Piešťanské fontány nie sú len o tryskajúcej vode, je za tým drina

  • Spravodajstvo
  • 5. mája 2018, 09:11
  • Autor:Viera Dusíková

Šestnásť fontán v meste vrátane tých menších, pitných, postupne v máji oživia pracovníci Služieb mesta Piešťany.

Ďalších päť veľkých a niekoľko ďalších pitných, ale s liečivou vodou, prevádzkujú Slovenské liečebné kúpele na Kúpeľnom ostrove. Piešťancom teda prsty na rukách nestačia, aby nádherné novodobé či historikmi chránené fontány aj pitné fontánky porátali.
A hoci za ostatné roky pribudla v meste iba jediná väčšia fontána – Páv pred bývalým „mliečakom“ – a štyri menšie trysky vody v Sade Andreja Kmeťa i pri soche protestantského kňaza, českého básnika a exulanta Adama Trajana Benešovského, kde voda vytryskuje cez okrúhly balvan, Piešťany sa stále môžu hrdiť prívlastkom mesto fontán, ktoré získali v roku 1974.
Starších majstrov nemá kto nahradiť
Kedy teda začnú chrliť vodu všetky? „Fontány postupne spustíme do prevádzky od prvého mája tak, aby do otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, čo aj tento rok pripadá na prvý júnový víkend, boli nielen všetky spustené, ale aby sme aj my prevádzkovatelia mali istotu, že sme vychytali všetky chybičky,“ odpovedá vedúci pracovník Služieb mesta Piešťany (SMP) Emil Čellár.

Pracovníci pod vedením Emila Čellára znovu sprítomnili minulosť, po obvode fontány pri stanici namontovali trysky.

V súčasnosti sa na príprave fontán podieľa sedem odborných pracovníkov. „Je to množstvo roboty, čo už máme hotovej, a tiež, čo nás ešte čaká. Prípravná fáza trvá aj dva mesiace. Montujeme čerpadlá, vymieňame piesok vo filtroch, odkalujeme, odstraňujeme vodný kameň z potrubí, čistíme bazény, ktoré treba takisto vybrúsiť, skontrolovať, poriešiť nedostatky, natrieť.
Na túto prácu máme vyčlenených iba sedem ľudí. Ale tí okrem fontán plnia aj množstvo ďalších úloh spojených s prevádzkou mestských budov, opráv ciest a chodníkov. Vykonávajú opravy vodoinštalácií, havárie v budovách, čistia dažďové zvody, vymieňajú podlahy a dvere, opravujú výtlky na cestách aj chodníky. Pracovných síl, a najmä tých kvalifikovaných, je nedostatok. Ak vymrú starí majsterkovia, čo vedia opraviť všetko, na čo sa pozrú, neviem, kto bude takéto práce robiť,“ skonštatoval E. Čellár.
Aby nás presvedčil, vybrali sme sa spolu na okružnú jazdu mestom. Bola streda 18. apríla. V ten deň sa začal prepadávať asfalt na Čkalovovej ulici. Ak by tadiaľ išlo vozidlo s väčšou hmotnosťou, mohlo by sa stať, že skončí v hlbokej diere. A tak dvaja pracovníci riešili havarijný stav mestskej komunikácie. Práca minimálne na jeden, možno aj dva dni.
Bezdomovci sa už dokúpali
Ďalší dvaja chlapi Jaroslav Valo a Miroslav Farkaš mali na Námestí slobody plné ruky práce s upratovaním čiernej fontány. Ale keby len s upratovaním. Pri čistení a zametaní bazéna zistili, že na viacerých miestach povypadávalo špárovanie medzi čiernymi žulovými obkladmi.
Jaroslav Valo a Miroslav Farkaš mali na Námestí slobody plné ruky práce s upratovaním čiernej fontány, tá bude po novom svetielkovať.

