Piešťany žili v roku 1976 v znamení komunistického zjazdu a komunálnych volieb

  • História
  • 1. júla 2018, 12:00

S dôverou do budúcnosti vykročili občania okresu i celého štátu do nového roku 1976, ktorý sa niesol v znamení XV. zjazdu KSČ a 55. výročia založenia Komunistickej strany Československa.

historia piestany
Takto chutilo leto v roku 1976 na piešťanskej Eve. © apt

Na počesť zjazdu komunistov sa napríklad od 17. marca do 17. apríla konali dobrovoľné pracovné zmeny, v rámci ktorých sa brigádnicky zveľaďovali a skrášľovali nielen Piešťany. Na celomestskej pracovnej zmene 10. apríla sa napriek nepriaznivému počasiu zišlo 886 brigádnikov, ktorí čistili potok Dubová, kanály, priekopy či upravovali ihriská a verejnú zeleň.

Okrem toho sa v októbri 1976 konali voľby do zastupiteľských zborov. Aby sa ľudia „dobrovoľne“ zúčastnili volieb a vybrali si „slobodne“ kandidátov, všade sa zriaďovali agitačné strediská, v ktorých sa deklarovali úspechy strany a vlády. Napríklad v Piešťanoch ich bolo dvanásť, vo Vrbovom štyri. Ich náplňou bolo organizovať prednášky, výstavy či premietať propagačné filmy.

Motivovanie pracujúcich nemalo hraníc. Vo veľkom sa rozbehlo socialistické súťaženie Brigád socialistickej práce, pričom len v Tesle sa do súperenia zapojilo 54 kolektívov. V Chirane sa zasa mohli pochváliť zlepšovateľským hnutím, do ktorého sa zapojilo 47 pracovníkov, z toho 13 robotníkov. Za prvý polrok podali 96 zlepšovateľských návrhov. Aby toho nebolo málo, Mestský národný výbor v Piešťanoch vyzval v novembri všetky mestské a miestne národné výbory v okrese, aby rozvinuli socialistické záväzky na počesť 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 30. výročia Víťazného februára.

historia piestany
JANUÁR: Úvod roka bol slávnostný pre Annu Kalačovú, vedúcu kádrového a personálneho útvaru Štátnych kúpeľov Piešťany, ktorej prezident republiky udelil štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“. Odovzdal jej ju krajský komunista Jozef Dovala.

Vo veľkom sa robila propaganda aj medzi družstevníkmi. Lídrom bolo JRD Ernsta Thälmanna vo Veselom, kde sa pri príležitosti už spomínaných výročí zaviazali splniť socialistický záväzok v objeme 418-tisíc korún. Pre zabezpečenie úspechu založili komplexne racionalizačnú brigádu, ktorej súčasťou sa stali tiež zástupcovia vysokých škôl, výskumných ústavov či šľachtiteľských staníc.

Ľudia však mali aj bežné starosti a slasti. Rodičia i 15-ročná mládež museli napríklad po neprijatí na strednú školu čeliť nátlaku školských poradcov, ktorí by ich najradšej poslali do neatraktívnych učňoviek.

V máji oslávili pracujúci najväčšieho piešťanského závodu Tesla 15. výročie založenia prvých prevádzok závodu v Piešťanoch. Na prelome augusta a septembra sa stal piešťanský hotel Lipa sídlom rokovania RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, protipól Európskeho spoločenstva). Čo zaujímavé sa udialo v regióne v roku 1976, prinášame v našom prehľade.

historia piestany
FEBRUÁR: Známejší agilný divadelný krúžok pri JRD v Chtelnici pod vedením nestarnúceho režiséra Jozefa Bašnáka nacvičil vo februári veselohru Klbko, s ktorou sa predstavili aj v Hradišti pod Vrátnom.

