Kultúrna komisia riešila „nekultúrne“ veci

  • Spravodajstvo
  • 30. apríla 2018, 07:28
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Piešťanská mestská komisia pre kultúru a názvoslovie pod vedením predsedníčky Adriany Drahovskej zasadla v pondelok 23. apríla. V programe komisie sa však ocitli najmä body, ktoré s kultúrou príliš nesúviseli. A tak sa jej členovia zaoberali návrhom zmeny mestského rozpočtu i s návrhom optimalizácie autobusovej dopravy.

V návrhu optimalizácie mestskej dopravy, ktorý si nechala radnica spracovať v hodnote 50-tisíc eur, sa nachádzajú tri možnosti, ako sa ďalej uberať v zabezpečovaní tejto služby obyvateľom.
Prvou možnosťou je uskutočnenie optimalizácie autobusovej dopravy na území mesta zvýšením prevádzkovej produktivity v rámci súčasného stavu. To znamená, že za mierne zvýšených nákladov z verejných prostriedkov by sa prerobili jazdné harmonogramy autobusov a zvýšila sa frekvencia ich jázd.
Druhou je realizácia spôsobom nákladovej optimalizácie. Došlo by tak k poklesu výšky nákladov o takmer pol milióna eur, ktoré za autobusy radnica ročne prepravnej spoločnosti hradí. A to na sumu, ktorú by si určili poslanci. Podľa toho by sa zostavil harmonogram jázd.
Tretia možnosť, ktorú si môžu poslanci s vedením mesta vybrať, je prepravná optimalizácia autobusovej dopravy, ktorá by reflektovala súčasné potreby obyvateľov. A to z hľadiska zmeny trasovania i zvýšenej frekvencie premávania autobusov či vytvorenia nových zastávok. Táto možnosť však vytvára pre mesto ešte vyššie náklady, ako sú v súčasnosti.
Tento bod v kultúrnej komisii priniesol pomerne rozsiahlu diskusiu. Jej členovia uznali, že autobusová doprava tak, ako funguje dnes, je v podstate málo využívaná a v značnej miere i nefunkčná. Poslanec Michal Fila zároveň poznamenal, že bez riešenia statickej dopravy v centre mesta akákoľvek zmena nebude mať požadovaný efekt.
„Treba zvýšiť obrátkovosť parkovísk v centre aj za cenu nárastu parkovného. Zaviesť možnosť platiť prostredníctvom esemesiek a zaviesť predplatné parkovania vo forme rezidentných kariet. To znamená, že by sa toto predplatné vzťahovalo len na adresu trvalého bydliska, nie na celé mesto,“ vysvetlil svoj postoj M. Fiala.
S týmto názorom sa stotožnila aj predsedníčka komisie Adriana Drahovská i väčšina jej členov, a tak mestskému zastupiteľstvu odporúčajú prijať uznesenie, ktoré by radnicu zaviazalo ísť v rámci optimalizácie autobusovej dopravy tretím variantom.
Linky by sa kompletne pretrasovali, vytvorili sa nové zastávky a zvýšil sa aj počet autobusov. Zároveň však prijali uznesenie, v ktorom požadujú od vedenia mesta aj zmenu statickej dopravy v centre spôsobom, že bude ľudí motivovať presúvať sa po meste hromadnou dopravou a parkovanie sa im finančne nevyplatí.
Komisia sa tiež zaoberala návrhom zmien rozpočtu na spolufinancovanie tých projektov, kde mesto dostalo financie z eurofondov. Rovnako aj návrhom na čerpanie úveru primárne určeného na výstavbu plavárne. Výška úveru sa členom nepozdávala.
„Pôvodne sme uvažovali s cenou plavárne 2,2 milióna eur a zrazu je z toho podľa projektu 3,2 milióna. Mám obavy o hospodárnosť a účelnosť vynaloženia týchto peňazí,“ vysvetlila komisii A. Drahovská.
A tak na návrh dodatku uznesenia zo strany M. Fialu úver na plaváreň komisia síce odporučila, ale až za podmienky právoplatného stavebného povolenia, ktoré podľa Fialu nebolo doposiaľ vydané.
Otvorenie nových rozpočtových kapitol na spolufinancovanie projektov hradených Európskou úniou komisia schválila bez pripomienok.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes (30. marca 2023) krátko po 1. hodine rannej prišlo úmyselným zapálením neznámou osobou k požiaru zaparkovaného osobného motorového vozidla.…
  • 30.03.2023, 09:09
  • Krimi / Piešťany / Spravodajstvo
piatok, 31. marca 2023
Meniny má Benjamín, zajtra Hugo