Minimálne dve platne sa uvoľnili tak, že ich bolo potrebné demontovať a opäť pevne, upevniť na miesto. Z medzier medzi obkladmi pracovníci vyškrabovali celé kusy uvoľnenej špárovacej hmoty. Krútili hlavami, radili sa so šéfom, čo urobiť skôr. Odkryté mali aj čerpadlo, takže bolo možné uvidieť aj „srdce“ čiernej fontány.
Pracovníci hromžili na zimné pódium, ktoré každoročne stavajú nad fontánou. Myslia si, že aj jeho ťarcha má nepriaznivý vplyv na technický stav bazéna. A tu je ďalšia novinka – podobne ako skákajúca fontána aj čierna bude „svetielkovať“. Okrem uvedených pracovníkov SMP sa na oživení fontán veľkou mierou podieľajú aj ich kolegovia Miroslav Papay a Ján Galbo.
Presunuli sme sa k autobusovej stanici. Azda najväčšou novinkou v tohtoročnej sezóne fontán je znovuobnovenie trysiek na fontáne Lekno. „Kedysi tu boli trysky oceľové, no tie prehrdzaveli a už desiatky rokov fontána nechrlila vodu z okrajov do stredu. A tak mi napadlo opäť obnoviť túto tradíciu. Zabijeme jednou ranou tri muchy – okysličíme vodu, zbavíme sa bezdomovcov, ktorí si pri stanici vo fontáne robili rannú či večernú hygienu a vrátime fontáne jej dávnu podobu,“ uviedol E. Čellár.
A tak po obvode celej fontány pracovníci SMP nainštalovali sústavu plastových trysiek. Kým fontánu sprevádzkujú, čaká ich tu ešte kopec roboty, hoci len s natieraním bazéna. „Mimochodom, takmer všetky bazény našich fontán natierame každý rok – klasicky namodro. Ja sa fontánam venujem iba rok, no už viem s istotou povedať, že aj moji predchodcovia márne bádali, hľadali a skúšali nátery. Farbu, ktorá by vydržala tri, štyri či päť rokov. Vplyvom vody a poveternostných podmienok, hlavne v zime, sa súčasné bazénové farby, ktoré sú na slovenskom trhu, osvedčia na sto percent iba počas jedinej sezóny,“ povedal vedúci. Takže natieranie hrozí pri modrých bazénoch na sto percent aj tento rok.
Vo fontáne za múzeom si mohli deti počas akcie Prechádzka rozprávkovým parkom uloviť rybičky.

Niektoré fontány s novinkami
Medzi najkrajšie mestské fontány radíme už roky Chlapcov s rybami, teda fontánu, čo krášli priestor pred kinom. Uvedená ľuďmi milovaná fontána je po oprave v roku 2016 opäť pripravená na prevádzku. Tradicionalisticky poňaté dielo je tvorbou akademického sochára Ladislava Ľudovíta Polláka. Vytesal ju v roku 1956 z jemného pieskovca, časť však všeumelec vyformoval celkom pragmaticky z umelého kameňa. Patrí k vrcholom tvorby tohto piešťanského sochára.
Prejdúc ďalej do parku a na Winterovej ulici môžete obdivovať i Pollákom vytesaný pomník piešťanským letcom, Beethovenov pomník, pomník básnika Adama Trajana i pamätnú tabuľu legendárneho prevádzkovateľa kúpeľov Ľudovíta Wintera.
Najfotografovanejšou fontánou Piešťan je tá, do ktorej od nepamäti hádzali haliere i koruny turisti, kúpeľní hostia, výletníci i návštevníci mesta, čo sa fotili pri soche barlolámača. Bronzovú sochu v nadživotnej veľkosti odliali podľa návrhu sochára Roberta Kühmayera a inštalovali ako súčasť kompozície mostového portálu v roku 1933.
Barlolámač sa stal významným reklamným fenoménom kúpeľov a pri povýšení Piešťan na mesto sa dostal do mestského znaku. A figliari z Piešťanského týždňa mu raz na prvého apríla odrezali nohy od členkov, ukradli a odovzdali do zberného strediska. To bolo vtedy zdieľaní na Facebooku!
Na okraji fontány pri Kruhovke sedeli v deň našej pochôdzky mestom študenti. Popíjali kofolu a čakali na prímestské spoje, čo ich mali odviezť smerom na Hlohovec, Trenčín či Topoľčany. Keď nás zazreli s fotoaparátom, presunuli sa k zastávke autobusu.
Jeden letmý pohľad na dve časti fontány – jednu suchú a ďalšiu mokrú – stačil na to, aby sa E. Čellár pustil do vysvetľovania: „V tej suchej musíme kompletne vymeniť dlažbu, pretože jej povrch je rokmi zničený. Vybrali sme zámkovú dlažbu pieskovej farby. Štvorce budú veľkosti štyridsať krát štyridsať centimetrov.“
Romantické chvíle pri fontáne Lekno na Staničnej ulici.

A tak, keď tam prídeme nabudúce, študenti už budú sedieť s pohármi kofoly oproti známej krčmičke, ktorej majitelia dali vtipný názov Robota, a môžu sa tešiť z vyhrievania na nových dlaždiciach. No luxusne a bez roboty. Tú si odmakajú pracovníci SMP.
Nutnou a zároveň ochrannou novinkou na fontáne nachádzajúcej sa oproti Malej scéne Mestského kultúrneho strediska na Slnečnej ulici je fakt, že tu dočasne demontovali poškodené nerezové reliéfy. To aby nedošlo k úrazu, pretože sa tu občas hrávali deti. „Zatiaľ sme tam inštalovali provizórne trysky, ktoré budú napodobňovať tvar kvetu. Ostal len kruh. Na opravu musíme mať viac času, vyčlenené prostriedky aj majstrov,“ zdôvodnil demontáž reliéfov E. Čellár.
Suchá fontána pri Kruhovke dostane novú dlažbu.

