Súčasné vedenie radnice stále drží mánia betónovať zeleň!

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 7. júna 2018, 10:00

Zdá sa, že hlavnou prioritou piešťanskej radnice je za každú cenu obstavať mesto parkoviskami. Proti týmto zámerom súčasného vedenia mesta sa už postavili obyvatelia dvoch vnútroblokov v centre, no a, zdá sa, rovnaký boj s mestským úradom čaká aj obyvateľov ulice Pod Párovcami.

b_parkovisko_234
Radnica chce zrušiť zeleň pred bytovkami pre parkovisko, u ktorého sú pochybnosti, že ho vôbec niekto potrebuje. (Autor: pror)

V minulom týždni redakciu Piešťanského týždňa oslovil obyvateľ  tejto ulice Bartolomej Perháč. Podľa jeho informácií na žiadosť Piešťan začal Stavebný úrad vo Vrbovom stavebné konanie vo veci parkoviska pred objektom Lesoprojektu a ich domami na ulici Pod Párovcami. A keďže obytný dom, v ktorom žije, je v tesnom susedstve s touto plánovanou stavbou, stal sa účastníkom konania.

Poza bučky

V prvom rade sa B. Perháč sťažoval na spôsob, akým mesto Piešťany distribuovalo oznámenie o začatí stavebného konania. Podľa uvedeného dokumentu mesto Vrbové dňa 16. mája prijalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Podľa dátumu podpisu hneď na druhý deň „Oznámenie o začatí územného konania“ primátorka Vrbového všetky výtlačky pre 25 zúčastnených strán aj podpísala.

Ústne pojednávanie bolo týmto oznámením určené na 31. mája. Doporučenú zásielku však Slovenská pošta roznášala až 23. mája, a kto nebol doma, čakal ho v schránke žltý lístok. Kto zaváhal a zásielku si vyzdvihol neskôr, rokovanie na stavebnom úrade zmeškal. Čo na tom, že si mohol doporučený list vyzdvihnúť do 10. júna. Stavebný úrad vo Vrbovom sa neunúval počkať na ukončenie lehoty uloženia zásielky na pošte, aby mal istotu, že všetci dotknutí majú možnosť sa rokovania zúčastniť.

Zašli sme na Mestský úrad vo Vrbovom zistiť, prečo sa tak ponáhľali, že ani nečakali na návrat prípadne neprevzatých zásielok. To by preukazovalo záujem dotknutých osôb zúčastniť sa stretnutia. „Ústne sme boli uistení, že pre krátkosť času mesto Piešťany zabezpečí doručenie zúčastneným osobne. Bohužiaľ, boli sme oklamaní, oni to doručovali poštou,“ vysvetlila nám primátorka Vrbového Ema Maggiová a spoločne s viceprimátorom Štefanom Kubíkom netajili rozčarovanie nad počínaním piešťanskej radnice.

Na vysvetlenie, prečo vo veciach stavebných činností v Piešťanoch konal Stavebný úrad vo Vrbovom, uvádzame, že ak je žiadateľom stavebných konaní dotknuté mesto, tak pre možný konflikt záujmov zákon stanovuje túto agendu vykonávať inému stavebnému úradu. V prípade Piešťan časť agendy pre radnicu robí Stavebný úrad v Borovciach a časť zastrešuje Vrbové.

Pochybné plány bez podpory

Tu sa však účelovosť piešťanskej úradníckej mašinérie ani zďaleka neskončila. Na žiadosť viacerých účastníkov konania sme sa i my dostavili 31. mája na mestský úrad, pretože ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa štandardne deje na mieste stavby, bolo oznámením určené do zasadačky radnice.

Za Stavebný úrad vo Vrbovom konanie viedla poverená osoba – živnostníčka Jana Karlíková a za mesto bola účastníkom konania vedúca stavebných služieb a rozvoja mesta Alena Horešová. Našu prítomnosť obe vnímali nepriateľsky a reagovali agresívne so snahou nás z prejednávania vykázať. Podľa ich výkladu zákona vraj verejnosť či médiá nemajú čo pri takýchto jednaniach pohľadávať. Účastníci konania sa nás však zastali a vymohli si našu prítomnosť na rokovaní.

b_parkovisko_233
Sprava: radničná úradníčka Alena Horešová a vedľa nej živnostníčka Jana Karlíková nás chceli z rokovania vykázať.

A nasledujúce okolnosti podráždenosť oboch dám na prítomnosť Piešťanského týždňa aj vysvetlili. Ako z prerokovávaného materiálu vyplynulo, plánované parkovisko pre budúcich nájomníkov bytov v budove Lesoprojektu má zabrať aj priestory so zeleňou pod oknami susediacich bytoviek.

Nad budúcou prestavbou Lesoprojektu na nájomné byty však vyvstáva viacero otáznikov. Jeden z nich je, že to podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva a viacerí poslanci s týmto zámerom vedenia mesta pred časom nesúhlasili z dôvodu vysokých finančných nákladov.

V úvode stretnutia však najprv odzneli výčitky obyvateľov dotknutých bytoviek ku krátkosti času od doručenia oznámenia po konanie tohto stretnutia. Prítomní Karlíkovej vytkli, že nedala šancu prísť na stretnutie aj tým, čo sa napríklad pracovne zdržujú mimo Piešťan. Tieto námietky Karlíková zo stola zmietla. Vraj zákon stanovuje sedem dní a ona dala až deväť. A tí, čo neprišli, majú smolu.

