Úver 2,3 milióna eur na investície predbežne schválili

  • Spravodajstvo
  • 1. mája 2018, 08:54
  • Autor:Jozef Vojčiniak

O prístavbe šatní mestského zimného štadióna i o úvere v hodnote takmer 2,3 milióna eur na investičné akcie naplánované piešťanskou radnicou vo volebnom roku rokovala mestská komisia pre financie a podnikanie vedená poslankyňou Zitou Brunckovou.

Celkovo na zasadnutí v utorok 24. apríla prerokovali až devätnásť bodov. Zaberali sa aj žiadosťou Jaroslava Lušňáka, konateľa ŠHK 37 Piešťany, o povolenie vybudovať prístavbu mestského zimného štadiónu v hodnote investície asi 200-tisíc eur, ktorá by slúžila ako šatne pre mládežnícke kluby.
Komisia s týmto zámerom súhlasila, avšak s podmienkou, že ŠHK uhradí svoje dlžoby voči mestu a zároveň sa otvorí nájomná zmluva, v ktorej sa spresnia podmienky odovzdania zimného štadióna mestu po ukončení nájomnej zmluvy.
Komisia sa tiež zaoberala ukončením členstva mesta v občianskom združení Martina, ktoré vzniklo ešte v roku 2001 a združovalo mesto, piešťanských plavcov a vodných pólistov za účelom rekonštrukcie kúpaliska Eva.
Združenie podľa predkladateľa návrhu vraj už dlhodobo nie je funkčné a aj po zmene vlastníckych vzťahov v piešťanských kúpeľoch už jeho existencia vraj nemá zmysel. Na odporúčanie komisie má mesto iniciovať stretnutie členov občianskeho združenia a jeho činnosť ukončiť vo vzájomnej zhode, nie jednostranne.
Na rokovaní sa objavila aj žiadosť o nájom či odpredaj časti pozemkov v tesnom susedstve objektu niekdajších verejných toaliet na križovatke Bratislavskej cesty a Staničnej ulice.
Súčasný vlastník vraj potrebuje zväčšiť pôdorys stavby a vybudovať prístupovú cestu k tomuto objektu, ústiacu na Staničnú ulicu. Má vraj zámer na mieste niekdajších verejných toaliet vybudovať dvojposchodový polyfunkčný objekt s dvomi bytovými jednotkami. Komisia aj s ohľadom na príliš veľký záber mestskej zelene pri tomto investičnom zámere žiadosť zamietla.
Ďalej sa dostal na rokovanie zámer mesta zobrať si v tomto roku úver asi 2,3 milióna eur na investičné akcie. Avšak iba jediný z členov komisie, poslanec Andrej Klapica, mal záujem dozvedieť sa od šéfa finančného oddelenia radnice Stanislava Mikuša, aký to bude mať dopad na mestský rozpočet v prípade, ak si mesto zoberie aj 3,5-miliónový úver na výstavbu plavárne.
Podľa Mikuša mesto síce takúto úverovú záťaž unesie, ale pre výšku ročných splátok úverov už v roku 2020 nebude môcť pomýšľať na investície z cudzích zdrojov. Tým myslel napríklad aj možnosť čerpať finančné prostriedky z eurofondov. V prípade, ak by si radnica zobrala oba úvery, splácala by ich desať rokov.
I napriek takýmto informáciám finančná komisia 2,3-miliónový úver schválila. Posledné slovo však bude mať májové mestské zastupiteľstvo.
V rámci bodu, v ktorom komisia rokovala o vyhodnotení plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, sa jej predsedníčka Zita Bruncková pozastavila nad nesplnením spracovania koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Piešťanoch.
Predkladateľka tohto materiálu Alena Horešová predsedníčke vysvetlila, že tento materiál mal zabezpečiť Rezort Piešťany, ale vraj jej predseda predstavenstva Peter Tremboš povedal, že to rezort robiť nebude, lebo by to vraj u externého dodávateľa stálo 200-tisíc eur. Komisia tento materiál vzala na vedomie.
Ďalší bod programu – financovanie zberného dvora mimo schválených prostriedkov z nenávratných finančných zdrojov Európskej únie a rozpočtu mesta pre zabezpečenie plnej funkčnosti – predložila šéfka stavebného odboru.
Ide o už medializovaný problém záhadnej straty dokumentácie vnútornej elektroinštalácie a vonkajšej fasády budovy zberného dvora, ktorá nebola súčasťou projektu zaslaného na schválenie.
Tieto dve položky Európska únia nepreplatí a musia sa zaplatiť z mestského rozpočtu. Kým na predchádzajúcich zastupiteľstvách na tento účel Horešová požadovala od poslancov schváliť 50-tisíc eur, teraz je jej požiadavka o čosi skromnejšia a postačuje jej necelých 30-tisíc.
Kto takto zbabranú žiadosť vyhotovil a kto je vinníkom, šéfka stavebného odboru radnice vraj netuší. Poslanec Klapica sa síce vyjadril, že sa nad takouto požiadavkou vynárajú chmáry pochybností, ale nakoniec správu Horešovej komisia bez námietok vzala na vedomie.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2023, 02:36
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. apríla 2023
Meniny má Zita, zajtra Richard