Súťaž „O plnú školskú tašku“

 • Nezaradené
 • 2. júla 2018, 22:00

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte: školskú tašku plnú pomôcok podľa vlastného výberu v hodnote 60 € a 7x 10-eurovú poukážku na nákup tovaru v predajni spoločnosti PODNIKATEĽ

sutaz plna taska
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte! © apt

Súťaž sa uskutoční od 3. 7. do 20. 8. 2018.

Výhercom hlavnej ceny – školskej tašky – sa stáva súťažiaci, ktorý doručí do 20. 8. 2018 do 12:00 na adresu redakcie: Piešťanský týždeň, Teplická 63, 921 01 Piešťany, čo najviac vyplnených kupónov uverejnených v PT č. 27 – 33/2018.

Počas trvania súťaže vyžrebujeme každý týždeň jedného výhercu, ktorý získa poukážku v hodnote 10 € na nákup tovaru v predajni PODNIKATEĽ. Žrebujeme vždy v pondelok o 12:00 z doručených kupónov z aktuálneho vydania PT.

Pravidlá súťaže

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť WINTER média, a. s., so sídlom Teplická 63, 921 01 Piešťany, IČO: 44 008 520, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10485/T,  ktorá spolu s obchodným partnerom, viď bod 4.1, zabezpečila výhry do súťaže s názvom „O plnú školskú tašku“ .

 

 1. Súťaž sa uskutoční v období od 03.07.2018 (0:00) do 20.08.2018 (12:00), pričom žrebovanie bude vykonané dňa 20.08.2018 o 12:00 v sídle spoločnosti WINTER média, a. s., na ulici Teplická 63, 921 01 Piešťany.

 

 1. Účasť v súťaži

 

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenska (ďalej len „súťažiaci“). Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu a tento je oprávnený prevziať ich menom prípadnú výhru, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom.

Organizátor si vyhradzuje právo preveriť totožnosť výhercu vyzvaním na predloženie dokladu totožnosti.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Organizátorovi súťaže a iným spoločnostiam podieľajúcim sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné k týmto osobám v priamom rade, ich súrodenci a manželia.

 • Súťažiaci vstupuje do súťaže zaslaním ktoréhokoľvek kupónu uverejneného v nasledujúcich vydaniach týždenníka „Piešťanský týždeň“:
  • 27/2018, dátum vydania 03.07.2018
  • 28/2018, dátum vydania 10.07.2018
  • 29/2018, dátum vydania 17.07.2018
  • 30/2018, dátum vydania 24.07.2018
  • 31/2018, dátum vydania 31.07.2018
  • 32/2018, dátum vydania 07.08.2018
  • 33/2018, dátum vydania 14.08.2018

Pre zaradenie do súťaže o hlavnú cenu je rozhodujúci termín doručenia ktoréhokoľvek kupónu uverejneného v Piešťanskom týždni špecifikovaného vyššie, a to do 20.08.2018 do 12:00 na adresu sídla spoločnosti WINTER média, a. s., Teplická 63, 921 01 Piešťany.

Pre zaradenie do žrebovania o poukážku na nákup v predajni PODNIKATEĽ v hodnote 10€, je termín vždy do pondelka do 12:00.

 

 1. Výhry, žrebovanie, podmienky ich prevzatia

 

 • Predmetom súťaže sú nasledujúce výhry:
 • 7 x 10€ poukážka na nákup v predajni spoločnosti PODNIKATEĽ
 • 1 x školská taška plná pomôcok podľa vlastného výberu (odhadovaná cena 60€)

 

 • Žrebovanie poukážok v hodnote 10€ sa uskutoční v pondelok o 12:00 v nasledujúcich dátumoch: 09.07.2018, 16.07.2018, 23.07.2018, 30.07.2018, 06.08.2018, 13.08.2018 a 20.08.2018; v sídle spoločnosti WINTER média, a. s., na adrese Teplická 63, 921 01 Piešťany. Každý týždeň bude vyžrebovaný jeden výherca poukážky v hodnote 10€. Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu prevzatia cien.
 • Súťažiaci, ktorý zašle najviac kupónov sa stáva výhercom hlavnej ceny, školskej tašky plnej pomôcok podľa vlastného výberu. Výherca hlavnej ceny bude vyhodnotený v pondelok 20.08.2018 o 12:00. Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní za účelom dohodnutia termínu prevzatia cien.
 • Zoznam výhercov bude uverejnený v nasledujúcich vydaniach týždenníka, a to vydanie číslo 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 a taktiež na webovej stránke piestanskydennik.sk.
 • Výherca hlavnej ceny bude uverejnený vo vydaní Piešťanského týždňa číslo 34, dátum vydania 21.08.2018 a taktiež na webovej stránke piestanskydennik.sk.
 • Výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Právo na výhru nie je možné previesť, ani nie je možné previesť vecnú výhru na peňažnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne Organizátor súťaže.
0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
 • 19.05.2024, 00:01
 • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard