Ambulantnú pohotovosť pomáhal vyriešiť kraj

  • Kraj / Spravodajstvo
  • 2. júla 2018, 16:00

Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja výrazne pomohli pri zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre všetkých občanov kraja, hoci je to kompetencia ministerstva zdravotníctva.

ordinacia detska
ilustračné foto © NitraDen

Od 1. júla nadobudla účinnosť novela zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Doteraz existujúca Lekárska služba Prvej pomoci (LSPP) sa nahrádza pevnou ambulantnou pohotovostnou službou (APS). Túto zmenu legislatívne pripravilo ministerstvo zdravotníctva.

V zmysle novej úpravy zákona mal štát (ministerstvo zdravotníctva) zabezpečiť výberové konania na tzv. pevné body APS, čiže miesta, kde majú byť služby ambulantnej pohotovosti poskytované. V TTSK bolo ministerstvom stanovených 7 pevných bodov APS pre dospelých (Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Senica) a 6 pevných bodov APS pre deti a dorast (Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Piešťany, Skalica, Senica).

Lenže po 1. kole výberového konania boli v našom kraji obsadené len 3 pevné body pre dospelých, aj pre deti a dorast (okresy Piešťany, Senica a Dunajská Streda). Štát teda na území Trnavského kraja nedokázal zabezpečiť službu APS vo viac ako polovici siete pevných bodov APS.

„Práve tu, a to chcem zdôrazniť, výrazne vstúpili do hry zástupcovia trnavskej župy. Hoci zodpovednosť za tento problém nesie podľa zákona ministerstvo zdravotníctva – výberové konanie bolo v kompetencii ministerstva a samosprávne kraje neboli prizvané k žiadnej súčinnosti, trnavská župa vyvinula nad rámec zákonných povinností maximálne úsilie a snahu, aby služba APS bola, dostupná všetkým obyvateľom kraja,“ vysvetlil trnavský župan Jozef Viskupič.

„Okamžite, ako sme získali informáciu o výsledku z 1. kola výberového konania, iniciovali sme osobnú komunikáciu s lekármi a poskytovateľmi. Len vďaka mimoriadnemu nasadeniu župy a ústretovosti lekárov a poskytovateľov dnes môžem konštatovať, že sme dosiahli dohodu na prevádzkovaní pohotovostí aj v ďalších troch pevných bodoch.“

Posledný neobsadený pevný bod predstavovala Nemocnica s poliklinikou Hlohovec. Aj v tomto prípade už bola ministerstvu zdravotníctva odoslaná žiadosť o vydanie dočasného poverenia. Dnes na základe rozhodnutia o dočasnom poverení, bude služba APS zabezpečená aj v okrese Hlohovec. Tým sú pre občanov zabezpečené všetky miesta pohotovostnej služby v TTSK.

So službami APS však úzko súvisí aj prevádzka lekární, pretože darmo pacient získa cez APS rýchlu diagnózu, keď najbližšia pohotovostná lekáreň by bola v inom meste či obci v kraji. „Som rád, že aj tu môžem informovať o úspešnom výsledku, dohode s lekárňami, ktoré budú k dispozícii vždy v blízkosti sídla pohotovosti,“ doplnil J. Viskupič.

Ak by TTSK sám nevyvinul iniciatívu, občania by sa po 1. júli k službám APS v niektorých bodoch jednoducho nedostali. „Ako predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 teda musím povedať, že ministerstvo posunulo horúci zemiak do rúk samosprávnych krajov a nebyť nás, veľká časť siete by nebola zabezpečená. Viem, že v niektorých samosprávnych krajoch mali veľké výhrady k bodom APS, ktoré im určilo ministerstvo. A určite išlo aj o oprávnené protesty,“ dodal Jozef Viskupič a na záver doplnil: „Dovoľte mi ešte poďakovať lekárom a lekárnikom za ústretovosť, najmä tým, ktorí sa rozhodli zabezpečovať pohotovosť na dobrovoľnej báze.“

TS TTSK

5 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla pre deti a mládež, Medzinárodným dňom šťastia a Svetovým…
  • 19.03.2023, 22:24
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. marca 2023
Meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav