situáciu v centre musíme riešiť ako celok, nie každú ulicu zvlášť.

Mestský park je z hľadiska životnosti stromov v dezolátnom stave. Aké kroky by ste na jeho záchranu podnikli?

Ako mestský poslanec som navrhol založenie rozpočtovej položky na obnovu parku a už druhý rok sa tieto finančné prostriedky na tento účel čerpajú. Mestský park je skutočne v zlom stave a je potrebné do tejto rozpočtovej položky každoročne dávať dostatok financií a náš park postupne obnovovať.

Plánujete nejakým spôsobom meniť organizačnú štruktúru mestského úradu?

V pokoji a s rozvahou treba sfunkčniť mestský úrad, nastaviť procesy riadenia úradu. Mestu v súčasnosti chýba hlavný architekt. Kľúčové je nastavenie stavebného úradu, aby konal rýchlo a správne. Vytvoriť tiež treba investičné oddelenie a samostatný odbor životného prostredia.

Mestský kontrolór zistil veľké množstvo nedostatkov v oblastnej turistickej organizácii Rezort Piešťany, v ktorej má mesto najvýraznejší vplyv. Ak budete primátorom, čo by sa v jeho činnosti malo zmeniť a aké ciele by mal Rezort napĺňať?

Rezort Piešťany by nemal byť len organizáciou, ktorou pretečú peniaze. Rezort si predstavujem ako efektívny nástroj, ktorý udáva smerovanie cestovného ruchu, navrhuje konkrétne opatrenia na zvýšenie atraktivity mesta a jeho návštevnosti pretavené do konkrétnych projektov, ktoré aj koordinuje.

Mestské zastupiteľstvo sa v poslednom volebnom období utápalo v množstve diskusií poslancov často aj úplne mimo schváleného programu, pričom tieto nikam neviedli. Ako by ste dokázali „ukočírovať“ tento nešvár?

Predovšetkým je dôležité, aby materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva boli pripravované precízne a tak, aby sme sa vyhli zbytočne dlhým diskusiám. Úlohou primátora by malo byť zjednocovať, a preto treba od prvého momentu nastaviť správnu formu komunikácie medzi primátorom a poslancami. Taktiež treba rešpektovať a opierať sa o názory odborných komisií, ktoré vďaka svojim členom z radov odbornej verejnosti podávajú fundované názory a riešenia.

Ste veriaci človek, čo aj verejne prezentujete, no v Piešťanoch žijú i liberálnejší občania. Ukázalo sa to pri decembrovom pochode čertov. Ako primátor budete musieť zastupovať všetkých občanov. Ako by ste spomínanú situáciu riešili, keby sa konal Krampus aj tento rok?

Nie je dobré, že sa táto udalosť stala predmetom množstva hádok. Treba pragmaticky a rozvážne komunikovať s organizátorom, pričom témami sú termín, resp. miesto podujatia.

Jozef Vojčiniak

129 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 4. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom nevinných detských obetí agresie. Meniny má Lenka.
  • 03.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 3. júna. Vo Vrbovom sa v tento deň v roku 1926 narodil dôstojník Anton Muržic. Meniny má…
  • 02.06.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 4. júna 2023
Meniny má Lenka, zajtra Laura