Január

Pri Váhu začali pracovníci Pozemných stavieb s výstavbou nového sídliska s 337 bytmi. Použila sa sovietska technológia B-70, čo znamenalo napríklad namiesto stierky na stenách len tapety na holých paneloch. Okrem šesť a deväťpodlažných bytoviek mali do roku 1979 pribudnúť aj škôlka a jasle.

Február

V Kočíne sa mohli pochváliť založením divadelného krúžku, ktorého „otcom“ bol riaditeľ školy Ivan Jablonický. Prvou hrou, ktorú naštudovali, bol Luknárov Statočný valach, s ktorou vystúpili aj v Lančári, Šterusoch, Chtelnici, Nižnej či v Jalšovom.

historia piestany
MAREC: Vo Veľkých Kostoľanoch sa tešili z novej telocvične, a tak bola celá obec zanietená športom. Spomedzi mnohých krúžkov sa vynímali hádzanárky zo ZDŠ, na snímke s trénerom Miroslavom Petrášom.

Marec

V priestoroch Malej scény Ivana Krasku v Piešťanoch inštalovali veľmi „povzbudivú“ výstavu – o kremačnom hnutí u nás i vo svete. Obrazy znázorňovali rôzne spôsoby pochovávania mŕtvych, fotografie krematórií a urnových hájov.

Apríl

Piešťanský Vkus priniesol do jarnej sezóny viacero odevných noviniek. V rámci kolekcie ponúkal polyesterové plášte v klasickom i módnom strihu pre mužov, semišové a polyesterové plášte v pestrom farebnom zhotovení pre ženy a tiež metrový textil a výrobky koženej galantérie.

historia piestany
APRÍL: Do celomestskej pracovnej zmeny sa 10. apríla zapojili aj zväzáci, ktorí upravovali verejné priestranstvá.

Máj

Na Sĺňave sa uskutočnil jubilejný 20. ročník Veľkej ceny Slovenska v jachtingu. Súťažilo sa v dvoch olympijských triedach: 470 a Finn a v prípravnej triede 420. Celkovo súťažilo 67 posádok, jedna prišla aj z Poľska.

historia piestany
MÁJ: V Chtelnici sa uskutočnila okresná súťaž dychových hudieb dospelých, na ktorej sa predstavilo sedem orchestrov v troch kategóriách. V jednej z nich zvíťazila aj domáca dychovka.

Jún

Povodie Váhu na Sĺňave budovalo neveľký umelý ostrov, ktorý vznikal ukladaním nekvalitných bahnitých štrkov vyťažených pri prečisťovaní toku Váhu. V pláne bolo ostrov ozeleniť a vytvoriť z neho raj vodného vtáctva. Dnes môžeme konštatovať, že sa im to podarilo.

historia piestany
JÚN: Na Triede obrancov mieru otvorili nové nákupné stredisko, kde okrem samoobsluhy potravín, bufetu, obchodov s drogistickým tovarom a domácich potrieb našiel útočisko aj Tuzex. Popritom tam začali fungovať tiež komunálne služby občanom a pošta.

Júl

Trikota Vrbové opäť žala úspechy na Libereckých výstavných trhoch (LVT), kde sa predstavila s kolekciou výrobkov pripravovaných na sezónu 1977. Získala už v poradí 18. medailu LVT, tentoraz za dámske pyžamo módneho pončového strihu Sanmaríno, ktoré navrhla mladá návrhárka Elena Kimerlingová.

Tri mesiace pred termínom odovzdali pracovníci Pozemných stavieb poslednú bytovku na sídlisku Juh v Piešťanoch. Za štyri roky tu postavili tiež škôlku pre 90 a jasle pre 60 detí.

August

Aby sa stihla dokončiť nová ľadová plocha v Piešťanoch v plánovanom termíne, do akcie Z museli zapojiť ruky viacerí brigádnici. Tí však v lete chýbali, a preto sa mesto rozhodlo robiť veľkú náborovú kampaň medzi športovcami, verejnosťou, organizáciami i na letisku. S výstavbou sa začalo koncom roka 1975 a v lete pracovníci ČKD Praha nainštalovali časť technológie na betónový podklad.

historia piestany
AUGUST: Pri príležitosti osláv SNP otvorili v Prašníku modernú budovu predajne potravín a závodu verejného stravovania. Vybudovali ju v akcii Z za 1,5 milióna korún.