Prítomní obyvatelia tiež namietali, že pre parkovisko, ktoré v zmysle tohto rokovania má byť pre splnenie stavebných noriem vystavané výhradne pre Lesoprojekt, prídu o ochrannú zeleň pred prašnosťou a hlukom z ulice.

Karlíková na túto námietku reagovala mávaním povolenia na výrub zelene, ktoré vystavil Stavebný úrad v Borovciach. Občanom z neho citovala, že za túto zeleň, ktorú im spod okien odstránia, niekde na inom mieste vysadia náhradnú.

Obyvatelia susediacich domov sa pýtali, či aj parkovanie pre nich v zámere plánovali. Na to Karlíková reagovala, že ich budovy boli postavené v minulosti, a tak konkrétne parkovisko pre nich nie je potrebné.

Bartolomej Perháč sa však pýtal prítomnej úradníčky A. Horešovej, z akého dôvodu idú vlastne toto parkovisko na zeleni pred ich domami stavať. Vysvetlil jej, že ulica má dostatočný šírkový profil, aby na druhej strane cesty aj s využitím časti nevyužívaného chodníka len za pomoci cestárskej farby vyznačili pozdĺžne státie. „Žijeme v lokalite mesta, kde sú len rodinné domy a nemáme problémy s parkovaním. Ak zohľadním aj našu potrebu parkovať, tak vyznačením pozdĺžneho parkovania máte za minimum prostriedkov razom k dispozícii ďalších päťdesiat parkovacích miest,“ vysvetlil B. Perháč.

Za pravdu mu dáva aj to, že výstavba parkoviska na zeleni pred ich domami nebude ani trochu lacná. Podľa stanoviska elektrikárov bude musieť dôjsť k prekládke časti elektrických rozvodov na náklady mesta. Obvodný úrad v prípade použitia nepriepustného povrchu parkoviska požaduje ako jeho súčasť aj odvody dažďovej vody do miestnej kanalizácie s čistiacim zariadením na odstraňovanie ropných produktov.

V prípade, ak by sa však mesto v zmysle uznesenia mestskej komisie pre životné prostredie vybralo cestou vsakovacieho povrchu parkoviska za pomoci zatrávňovacích prvkov, obvodný úrad požaduje hydrologický prieskum a povoľovacie stanoviská viacerých ministerstiev z dôvodu blízkosti liečivých prameňov, samozrejme, tiež na náklady mesta.

Summa summarum

Tak si teda zhrňme opísané udalosti. Radnica chce vyrúbať zeleň na ulici Pod Párovcami pre výstavbu 24 parkovacích miest. A to len preto, že tam raz možno bude riešiť prestavbu budovy Lesoprojektu na nájomné byty. Trinásť stojísk dostanú pod okná tí, čo parkovisko ani nechcú a v zmysle stavebného konania ani im patriť nebudú, a tri namaľujú na protiľahlej strane cesty.

Výraz „možno raz budú Lesoprojekt prerábať“ zdôrazňujeme preto, lebo tento zámer v úvode roka poslanci namietali príliš veľkými finančnými nákladmi, ktoré by sa premietli do výšky nájmu. Takto predražené nájomné v mestských bytoch by nebolo konkurencieschopné voči privátnym nájomným bytom.

Má to však aj iný háčik. Vedenie radnice zrejme odpor účastníkov územného konania predpokladalo, a tak za formálneho splnenia si zákonných povinností si zabezpečilo minimálnu účasť osôb, ktorých sa toto konanie bezprostredne dotýka. Ako „správne“ Karlíková poznamenala, jednoducho majú smolu. A Horešová účastníkom konania, ktorí prišli, oznámila, že pre nich urobili až nadštandard.

Ak by im to však aj prešlo, tak výstavbou vyvolané náklady na prekládku inžinierskych sieti či umiestnenie čistiaceho zariadenia dažďovej vody alebo na hydrologický prieskum v prípade priesakového parkoviska by až nezmyselne predražili stavbu, ktorej potreba je vlastne otázna.

A tak sa teda vynára otázka: Parkovisko má slúžiť potrebám parkovania v lokalite mesta, kde je parkovacích miest prebytok, alebo má slúžiť len plytvaniu peňazí daňových poplatníkov?

Kto je Jana Karlíková: Podľa živnostenského registra má v predmete oprávnenia výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúceho, vypracovanie, dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

V roku 2015 pôsobila ako zamestnankyňa Stavebného úradu vo Vrbovom. Jej činnosť na tomto úrade sa v tom čase stala aj predmetom rokovania vrbovského zastupiteľstva, ktoré sa zaoberalo množstvom sťažností v súvislosti s jej výkonom práce. Mesto vtedy navrhovalo krajné riešenie – stavebný úrad úplne zrušiť a presunúť agendu do Trebatíc.

Po tom, čo J. Karlíková odišla do dôchodku, sa téma rušenia Stavebného úradu vo Vrbovom už viac na rokovaní zastupiteľstva neobjavila.

Jozef Vojčiniak

0 Shares

Najnovšie správy

Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, po vyše týždni zareagoval na naše otázky…
  • 22.03.2023, 22:32
  • Piešťany / Blogy / Blogy
Dnes je piatok 24. marca. Tento deň je Svetovým dňom tuberkulózy. Meniny má Gabriel.
  • 23.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. marca 2023
Meniny má Gabriel, zajtra Marián