Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch slávila 50-tiny

  • Nezaradené / Kultúra a spoločnosť / Reportáž / Piešťany / Spravodajstvo
  • 14. júna 2018, 13:01

SPŠE v Piešťanoch oslávila polstoročnicu. Slávnostná akadémia sa konala v stredu 13. júna v Kultúrno-spoločenskom kine Fontána. V hľadisku kina sedeli súčasní aj dávni pedagógovia, riaditelia, zamestnanci školy i študenti. Súčasní aj tí, čo elektrinu navštevovali kedysi. Nechýbali ani hostia. Znel Gaudeamus a všetci – rameno pri ramene – stáli a hlavou sa im preháňali rôzne otázky. Čo všetko tu zažili a čo ešte zažijú?

gaudeamus spse
V úvode osláv 50. výročia existencie SPŠE znel Gaudeamus. (Autor: Viera Dusíková)

Program moderovala pedagogička Dáša Chrásteková. Vítala a predstavovala jednotlivých hostí, porozprávala o histórii aj súčasnosti školy.

dasa chrastekova spse
Program moderovala Daša Chrásteková.

K publiku sa prihovoril súčasný riaditeľ SPŠE Jozef Kolník, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Marek Neštický. Ten odovzdal riaditeľovi plaketu TTSK. Viceprimátor Piešťan Martin Valo. Ten si zaspomínal aj na svoje študentské časy, keď ako gymnazista chodil v rámci hodín programovania na školské výpočtové stredisko k veľkému sálovému počítaču EC 1021. Tam zažil aj pedagógov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, ktorých si veľmi vážil. Aj im ako i súčasným učiteľom teda patrí plaketa mesta Piešťany, ktorú Valo odovzdal riaditeľovi J. Kolníkovi.

Jozef Kolnik Martin Valo SPSE
Riaditeľovi SPŠE Piešťany Jozefovi Kolníkovi odovzdal plaketu mesta viceprimátor Martin Valo.

Na slávnosti si uctili všetkých pedagógov aj žiakov, ktorí sa tejto emóciami naplnenej chvíle nemohli zúčastniť. Osobitne poďakovali bývalým riaditeľom školy Michalovi Zvončekovi, Jane Sivákovej, Ivete Babičovej, Márii Kováčovej a i Milanovi Tupém. Ďakovnú reč predniesla za všetkých predniesla Iveta Babičová.

riaditalia SPSE babicova Tupy Zvoncek Kolnik Kovacova Sivakova
Osobitne poďakovali bývalým riaditeľom školy . Sprava: Michalovi Zvončekovi, Jane Sivákovej, Ivete Babičovej, Márii Kováčovej a i Milanovi Tupém. Vzadu je J. Kolník.

Vo svojom príhovore okrem iného vyslovila myšlienku vzájomného prelínania a súvislostí, ktoré sa ako niť ťahajú celou históriou školy. „Z niekdajších riaditeľov boli učitelia, z učiteľov sa stali riaditelia, zo žiakov sa stali učitelia. A naši bývalí absolventi posielajú svoje deti i vnukov na SPŠE,“ skonštatovala I. Babičová. Do kytice pozdravov a príhovorov sa zapojil aj predstaviteľ družobnej školy z Rožnova Pod Radhoštěm. Za všetkých bývalých žiakov svoje originálne vyznanie škole i učiteľom povedal bývalý absolvent, hudobník, spisovateľ, bývalý pracovník už neexistujúcej atómovej elektrárne, Branislav Jobus z Vrbového.

brano jobus
Braňo Jobus sa na „elektrinu“ prihlásil preto, že aj gitara má dróty…

Na elektriku som sa prihlásil preto, že aj moja gitara mala dróty,“ uviedol B. Jobus. A podotkol, že keď on školu navštevoval – maturoval v roku 1988, sa hovorievalo študentom elektrotechnickej priemyslovky, že sú páni elektrikári – škola mala chýr a patrila medzi elitu. Hlavne vďaka kvalitnej výučbe a pedagógom. Zaspieval jednu zo svojich skladieb o Muflónovi Anciášovi a podotkol, že i hudbu, ktorú produkuje robí vďaka dobrým znalostiam z elektrotechniky.

FS slnecnica
FS Slnečnica vystupovala počas celej slávnosti.