September

Zvolebnievalo sa, a tak opäť prišli na rad dobrovoľné pracovné zmeny. Tentoraz na základe celookresného socialistického záväzku sa dobrovoľne pracovalo od 18. septembra do 17. októbra, aby sa splnili ciele volebných programov, záväzky a investičné plány akcie Z.

historia piestany
SEPTEMBER: V Dolnom Lopašove boli v plnom prúde zberové práce na chmeľnici a do česania sa okrem družstevníkov zapájali študenti i školáci. Pomáhala už aj nová výkonná česačka ČLCH-1, ktorá zber chmeľu podstatne urýchlila.

Október

Dva najväčšie podniky v Piešťanoch – Tesla a Chirana – zvádzali medzi sebou neúprosný boj v inovátorstve. Oba mali svojich zlepšovateľov a predháňali sa v množstve podaných návrhov a ušetrených peňazí. Za prvých deväť mesiacov podali v Chirane 139 zlepšovateľských návrhov, ktoré mali podniku ušetriť 435-tisíc korún. Tesla bola na tom s počtom 109 „zlepšovákov“ horšie, no tie ušetrili až 2,5 milióna korún.

historia piestany
OKTÓBER: Toto nie je rad na mäso, ale spontánny prejav politickej vyspelosti a občianskej zodpovednosti Piešťancov. Takto namotivovaní stáli 22. októbra o 14:30 pred volebnou miestnosťou na Pribinovej ulici.

November

Stredná hotelová škola si pripomínala 30. výročie svojho vzniku. V moderných objektoch školy na Leninovej ulici sa v jubilejnom roku vyučovalo v troch študijných odboroch – ekonomika a prevádzka hotelov, ekonomika a prevádzka spoločného stravovania a ekonomika cestovného ruchu. Školu navštevovalo 668 žiakov denného a 593 žiakov diaľkového štúdia.

historia piestany
NOVEMBER: Omladina piešťanského vodného póla pod vedením trénera Ladislava Bačíka zožala po dobrých výsledkoch v krajskej súťaži aj ďalší významný úspech. Na majstrovstvách Slovenska skončili žiaci TJ Kúpele Piešťany na druhom mieste za UK Bratislava a na neoficiálnych majstrovstvách ČSSR v Plzni skončili tiež druhí.

December

Prvý deň v mesiaci na dlhé roky zmenil pracovnú morálku na celom Slovensku. Všetky druhy nápojov s viac ako 0,75 objemových percent alkoholu, čapované, v spotrebiteľskom či darčekovom balení a pivo viac ako 10-stupňové sa mohli predávať v pracovných dňoch len od 10. hodiny. Týkalo sa to maloobchodu, bufetov, reštaurácií s výnimkou odbytových stredísk vo výberovej, prvej a druhej cenovej skupine.

historia piestany
DECEMBER: Na prelome novembra a decembra postihli región záplavy. Nie však z rozvodneného Váhu, ale z dlhotrvajúcich dažďov, ktorých zrážky nedokázali potoky či nádrže udržať v korytách. Takto to vyzeralo v blízkosti vodnej nádrže Čerenec pri Vrbovom.

Gabo Kopúnek

90 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 28. marca. Tento deň je Dňom učiteľov. Meniny má Soňa.
  • 27.03.2023, 22:44
  • Dobré ráno, Piešťany!
Žiaci tanečného súboru Austedis pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli svoje tanečné schopnosti v…
  • 26.03.2023, 00:01
  • Mladí dnes / Piešťany
Dnes je streda 29. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti hluku. Meniny má Miroslav.
  • 28.03.2023, 22:20
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
  • 26.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 28. marca 2023
Meniny má Soňa, zajtra Miroslav