Pri kamennej fontáne v mestskom parku sa v povetrí hojdali okvetné lístky tulipánov, čím vtisli tomuto miestu čaro genia loci. Zatiaľ driemajúca fontána však už bola vyšnurovaná (staropiešťansky „vyšurovaná“), kameň očistený, k tryskám viedlo nové plastové vedenie, lebo to staré bolo už natoľko zdevastované, že prepúšťalo vodu a straty boli citeľné. Darmo, voda sa stáva čoraz vzácnejším artiklom. Pre ňu sa nielen podľa ekológov povedú vojny.
Vodu nepite, aj keď neuškodí
Mimochodom, čo tá H2O piešťanská – fontánová? „Vodu, ktorú napúšťame do fontán, chemicky upravujeme tak, ako sa upravuje bežná voda v bazénoch pre verejnosť. Ani tam ju ľudia nepijú. Preto aj tá, ktorá cirkuluje vo fontánach, nie je pitná. No človeku neškodí, ak myslíte na naháňajúce sa deti v nich. Treba priznať, že my ich vo fontánach vidíme neradi, pretože ak ľudia znečistia vodu, musíme ju vypustiť a nanovo napustiť, čím navyšujeme prevádzkové náklady,“ skonštatoval M. Čellár.
Ktoré fontány teda budú v plnej prevádzke medzi prvými? „Budú to tie, čo sa nachádzajú v centre mesta. Teda čierna fontána na Námestí slobody, v parku to bude Páv a tiež Príbeh prameňov, čiže skákajúca fontána. Medzi prvými spustíme aj fontánu pri Edene, pri barlolámačovi a za Balneologickým múzeom, kde si deti počas akcie s názvom Prechádzka rozprávkovým parkom s obľubou lovia do sietí ryby.

Našou snahou je, aby všetky fontány boli už 15. mája v skúšobnej prevádzke. Chyby môžeme vychytať do slávnosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Veríme, že sa nezopakuje to, čo minulý rok, keď nám nejaký ‚dobrodinec’ poškodil čerpadlá tak, že sme ich museli vymieňať. Piešťanci by sa mali tešiť na to, čo tu máme. Veď niektoré mestá na Slovensku nemajú také množstvo fontán a takého charakteru ako máme my,“ skonštatoval vedúci.
Iba pre pripomenutie uvádzame informáciu spred roka, keď výtržníci poškodili v poslednú májovú noc, deň pred otvorením letnej kúpeľnej sezóny, šesť fontán v centre. Pracovníci SMP boli zdrvení týmto počinom, nedali sa však odradiť a znovu ich ich oživili po tom, čo vandali prestrihli kovové zámky na obslužných šachtách, vnikli do strojovní a poodlamovali armatúry alebo poškodili vedenia tak, že zaplavilo čerpadlá.
Fontánu chlapcov s rybami od Ladislava Ľudovíta Polláka pred kinom Fontána oživili pred dvomi rokmi.

V kúpeľnej časti mesta môžu návštevníci obdivovať päť väčších fontán. „Najstaršou a pamiatkovo chránenou je dvojica fontán v záhrade secesného päťhviezdičkového hotela Thermia Palace. Fontány vznikli súčasne so stavbou hotela začiatkom 20. storočia ako neoddeliteľná súčasť secesnej záhrady. V jednej z fontán je osadená socha Najády. Nasleduje fontána pred kúpeľným domom Irma a fontány na terase hotelov Esplanade a Grand,“ hovorí o nich manažérka kúpeľov Andrea Plátková.
Na vysvetlenie, socha Najády, vodnej gréckej nymfy, obdoby slovanskej vodnej démonky Rusalky, je kultúrnou pamiatkou. Zliatinová figúra nymfy s rybou v zdvihnutej pravej ruke a plnou sieťou prehodenou cez ľavú ruku je dielom neidentifikovateľného autora pravdepodobne z roku 1859.
Spolu s ňou boli v roku 2001 pojaté do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky aj interiérové mramorové plastiky Tri grácie, Afrodita a Hlava dievčaťa, ako i súbor secesných drevených konzol s bronzovými ženskými torzami, všetko v priestoroch už zmieneného kúpeľného hotela.
Romantický pohľad na kúpeľné fontány, tých väčších je na ostrove päť.

Aj keď sa hovorí, že Piešťany sú najkrajšie koncom apríla a začiatkom mája, keď všetko kvitne a vonia, ak mesto navštívite v júni, keď z útrob fontán vytryskne voda, určite si nezabudnite vziať aj nejaký hrnček. V meste ho naplníte životodarnou vodou z pitných fontánok a v kúpeľoch liečivou vodou z útrob zeme.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 1. apríla 2023
Meniny má Hugo, zajtra Zita