Medzi jednotlivými vstupmi zatancovali členovia Folklórneho súboru Slnečnica, ktorý vedie Miroslav Donoval svoje originálne choreografie. Moderátorka predstavila pomocou projekcie históriu aj súčasnosť školy a tiež vymenovala absolventov, na ktorých je škola hrdá a ktorí šíria jej dobré meno doma aj v zahraničí.

SPSE
Nový školský rok 2015 v novej budove školy – takto sa tešili prváci.

Históriu začali písať prví žiaci v budove v mestskom parku
Z iniciatívy podniku Tesla Piešťany v školskom roku 1967/68 zriadili v našom meste tri elokované triedy SPŠE Bratislava. A tak sa prví elektrotechnici začali učiť v budove zvanej Panónia na kraji mestského parku na dnešnej Beethovenovej ulici. Riaditeľom SPŠE v Bratislave bol v tých časoch Ladislav Červený, jeho zástupcom pre elokované triedy v Piešťanoch sa stal odborník na deskriptívnu geometriu, Tibor Vadrna. Škola mala tri triedy, dva odbory a šesť učiteľov. Pre porovnanie – dnes má škola šestnásť tried, tri študijné odbory, 43 pedagogických a 13 nepedagogických pracovníkov. Už tri roky sídli na Brezovej ulici, kde sa presťahovala z Námestia SNP.

SPSE 50 ucitelia riaditelia oslavy
Súčasní aj bývalí pedagógovia a zamestnanci školy.

Samostatná SPŠE vznikla v Piešťanoch dňa 1. októbra roku 1968. Jej prvým riaditeľom bol Tibor Vadrna. Školu viedol do roku 1976. Koncom roka 1968 a začiatkom roka 1969 sa závod Tesla, ktorý dovtedy sídlil na terajšom Námestí SNP presťahoval do nového areálu na Vrbovskej ceste v piešťanskej Kanade. Uvolnenú budovu prevzala dňa 22. apríla 1969 SPŠE v Piešťanoch. Od prvého septembra toho roku sa začalo vyučovanie v novej škole. Mala dvanásť tried, šesť laboratórií, dielne ručného a strojového obrábania, k dvom odborom pribudol tretí a desať učiteľov.

spse
V roku 2007 na Dni otvorených dverí študenti v odborných laboratóriách prezentovali svoje zručnosti.

V júni 1971 opustili brány školy prví maturanti denného a večerného štúdia. Súčasťou školy sa stal Domov mládeže a školská jedáleň vo Vila Löger a od roku 1971 do roku 2013 sa jeho dušou a pre študentov druhou mamou stala vedúca internátu – Mária Vidová.

SPSE najvacsie tablo vila loger
Najväčšie tablo na Slovensku si v roku 2010 študenti vyvesili na Domov mládeže – vtedy ho mali ešte pri Kolonádovom moste vo Vile Loger.

Druhým riaditeľom bol Ján Kuzevič. V školskom roku 1975/76 bolo v časti budovy školy zriadené Školské výpočtové stredisko, ktoré sa od 1. januára 1976 stalo samostatným subjektom a jeho riaditeľom sa stal Jozef Jančík.
Tretím riaditeľom školy v poradí bol Michal Zvonček. Počas jeho pôsobenia sa uskutočnila výstavba prístavby k budove školy, čím sa podstatne zlepšili priestorové podmienky školy, pribudli učebne, kabinety, laboratóriá, v suteréne školy telocvičňa a sauna a bol otvorený odbor slaboprúdová elektrotechnika.

Oslavy 50. výročia školy si nenechali ujsť ani niekdajší pedagógovia školy. Peter Žúbor (vpravo)so svojím kolegom si vzali i belasé motýliky.

Ako štvrtá viedla školu odborníčka na výpočtovú techniku a programovanie, Jana Siváková. V tomto období bola vykonaná rekonštrukcia Domova mládeže a k trom elektrotechnickým triedam pribudol nový odbor technické a informatické služby.

spse
Imatrikulácia z roku 2012, prijímanie prvákov do cechu elektrikárskeho je vždy plné veselia a úskalí.

Piatou riaditeľkou školy sa stala Iveta Babičová. V rámci projektu INFOVEK bola zrealizovaná špecializovaná učebňa výpočtovej techniky, uskutočnila sa rekonštrukcia telocvične, oprava strechy na budove školy. V roku 2003 sa škola zapojila do systému CISCO Networking Academy a bola podpísaná zmluva medzi STU BA a SPŠE PN. Do súčasnosti sa kurzov CISCO Academy zúčastnilo a úspešne ich absolvovalo viac ako stovka študentov. Dosiahli rôzne úrovne a najlepší absolvovali všetky štyri semestre.

spse
Triedu v roku 2014 priviedol k maturite vtedy ešte učiteľ, dnes riaditeľ J. Kolník

Šiestou riaditeľkou školy sa stala pedagogička Mária Kováčová. Zamerala sa na realizáciu projektov za účelom získania prostriedkov z eurofondov, čím sa skvalitnilo materiálno-technické vybavenie školy. Postupne pribudli – nová špecializovaná jazyková učebňa, posilňovňa, učebňa merania, špecializovaná učebňa strojopisu a v roku 2008 sa uskutočnila rekonštrukcia a modernizácia školskej kuchyne a jedálne v priestoroch DM, výmena okien a obnovila sa fasáda budovy školy.

Školu na Námestí SNP vždy krášlili na jar sakury, večer sa pod nimi bozkávali zaľúbenci.

Po Kováčovej sa siedmym riaditeľom školy stal Milan Tupý (2009 – 2014), ktorý pokračoval v programe cezhraničnej spolupráce, v medzinárodnom projekte s ČR, s OA Břeclav a spolu sme vydávali československý študentský časopis PIKNIK. Škola sa v tomto období zapojila do medzinárodného projektu Enersol – Využívanie obnoviteľných zdrojov. Každoročne sa študenti zapájajú do celoslovenskej súťaže a umiestňujú sa na popredných miestach.
Súčasným riaditeľom je Jozef Kolník. Hoci škola v minulých rokoch prešla mnohými rekonštrukciami, vylepšeniami, priestory boli nevyhovujúce. V máji 2015 začali rekonštrukčné práce a príprava na sťahovanie do priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej na Brezovej ulici. Pomohli študenti, učitelia a 2. septembra 2015 začala škola písať novodobé dejiny.

SPSE stahovanie brezova ulica
Začiatok novej éry SPŠE – september 2015 – škola je už definitívne presťahovaná na Brezovú ulicu. Aj tu na slávnosti tancovala Slnečnica.

V projekte Enersol dosiahli študenti výrazné úspechy. Za všetky uvedieme Martina Horvátha, ktorý v tvorivej kategórii Autonómne auto s alternatívnym zdrojom energie v roku 2016 postúpil na medzinárodnú prehliadku v Brne a v tomto školskom roku s projektom Sledovač čiary so solárnymi článkami postúpil do celoslovenskej súťaže, ako aj Shakir Shakjiri s projektom Obnoviteľné zdroje energie. V tvorivej kategórii Robot na solárny pohon sa Lukáš Frank v roku 2017 zúčastnil celoslovenskej súťaže .

Úspešní členovia robotického krúžku bodovali na rôznych súťažiach aj v roku 2016. Krúžok vedie Jozef Dragula

V októbri 2017 bola SPŠE vybraná z tridsiatich škôl na Slovensku a stala sa IT Academie. Škola zavádza elektronické a komunikačné systémy a v súčasnosti je takmer kompletne hotová elektronizácia školy. Pre nový školský rok tu pripravujú nové študijné zameranie informačné a sieťové technológie a CISCO Networking Academy.

spse
A takto sa tešili z osláv svojej školy študenti…

Po oficiálnych oslavách nasledovala hostina. Tú svojim kolegom pripravili študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Piešťanoch. Maškrtky na pohľadanie.

SPSE maskrty
Slávnostné stoly prestreli pre elektrikárov ich kolegovia z „mojmírky“.
113 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 10. decembra. Tento deň je Dňom ľudských práv. Meniny má Radúz.
  • 09.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 8. decembra. V Piešťanoch sa 8. decembra 1911 narodil staviteľ Jozef Haring, ktorý navrhol množstvo domov v…
  • 07.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 10. decembra 2023
Meniny má Radúz, zajtra Hilda